20.4 °C, 3.4 m/s, 89.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPilsētas bibliotēka modernizēs pakalpojumus
Pilsētas bibliotēka modernizēs pakalpojumus
12/07/2017

«Pašapkalpošanās kļūst arvien ierastāka mūsu ikdienas dzīvē. Tieši tāpēc mēs domājam, kā iedzīvotājiem piedāvāt daudzpusīgus informācijas ieguves veidus,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa, norādot: Jelgavas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku un Šauļu publisko bibliotēku uzsākusi darbu pie Latvijas–Lietuvas pārrobežu projekta «Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā».

Projekta mērķis ir bibliotēkās pieejamo pakalpojumu
modernizēšana, jaunu tehnoloģiju un sistēmu ieviešana, lai
paplašinātu sabiedrības iespējas iegūt jaunas zināšanas, rosinātu
interesi apmeklēt bibliotēku un saņemt daudzveidīgus bibliotēkas
pakalpojumus. Projekta realizācijas laikā – līdz 2019. gada
pavasarim – Jelgavas pilsētas bibliotēkā un bērnu bibliotēkā
«Zinītis» plānots uzstādīt pašapkalpošanās sistēmas, ierīkot
grāmatu drošības vārtus, uzstādīt interaktīvo spēli bērniem un
jauniešiem, kas attīsta prasmes un zināšanas dabas zinību,
matemātikas un tehnoloģiju jomā, kā arī plānots organizēt publiskos
pasākumus bērniem un viņu vecākiem. «Ir cilvēki, kuri labprāt
vēršas pie bibliotekāra ar jautājumiem, citi savukārt labprātāk
izmantotu iespējas, ko piedāvā mūsdienīgas tehnoloģijas – paši
saņemtu un nodotu grāmatas ar pašapkalpošanās automātu
starpniecību,» vērtē L.Zariņa.

Maijā notika pirmā projekta partneru sanāksme, kurā pārrunāti un
izvērtēti svarīgākie jautājumi par projekta īstenošanu, turpmākajām
aktivitātēm un plānotajiem rezultātiem. «Šobrīd notiek darbs pie
projekta tehniskās specifikācijas izstrādes – tad arī varēsim
izsludināt iepirkumu, un, ja viss noritēs, kā plānots, spēles
izstrāde, drošības vārtu un pašapkalpošanās automātu uzstādīšana
pilsētas bibliotēkā varētu aizsākties jau šī gada novembrī,»
skaidro Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore. Viņa papildina, ka
bērnu bibliotēkā «Zinītis» pārmaiņas notiks tad, kad tā pārcelsies
uz jaunajām telpām Zemgales prospektā, jo vecajās telpās šī
modernizācija fiziski nav iespējama.
Bibliotēkā norāda, ka projekta pievienotā vērtība ir iespēja
mācīties, izzināt visu jauno kopā ar kolēģiem no Šauļu un Liepājas
bibliotēkām, stiprināt pārrobežu sadarbību starp bibliotēkām un to
apmeklētājiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 588 235 eiro. No tām Jelgavas
pilsētas bibliotēkas projekta izmaksas – 272 941 eiro (231 999,85
eiro jeb 85 procenti ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējums, 13 647,05 eiro jeb 5 procenti ir Valsts budžeta
dotācija un 27 294,10 eiro jeb 10 procenti – Jelgavas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējums).

Bibliotekāro pakalpojumu modernizācija un pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana, veicinot lietotāju skaita palielināšanos un speciālistu
zināšanu pilnveidi, tiks īstenota ar Eiropas Savienības finansiālu
atbalstu «Interreg» Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam
projekta ietvaros. Vadošais projekta partneris ir Jelgavas pilsētas
bibliotēka.

Foto: no JV arhīva