18 °C, 3.1 m/s, 78.7 %

Pilsētā

Pilsētas tilti ir darba kārtībā
13/07/2016

Lai konstatētu tiltu tehnisko stāvokli un savlaicīgi novērstu bojājumus, kas var samazināt tiltu ekspluatācijas laiku, pagājušajā nedēļā pilsētā tika veikta tiltu apsekošana. Neviens no pilsētas tiltiem nav kritiskā stāvoklī, un visi ir ekspluatējami.

Tiltus Jelgavā apsekoja pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
un «Latvijas valsts ceļu» speciālisti. Izvērtējot tiltu stāvokli,
tiek plānoti tālākie uzturēšanas un remontdarbi, paredzot līdzekļus
pašvaldības budžetā.

«Iepriekšējā periodā tika veikti vairāki tiltu rekonstrukcijas
darbi, kas kopējo vērtējumu par tiltu stāvokli būtiski uzlabo. Ir
vairāki tilti, kuriem nepieciešams veikt tikai sezonas uzturēšanu,
piemēram, Spāru ielas, Straumes ielas, Romas ielas tilti pāri
Platones upei, Malkas ceļa, Baložu ielas Vītolu ceļa, Bāra ceļa
tilti pāri Svētes upei, «Mītavas» gājēju tilts un Lielās ielas
tilts pāri Driksas upei, Pasta salas tilts pāri kanālam. Sezonas
uzturēšanas darbos ietilpst konusu apauguma noņemšana, klāja
sanesumu attīrīšana, margu krāsošana.  Taču ir tilti,
piemēram, Miera ielas tilts, Būriņu ceļa tilts, Loka maģistrāles
dzelzceļa pārvads, kuriem nepieciešams veikt rekonstrukcijas
darbus,» ar apsekošanas rezultātu galvenajiem secinājumiem
iepazīstina «Pilsētsaimniecības» vadītāja vietniece Sandra
Liepiņa.

Viņa norāda, ka dzelzceļa pārvada atjaunošana ir paredzēta kopā
ar Loka maģistrāles rekonstrukcijas projektu, kura īstenošana
varētu tikt uzsākta jau nākamajā gadā. Arī pārējo abu tiltu, kas ir
sliktākā stāvoklī, remontam tiks meklētas finansējuma piesaistes
iespējas.

«Pilsētsaimniecības» Hidrotehnisko būvju speciāliste Ilva Meiere
norāda, ka apsekoti tika 19 tilti: Malkas, Vītolu, Bāra, būriņu,
ceļā, Baložu, Spāru, Straumes, Romas, Miera, Dzirnavu, Bauskas
ielā, Lietuvas šosejas dzelzceļa tilts, Lielās ielas tilti pār
Driksu un Lielupi, gājēju tilts «Mītava», Pasta salas un Pilssalas
tilti, Loka maģistrāles dzelzceļa tilts.  

Šādas tiltu apsekošanas notiek katru gadu. Pēc apsekošanas
rezultātiem tiek plānoti ikgadējie tiltu uzturēšanas darbi un
apzinātās izmaksas, kas tiek iekļautas nākamā gada budžetā.

Foto: Austris Auziņš