15.8 °C, 1.4 m/s, 84.2 %

Pilsētā

Pilsonību saņem 18 cittautieši
10/05/2008

Šodien 18 jelgavnieki pēc eksāmena naturalizācijas kārtībā svinīgi saņēmuši dokumentu, kas apliecina Latvijas pilsonības iegūšanu, un kļuvuši par pilntiesīgiem mūsu valsts pilsoņiem

Ritma Gaidamoviča

Šodien 18 jelgavnieki pēc
eksāmena naturalizācijas kārtībā svinīgi saņēmuši dokumentu, kas
apliecina Latvijas pilsonības iegūšanu, un kļuvuši par
pilntiesīgiem mūsu valsts pilsoņiem
.

 

Uz svinīgo pasākumu, kas sākās ar dzejas
lasījumu par Latviju un valsts himnas atskaņojumu, kuras laikā
dziedāja visi klātesošie, ieradās 13 no 18 jaunajiem
pilsoņiem.

Naturalizācijas pārvaldes Jelgavas
nodaļas vadītāja Silvija Kaufelde stāsta, ka šie jaunie pilsoņi
savas zināšanas ieguvuši, mācoties Jelgavas domes izstrādātajā
projektā, un viņi tās apguva kursos «Jauno pilsoņu skola» Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā.

Jaunos pilsoņus sveica arī Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietniece Irēna Škutāne, kas savā apsveikuma
runā iedzīvotājus aicināja būt aktīviem un izmantot arī līdz ar
pilsonību iegūtās iespējas gan mūsu valstī, gan Eiropas Savienības,
gan Šengenas zonā.

Viena no Latvijas pilsonības saņēmējam
Jevgeņija Motejuniene atzīst, ka visu mūžu dzīvojot Latvijā un
uzskatot šo zemi par savu dzimteni. Pilsonības iegūšana ir tikai
likumsakarīgs solis. «Esmu gandarīta, ka ne tikai dzīvoju Latvijā,
bet man tagad ir arī šīs valsts pilsonība. Šī diena man noteikti
paliks atmiņā uz mūžu. Pēc Latvijas pilsoņa pases grasos doties
nākamnedēļ,» tā Jevgeņija.