21.7 °C, 1.7 m/s, 66.6 %

Pilsētā

Pirmajām ēkām pieslēgta apkure
28/09/2016

Pirmdien Jelgavā apkure pieslēgta pirmajai daudzdzīvokļu mājai, kā arī saņemti vairāki iesniegumi no namu pārvaldniekiem ar lūgumu no 1. oktobra apkuri pieslēgt vēl vairākām daudzdzīvokļu mājām. Vēl šobrīd apkure ir pieslēgta vienam bērnudārzam un diviem rūpnieciskajiem klientiem.

Pēdējos gados iedzīvotāji apkuri cenšas pieslēgt pēc iespējas
vēlāk, bet atslēgt – pēc iespējas agrāk, tādējādi taupot naudu un
neveidojot mājai parādu par apkuri.  «Jā, parāds Jelgavā par
apkuri, protams, ir,» norāda SIA «Fortum Jelgava» komunikācijas
vadītāja Guntra Matisa, piebilstot, ka tam ir tendence sarukt. Viņa
stāsta, ka 2015. gada 1. septembrī klientu parāds par siltumu bija
vairāk nekā četri miljoni eiro, bet 2016. gada 1. septembrī – ap
3,3 miljoniem eiro, no kuriem  2,7 miljoni ir iedzīvotāju
parāds. «Mēs daudz strādājam, lai mazinātu parāda apjomu: esam
izveidojuši sistēmu, lai sekotu līdzi maksājumu disciplīnai, sūtām
atgādinājumus, piedāvājam parādniekiem slēgt vienošanos par parādu
pakāpenisku nomaksu. Tāpat jāuzteic māju iedzīvotāji, kuri ir
iesaistījušies mājas kopīgo problēmu risināšanā un apzinās, ka
lielas parādsaistības par patērēto siltumu nav tikai siltuma
ražotāja problēma,» tā uzņēmuma pārstāve. Siltumenerģijas tarifs
Jelgavā septembrī ir 49,17 EUR/MWh + PVN (12 procenti –
iedzīvotājiem, 21 procents – pārējiem klientiem). Faktiski
piemērojamais siltumenerģijas tarifs oktobrim būs zināms oktobra
pirmajās dienās, bet saskaņā ar šī brīža prognozēm oktobrī
dabasgāzes tirdzniecības cena nemainīsies, līdz ar to arī
siltumenerģijas tarifs oktobrī SIA «Fortum Jelgava» klientiem
visdrīzāk saglabāsies septembra līmenī.

Kārtība, kādā Jelgavā tiek pieslēgta apkure, nav mainījusies –
dzīvokļu īpašniekiem ir jāvēršas pie savas mājas kontaktpersonas
(mājas vecākā) vai pie sava nama pārvaldnieka, kam ir dzīvokļu
īpašnieku pilnvarojums kārtot ar apkures un karstā
ūdens pieslēgšanu un režīmiem saistītus jautājumus.
Mājas pilnvarotā persona kopā ar pārvaldnieku dod rakstiskus
norādījumus apkures pieslēgšanai mājai. Mājām, kuru iedzīvotāji ir
apzinīgi maksājuši par siltumenerģiju un nav izveidojies parāds,
apkure tiek pieslēgta 48 stundu laikā.

Jāpiebilst, ka centralizētās siltumapgādes uzņēmums vasarā
gatavojās jaunajai apkures sezonai – lai nodrošinātu klientiem
drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi, «Fortum» Jelgavā
šovasar veica siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes, kā arī pārbaudīja
noplūdes uzraudzības signalizācijas darbību siltumtrasēs.
Siltumtrasēs, kuru vecums pārsniedz vai tuvojas 20 gadu robežai,
tika veikti remontdarbi, tādējādi uzlabojot sistēmas drošību un
pagarinot tās kalpošanas laiku.

Foto: JV