18.4 °C, 5.6 m/s, 95.9 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPlāno ierobežot skaidras naudas darījumus, kas pārsniegs Ls 3000
Plāno ierobežot skaidras naudas darījumus, kas pārsniegs Ls 3000
11/05/2011

Tiek plānots būtiski ierobežot juridisko personu skaidras naudas darījumu apmērus, atļaujot skaidras naudas darījumus tikai līdz 3000 latu, paredz izskatīšanai šīs nedēļas valsts sekretāru sanāksmei pieteiktie grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām».

Tiek plānots būtiski ierobežot juridisko personu
skaidras naudas darījumu apmērus, atļaujot skaidras naudas
darījumus tikai līdz 3000 latu, paredz izskatīšanai šīs nedēļas
valsts sekretāru sanāksmei pieteiktie grozījumi likumā «Par
nodokļiem un nodevām».

Finanšu ministrijas (FM) sagatavotie grozījumi likumā paredz no
3000 latiem uz 1000 latiem samazināt slieksni, kuru sasniedzot ir
nepieciešams deklarēt skaidrā naudā veiktos darījumus, kā arī no 10
000 latiem uz 3000 latiem samazināt slieksni, kuru sasniedzot
nedrīkst veikt darījumus skaidrā naudā.

Tāpat sagatavotās izmaiņas paredz noteikt pienākumu juridiskajām
personām deklarēt visus iepriekšējā mēneša laikā skaidrā naudā
veiktos darījumus, kas pārsniedz 1000 latu – arī ar fiziskajām
personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošajiem
normatīvajiem aktiem nav jāreģistrējas VID kā saimnieciskās
darbības veicējiem.

Likumprojekta mērķis ir paaugstināt nodokļu kontroles un
administrēšanas efektivitāti, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu
nomaksas, uzsver FM.

Normatīva izmaiņas paredz, ka par nodokļu maksātāju tiks
uzskatīta persona, kurai ir piešķirtas un kura regulāri (vairāk
nekā vienu reizi taksācijas periodā) izmanto pilnvaras noslēgt
līgumus tās juridiskās, fiziskās vai citas personas vārdā, kura
atrodas, ir izveidota vai nodibināta normatīvajos aktos par zemu
nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām minētajās valstīs vai
teritorijās.

Tāpat tajās valstī, ar kuru Latvijas Republikai nav noslēgto
starptautisko līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu
nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem, vai arī
valstī, kurā persona neveic aktīvu komercdarbību vai saimniecisko
darbību un neiesniedz nodokļu administrācijai ienākuma nodokļa
deklarācijas.

Likums arī tiek papildināts ar jaunu daļu, kas nosaka, ka
komercdarbība vai saimnieciskā darbība likuma izpratnē ir aktīva,
ja katrā no trijiem iepriekšējiem gadiem ārvalstu komersanta aktīvu
vērtības, neto apgrozījuma un aprēķinātās darba algas kopsumma
reģistrācijas vai dibināšanas valstī ir ne mazāk kā 7,5% no minēto
rādītāju kopsummas ārvalstu komersanta ekonomiskās aktivitātes
centra valstī.

Likumprojektā arī noteikts nodokļu maksātāja pienākums attiecībā
uz informācijas sniegšanu, lai apliecinātu darījuma cenas
atbilstību tirgus cenai darījumos ar saistītiem uzņēmumiem. Tiks
noteiktas arī nodokļu maksātāja tiesības slēgt iepriekšējo
vienošanos ar nodokļu administrāciju par darījuma tirgus vērtības
(cenas) noteikšanu konkrētam darījumam vai darījuma veidam.

Ar likuma izmaiņām plānots noteikt nodokļu maksātāju
saimnieciskās darbības apturēšanas un atjaunošanas kārtību
(brīdināšanu, lēmuma pieņemšanu un publicēšanu, lēmumu
apstrīdēšanu), definēt pārkāpumu veidus, kā arī paredzēt nodokļu
maksātāju pienākumu ievērot saimnieciskās darbības veikšanas
aizliegumu.

Paredzēts paplašināt to gadījumu loku, kuros komersanta darbība
var tikt apturēta, liedzot turpināt normatīvajiem aktiem
neatbilstošu komercdarbību. Apturot saimniecisko darbību, tiks
veikti papildus komersanta darbību ierobežojošie pasākumi,
piemēram, speciālo atļauju (licenču) anulēšana, norēķinu operāciju
apturēšana, struktūrvienību vai citu saimnieciskās darbības
veikšanas vietu noplombēšana vai aizzīmogošana.

Ja komersants 15 dienu laikā pēc tā darbības apturēšanas
nenovērsis pārkāpumu, Valsts ieņēmumu dienests būs tiesīgs iniciēt
attiecīgā subjekta piespiedu likvidāciju, paredz likuma
izmaiņas.

Šīs izmaiņas tiek virzītas kopā ar grozījumiem likumā «Par
Valsts ieņēmumu dienestu», kā arī grozījumiem Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

LETA