11.5 °C, 4.2 m/s, 82.8 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPlāno izstrādāt kritērijus ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanai
Plāno izstrādāt kritērijus ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanai
20/05/2008

Biedrība «Zaļā māja» plāno izstrādāt kritērijus ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanai, aģentūru LETA informēja biedrības valdes priekšsēdētājs Harijs Jordāns.

Biedrība «Zaļā māja» plāno izstrādāt kritērijus
ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanai, aģentūru LETA informēja
biedrības valdes priekšsēdētājs Harijs Jordāns.

 

Noslēdzoties darbam pie Latvijas
ilgtspējīgas būvniecības un apsaimniekošanas pamatprincipu gala
redakcijas izstrādes, biedrība izsludinājusi atklātu iepirkuma
konkursu «Ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas kritēriju
izstrāde».

Iepirkuma priekšmets ir ilgtspējīgas
būvniecības vērtēšanas kritēriju un to ieviešanas sistēmas
izstrāde, vērtēšanas kritēriju aprakstošās un skaitliskās formas un
elektroniskās matrices izstrāde un adaptēšana Latvijas
apstākļiem.

«Šobrīd, kad ekspertu darba grupa
panākusi konceptuālu vienošanos, kas ir ilgtspējīga būvniecība un
tās pamatprincipi, nepieciešams izstrādāt atbilstošus tehniskos
kritērijus un aprēķināšanas metodiku, pēc kuras ēkas iespējams
izvērtēt. Lai nodrošinātu objektīvu vērtēšanu, paredzēts, ka
sertificēšanas izpilde tiks auditēta no trešās neatkarīgās puses,»
stāstīja Jordāns.

Izvērtējot iepirkuma piedāvājumus, kā
galvenie kritēriji tiks ņemti vērā pakalpojuma sniegšanā iesaistīto
ekspertu kvalifikācija un prasmes, tehniskā piedāvājuma atbilstība
ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipiem, kā arī finansiālais
piedāvājums. Pieteikumus ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas
kritēriju izstrādei iespējams iesniegt līdz 16. jūnijam biedrības
«Zaļās mājas» birojā Rīgā, Melnsila ielā 13-3.

Ekspertu darba grupas izstrādātie
Latvijas ilgtspējīgas būvniecības un apsaimniekošanas pamatprincipi
ietver norādes, kādām jābūt būvēm, lai tās varētu atzīt par
ilgtspējīgām, ar to saprotot vides, sociālo un ekonomisko jautājumu
sabalansēšanu nolūkā veicināt līdzsvarotu attīstību.

2007. gada novembrī tika publiskota
Ilgtspējīgas būvniecības un apsaimniekošanas pamatprincipu pirmā
redakcija. Šī gada pirmajā pusē izstrādāta dokumenta gala
redakcija, kas tapusi darba grupā iesaistot vēl plašāku sabiedrisko
un profesionālo organizāciju loku – pārstāvjus no arhitektu,
būvnieku, projektu attīstītāju, vides aizsardzības organizācijām,
valsts un pašvaldību institūcijām, citu saistītu nozaru uzņēmumiem
un asociācijām.

Darba grupa ilgtspējīgas būvniecības
pamatprincipus izstrādāja, analizējot pasaulē esošo pieredzi un
ņemot vērā vietējo apstākļu iespējas un specifiku. Pēc kopīgām
diskusijām, izvērtēšanas un precizēšanas tapusi dokumenta gala
redakcija. Tā iekļauj ilgtspējīgas būvniecības definīciju, astoņus
tās pamatprincipus, kā arī izvērtēšanas kritērijus.

Izstrādātie pamatprincipi aptver
būvniecības dzīves ciklu no plānošanas, celtniecības,
apsaimniekošanas, līdz pat būvobjekta demontāžai vai
rekonstrukcijai. Galvenā pamatprincipu vadlīnija ir ilgtspējīga
attīstība: tiek vērtēts, vai ēkas, to būvniecība un apsaimniekošana
ir videi draudzīga, sociāli un ekonomiski izdevīga.

Pasaulē tiek izmantotas vairākas
vērtēšanas sistēmas, kas ēkas izvērtē pēc ilgtspējīgas būvniecības
principiem un norāda uz pakāpi, kādā šie principi īstenoti.
Iegūtais sertifikāts ir kvalitātes zīme, kas sniedz informāciju par
atbilstību ilgtspējīgas būvniecības kritērijiem un palīdz
patērētājiem vieglāk orientēties nekustamo īpašumu
tirgū.

 
www.LETA.lv