23.2 °C, 2.8 m/s, 60.1 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPlāno vienkāršot valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanu
Plāno vienkāršot valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanu
03/06/2010

Lai iedzīvotājiem vienkāršotu valsts sociālās apdrošināšana pabalstu pieprasīšanas kārtību, padarot to maksimāli ērtu un pieejamu ikvienam, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus attiecīgajos noteikumos.

www.jelgavasvestnesis.lv

Lai iedzīvotājiem vienkāršotu valsts sociālās
apdrošināšana pabalstu pieprasīšanas kārtību, padarot to maksimāli
ērtu un pieejamu ikvienam, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi
grozījumus attiecīgajos noteikumos.

Kā informē LM, atbilstoši izmaiņām plānots, ka turpmāk
pieprasījumu par slimības pabalstu, maternitātes pabalstu,
paternitātes pabalstu, vecāku pabalstu un apbedīšanas pabalstu
apdrošinātās personas nāves gadījumā vai apdrošinātās personas
apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā piešķiršanu varēs
nosūtīt arī pa pastu vai iesniegt elektroniskā dokumenta formātā.
Vienlaikus minētos valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus tāpat
kā iepriekš varēs pieprasīt, personai vai tās pilnvarotajai
personai arī personīgi ierodoties Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūrā (VSAA) un iesniedzot rakstisku iesniegumu.

Tas nozīmē, ka cilvēkiem palielināsies izvēles iespējas
attiecībā uz sev ērtāko pabalsta pieprasīšanas veidu – viņi varēs
izvēlēties, kādā veidā attiecīgo pabalstu pieprasīt – personīgi
ierodoties VSAA, nosūtot pieprasījumu pabalsta piešķiršanai pa
pastu vai iesniedzot šo pieprasījumu elektroniska dokumenta formā.
Pieprasot jebkuru no minētajiem pabalstiem, iedzīvotāji varēs
izmantot VSAA mājas lapā www.vsaa.lv esošo veidlapu.

Iesniegumu par maternitātes, paternitātes, vecāku, slimības, kā
arī apbedīšanas pabalsta piešķiršanu, tāpat kā līdz šim, attiecīgā
pabalsta pieprasītāji iesniegs jebkurā VSAA nodaļā. Tāpēc konkrētā
iesnieguma izskatīšanas nodrošinās attiecīgā pabalsta piešķiršanu,
aprēķināšanu un izmaksu.

Plānots, ka iedzīvotājiem, pieprasot paternitātes pabalstu un
vecāku pabalstu, turpmāk nebūs jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība,
bet, pieprasot apbedīšanas pabalstu, nebūs nepieciešama izziņa par
miršanas fakta reģistrāciju. Minētās ziņas VSAA iegūs no
Iedzīvotāju reģistra datiem. Savukārt, ja vecāku pabalstu pieprasīs
adoptētājs vai aizbildnis, nebūs jāuzrāda tiesas sprieduma noraksts
par adopcijas apstiprināšanu, bāriņtiesas lēmums par aizbildnības
nodibināšanu vai bāriņtiesas lēmums, kas pieņemts bērna personisko
interešu aizstāvībai. Šo informāciju VSAA sniegs attiecīgi tiesa
vai bāriņtiesa.

Tāpat grozījumi nosaka pienākumu citām valsts pārvaldes
institūcijām sniegt VSAA nepieciešamo informāciju. Tas nozīmē, ka
pēc lēmuma pieņemšanas par aizbildnības nodibināšanu vai adopcijas
apstiprināšanu bāriņtiesai vai tiesai ne vēlāk kā trīs dienu laikā
par to būs jāpaziņo VSAA nodaļai, atbilstoši aizbildņa deklarētajai
dzīvesvietai. VSAA dokumentus par pabalsta piešķiršanu izskatīs un
lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņems desmit dienu laikā pēc
dokumentu saņemšanas.

Līdz ar to, ja informācija, kura būs nepieciešama lēmuma
pieņemšanai, būs citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūs pati,
nevis pieprasīs no privātpersonas.

Iepriekšminēto paredz šodien, 3. jūnijā, Valsts sekretāru
sanāksmē izsludinātie grozījumi noteikumos Vidējās apdrošināšanas
iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās
apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas
kārtība. Izmaiņas vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un
jāapstiprina valdībā.