16.4 °C, 4.4 m/s, 83.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPlānotais pašvaldības budžets – 45,5 miljoni latu
Plānotais pašvaldības budžets – 45,5 miljoni latu
28/01/2013

Pagājušajā nedēļā Jelgavas domes deputāti komitejās skatīja 2013. gada pašvaldības budžeta projektu. Kardinālas izmaiņas Jelgavas budžetā nav paredzētas, tāpat arī nemainīgas ir pilsētas prioritātes – izglītība, sociālā nodrošināšana un pilsētvide. Gandrīz visām nozarēm šajā gadā plānots finansējums iepriekšējā gada apmērā, taču šogad būtisku pašvaldības atbalstu izjutīs jelgavnieku ģimenes ar bērniem un mazturīgie iedzīvotāji.

Sintija Čepanone

Pagājušajā nedēļā Jelgavas domes
deputāti komitejās skatīja 2013. gada pašvaldības budžeta projektu.
Kardinālas izmaiņas Jelgavas budžetā nav paredzētas, tāpat arī
nemainīgas ir pilsētas prioritātes – izglītība, sociālā
nodrošināšana un pilsētvide. Gandrīz visām nozarēm šajā gadā
plānots finansējums iepriekšējā gada apmērā, taču šogad būtisku
pašvaldības atbalstu izjutīs jelgavnieku ģimenes ar bērniem un
mazturīgie iedzīvotāji.

Atbilstoši izstrādātajam projektam pašvaldības
budžets šajā gadā būs 45 577 160 lati. Plānotie ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa būs 21 099 273 latu apmērā, nekustamā
īpašuma nodokli plānots ieņemt 2 335 860 latu apmērā, savukārt
azartspēļu nodokli – 180 000 latu apmērā.

Tāpat kā iepriekšējā gadā būtiski pašvaldības
budžeta līdzekļi tiks atvēlēti izglītībai. Šai jomai paredzēti 13
896 915 lati. Līdzās izglītības iestāžu uzturēšanai
nepieciešamajiem izdevumiem nozīmīgs budžeta finansējums paredzēts
izglītības iestāžu remontiem – skolām un bērnudārziem tie kopā ir
vairāk nekā divi miljoni latu. Lai palielinātu vietu skaitu
pirmsskolas izglītības iestādēs Jelgavā deklarētajiem bērniem,
šobrīd notiek projektēšanas darbi pašvaldības bērnudārzam Ganību
ielā, vasarā plānots sākt tā rekonstrukciju, bet atklāts tas tiks
2014. gadā. Pašvaldības dotācija bērna uzturēšanai privātajā
bērnudārzā tiks palielināta par pieciem latiem, un šogad atbalsts
ģimenei būs jau 85 lati mēnesī.

Pašvaldība turpinās arī piešķirt iedibinātās
Izglītības kvalitātes balvas skolēniem un pedagogiem. Skolēnu
nodarbinātības pasākumiem vasarā pašvaldības budžetā ieplānoti 50
tūkstoši latu. Lai nodrošinātu iespēju bērniem iesaistīties
ārpusskolas nodarbībās, no šī gada Jelgavā deklarētajiem bērniem
atcelta dalības maksa par interešu izglītību.

Sociālajai aizsardzībai Jelgavas pilsētas
budžetā plānoti 3 437 504 lati, kuri tiks izlietoti sociālā
atbalsta iestāžu uzturēšanai un pakalpojumu sniegšanai
jelgavniekiem. Pašvaldība līdzās jau iepriekš maksātajiem pabalstu
veidiem šogad ir apstiprinājusi vairākus jaunus, īpaši sniedzot
lielāku atbalstu ģimenēm ar bērniem un daudzbērnu ģimenēm.

No šī gada pabalstu 1000 latu apmērā saņems
ģimenes, kurās piedzimuši dvīņi. No 15 līdz 30 latiem palielināts
pabalsts ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs
trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm. Daudzbērnu ģimenes var saņemt
pabalstu dalības maksas segšanai profesionālās ievirzes programmās
un citus atbalsta veidus.

Pašvaldība līdz 80 procentiem paaugstinājusi
finansējumu pilsētas sabiedriskā transporta biļešu apmaksai visiem
pilsētā deklarētajiem skolēniem, savukārt trūcīgu un daudzbērnu
ģimeņu bērni pilsētas maršrutu autobusos var braukt bez maksas.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai šogad ir paredzēti 2 006 460 lati, kas ir par 133
tūkstošiem latu vairāk nekā pagājušajā gadā. Tas ir tāpēc, ka pērn
pilsētā ir pabeigti vairāki jauni infrastruktūras objekti, kuru
uzturēšana prasa papildu izmaksas.

Papildu izdevumi no pašvaldības budžeta būs
nepieciešami, lai nodrošinātu Pašvaldības operatīvās informācijas
centra darbu, moderno sistēmu darbību jaunatklātajos
rekonstruētajos objektos.

Par pašvaldības budžetu deputāti lems
ceturtdienas, 31. janvāra, domes sēdē.

Foto: Ivars Veiliņš