24.8 °C, 2.7 m/s, 76.5 %

Pilsētā

Pludmalēs sāk strādāt glābēji
15/05/2016

Šodien Latvijā sākas oficiālā peldsezona. Tas nozīmē, ka no šodienas abās Jelgavas pludmalēs darbu sāk glābēji.

Šonedēļ Lielupes labā krasta pludmalē un Pasta salas pludmalē
tika uzstādīta vasaras atpūtai nepieciešamā infrastruktūra, un no
šodienas darbu pludmalēs sāk glābēji. Šo funkciju Jelgavā nodrošina
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija, speciāli apmācot
darbiniekus. Divi no viņiem apliecību saņēma piektdien.

Glābēji Jelgavas pludmalēs dežurēs katru dienu no pulksten 10
līdz 22 – pa diviem glābējiem katrā pludmalē. Lai varētu to
nodrošināt, šobrīd glābēja darba pamatus apguvuši astoņi
Pašvaldības policijas darbinieki. Viņu ikdienas pienākumos pludmalē
ietilpst uzraudzīt atpūtnieku drošību un sabiedrisko kārtību
pludmalē, palīdzēt nelaimes gadījumos, kā arī izglītot sabiedrību
par to, kā mēs katrs atpūtu varam padarīt drošāku. It īpaši tas
attiecas uz mazajiem atpūtniekiem un viņu vecākiem. Glābēji
pludmalēs būs līdz pat peldsezonas beigām 15. septembrī.

Glābēju galvenais uzdevums ir uzraudzīt, lai pludmalē kāds
neapdraudētu savu vai citu cilvēku dzīvību un veselību, tāpēc
pastiprināta uzmanība tiek pievērsta tam, lai, piemēram, atpūtnieki
neietu peldēt neatļautās vietās, nebrauktu ar ūdenstransportu tuvu
peldvietai, nelēktu no laipas. Nepieciešamības gadījumā glābēji
sniedz arī pirmo medicīnisko palīdzību, piemēram, veic mākslīgo
elpināšanu un sirds masāžu, apkopj brūces un rūpējas, lai
negadījuma vietā ierastos mediķi.

2015. gadā abās pludmalēs kopā tika izteikti 369 mutiski
aizrādījumi. To skaits pieauga līdz ar Pasta salas pludmales
izveidi un atpūtnieku skaita palielināšanos. Biežāk konstatētie
pārkāpumi Jelgavas pludmalē 2015. gadā bija alkoholisko dzērienu
lietošana un smēķēšana neatļautās vietā – 180 mutiski aizrādījumi
(no tiem 58 – par smēķēšanu, 122 – par alkohola lietošanu). 36
gadījumos par smēķēšanu neatļautā vietā sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols, savukārt par šādu pārkāpumu atkārtoti gada
laikā sastādīti pieci protokoli. Par peldēšanu aiz bojām vai
lēkšanu no laipas pērn izteikti 98 mutiski aizrādījumi, 54 – par
braukšanu ar velosipēdu pludmales teritorijā, 37 – par suņu
ievešanu pludmales teritorijā. 2015. gadā medicīniskā palīdzība
tika sniegta 33 gadījumos, kas ir par 27 procentiem mazāk nekā
2014. gadā.

Atpūtniekus neaizmirst par drošību aicina arī VUGD, jo ik gadu
no ūdenstilpēm tiek izcelts diezgan liels skaits noslīkušo. Pērn
VUGD Latvijā no ūdens izcēla 109 noslīkušos (vasarā – 70, Jelgavā
no maija līdz augustam – 2), šogad – jau 27. Lai šādu negadījumu
būtu mazāk, ugunsdzēsēji glābēji atgādina par svarīgākajiem
drošības pasākumiem: pēc ziemas ūdenstilpnes gultne var būt
mainījusies, tur var atrasties dažādi priekšmeti, tāpēc pirmajā
peldēšanās reizē tā ir vispirms rūpīgi jāpārbauda, lēni ieejot
ūdenī; ja esat pārkarsis saulē, ūdenī jāiet lēnām, lai nebūtu
strauja ķermeņa temperatūras maiņa, jo var sākties krampji vai
rasties problēmas ar sirdsdarbību; nav ieteicams doties peldēties
vienam; pie ūdens un ūdenī bērni jāpieskata nepārtraukti; lēkt no
tiltiem vai citiem paaugstinājumiem uz galvas vai kājām ir
kategoriski aizliegts; nekad nelietojiet alkoholu pirms došanās
ūdenī; nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties
ar laivu, kuteri vai citu peldlīdzekli, obligāti uzvelciet
glābšanas vesti.

Foto: Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija un Ivars
Veiliņš