25.4 °C, 2.7 m/s, 65.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPlūdu radītie zaudējumi – 62 tūkstoši latu
Plūdu radītie zaudējumi – 62 tūkstoši latu
12/04/2010

Aprēķināti plūdu radītie zaudējumi pilsētā. Izdevumi par veiktiem pretplūdu un plūdu seku likvidēšanas pasākumiem no Jelgavas pašvaldības budžeta kopumā prasījuši ap 62 tūkstošiem latu.

Ritma Gaidamoviča

Aprēķināti plūdu radītie zaudējumi
pilsētā. Izdevumi par veiktiem pretplūdu un plūdu seku likvidēšanas
pasākumiem no Jelgavas pašvaldības budžeta kopumā prasījuši ap 62
tūkstošiem latu.

 Izvērtējot plūdu radītās sekas,
šodien Jelgavas domē notika preses konference, kurā atbildīgie
dienesti informēja par savu darbu, jau padarīto seku novēršanā,
atbildīgo dienestu darbu plūdu laikā, kā arī par tām lietām, kas
vēl tiks darītas.

Lielupes ūdens līmenis pie Jelgavas sāka
celties 21. martā un savu maksimālo atzīmi – 3,32 metrus –
sasniedza 25. marta vakarā. Šogad plūdu apjomu būtiski palielināja
mazo upju – Platones, Svētes, Vircavas – ūdens līmeņa celšanās.
 

Pašvaldības preses sekretāre Egita
Veinberga informē, ka Jelgavā, prognozējot plūdu apjomus,
savlaicīgi tika veikti sagatavošanas darbi, sasauktas vairākas
Civilās aizsardzības Apvienotās komisijas sanāksmes, plūdu riska
zonās informēti un apzināti 228 iedzīvotāji. Atbildīgie dienesti
strādāja pastiprinātā režīmā, sniedzot palīdzību iedzīvotājiem un
mazinot plūdu apdraudējumu pilsētas teritorijā.

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš izsaka pateicību visiem iesaistītajiem dienestiem par
operatīvu un precīzu darbību, savstarpējo sadarbību plūdu situācijā
pilsētā un iedzīvotājiem – par izpratni un sadarbību plūdu
laikā. 

Aģentūra «Pilsētsaimniecība» organizēja
caurteku nosprostošanu, ceļa barjeru un zīmju uzstādīšanu, sūkņu
nomu, ūdens sūknēšanu no applūdušām teritorijām par nepilniem 32
tūkstošiem latu, vairāku ielu izskalojumu likvidēšanas darbus, kas
izmaksāja ap 12 tūkstošiem latu, applūdušo asfaltēto ielu
remontdarbus, ielu iegruvumu likvidēšanu, un citus darbus. Kopumā
šie pasākumi no Jelgavas pilsētas budžeta prasījuši 59637, 61
latu.

Plūdu seku likvidēšanas pasākumos
iesaistījās arī SIA «Jelgavas ūdens», nodrošinot kanalizācijas
sistēmas un sūkņu stacijas uzturēšanu un kapitālsabiedrība
«Nekustamā īpašuma pārvalde», veicot ūdens atsūknēšanas darbus māju
pagrabos.

Plūdu laikā Jelgavas Pašvaldības
policija no plūdu skartām teritorijām evakuēja 11 cilvēkus, četrus
dzīvniekus. No Pašvaldības policijas puses tika sniegta palīdzība
35 cilvēkiem – no rīta nogādājot viņus uz sauszemes un daļu no tiem
– vakarā atpakaļ uz mājām. Ābelītes ielā tika sniegta palīdzība
diviem cilvēkiem, tos nogādājot līdz veikalam pārtikas un dzeramā
ūdens iegādei un atpakaļ uz mājām. Jelgavas Pašvaldības policijā
saņemti 24 izsaukumi uz notikumu vietām saistībā ar nepieciešamo
palīdzību plūdu apdraudētajās vietās un 75 informācijas par
applūdušajām teritorijām Jelgavas administratīvajā teritorijā, par
ko tika informēta «Pilsētsaimniecība», VUGD un Jelgavas novada
atbildīgās personas. Glābšanas darbiem nepieciešamā inventāra
iegādei – laivām, garajiem zābakiem, glābšanas vestēm, prožektoriem
un citām lietām pašvaldības policijai tika piešķirti 2400
latu.

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas
priekšnieks Viktors Vanags norāda, ka Jelgavas iedzīvotāju
aktivitāte ļauj domāt, ka cilvēki izprata plūdu nopietnību un bija
atvērti sadarbībai, ziņojot par applūdušajām vietām, kā arī lūdzot
palīdzību pašvaldības policijas darbiniekiem. «Tas nozīmē, ka mums
cilvēki uzticas,» tā V.Vanags.

Foto: Ivars Veiliņš