14.2 °C, 0.6 m/s, 89.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētā«PNB bankā» NĪN var samaksāt bez komisijas maksas
«PNB bankā» NĪN var samaksāt bez komisijas maksas
28/06/2019

Jelgavas pašvaldība noslēgusi līgumu ar AS «PNB banka», kas paredz: fiziska persona nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), veicot apmaksu skaidrā naudā, bankas Jelgavas filiālē Katoļu ielā 18 var samaksāt bez komisijas maksas.

Jelgavas pašvaldības Finanšu nodaļas
vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs skaidro, ka
komisijas maksa par NĪN netiek piemērota arī SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde» norēķinu punktos, tomēr noslēgtais
sadarbības līgums paplašina iedzīvotāju iespējas nomaksāt nodokli
bez komisijas maksas par darījumu. Saskaņā ar līguma nosacījumiem
AS «PNB banka» komisijas maksu par šiem darījumiem segs pašvaldība,
un šāda kārtība plānota līdz nākamā gada beigām.

Jāatgādina, ka uz gadu aprēķināto NĪN var
maksāt pa daļām, maksājumu veicot līdz noteiktajam maksāšanas
termiņam (šogad pavisam ir četri termiņi: 1. aprīlis, 15. maijs,
15. augusts un 15. novembris), vai avansā – visu uzreiz līdz
pirmajam maksāšanas termiņam. «No gada sākuma līdz 19. jūnijam NĪN
kopumā iekasēts 2,57 miljonu eiro apmērā, un tie ir 69
procenti no gadam plānotā,» norāda I.Bušs, piebilstot, ka arī
iepriekšējos gados NĪN ieņēmumu izpilde pēc pirmajiem diviem
ceturkšņiem bijusi līdzīga.

Saskaņā ar likumu «Par nekustamā īpašuma
nodokli» šā gada trešais NĪN maksāšanas termiņš ir 15. augusts, bet
pēdējais – 15. novembris. Ja maksājums līdz paredzētajam termiņam
nav veikts, likumā noteiktajā kārtībā tiek aprēķināta nokavējuma
nauda – 0,05 procenti no nenomaksātās summas par katru nokavējuma
dienu. Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu
saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
likumam «Par nodokļiem un nodevām» un Administratīvā procesa likumā
noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Pirms
piedziņas uzsākšanas personai tiek nosūtīts brīdinājums; ja tajā
paredzētajā laikā un apmērā NĪN netiek samaksāts, lēmums tiek
nodots piedziņai zvērinātam tiesu izpildītājam.

Nomaksāt NĪN iespējams SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde» norēķinu punktos un AS «PNB banka»
Jelgavas filiālē bez papildu komisijas maksas, jebkurā bankā,
internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par konta atbilstību un to,
vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu
par NĪN nomaksu, kā arī maksājuma mērķī precīzi norādot nodokļa
maksātāja personīgā konta numuru par zemi un ēkām, īpašuma adresi
vai kadastra numuru, par kuru veikts maksājums. Tāpat var izmantot
portālu www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv – tur pieejami
pašvaldības banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam
automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija. Vienlaikus šajos
portālos nodokļa maksātāji var pieteikties, lai atgādinājumu par
NĪN samaksas termiņa tuvošanos saņemtu savā e-pastā, bet no
portāla www.epakalpojumi.lv atgādinājumu iespējams saņemt arī
mobilajā tālrunī īsziņas veidā.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva