20.4 °C, 3.4 m/s, 89.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPolicijai jākontrolē arī privātas stāvvietas
Policijai jākontrolē arī privātas stāvvietas
26/12/2011

Jelgavnieks Aivars ir neizpratnē par to, kāpēc Jelgavas Pašvaldības policijai jākontrolē autovadītāji, kas mašīnas novieto «Rimi» stāvlaukumā. «Tā taču ir privāta teritorija, līdz ar to arī privāts stāvlaukums! Ne jau Pašvaldības policija izdomāja, ka stāvlaukumā jāizvieto zīmes par divu stundu laika limitu – tā ir īpašnieku ideja. Tad lai paši arī kontrolē, kā šoferi šo ierobežojumu ievēro,» savu viedokli pauž Aivars, vēloties zināt, kas reglamentē to, kuras stāvvietas jākontrolē Pašvaldības policijai.

Jelgavnieks Aivars ir neizpratnē par to, kāpēc Jelgavas
Pašvaldības policijai jākontrolē autovadītāji, kas mašīnas novieto
«Rimi» stāvlaukumā. «Tā taču ir privāta teritorija, līdz ar to arī
privāts stāvlaukums! Ne jau Pašvaldības policija izdomāja, ka
stāvlaukumā jāizvieto zīmes par divu stundu laika limitu – tā ir
īpašnieku ideja. Tad lai paši arī kontrolē, kā šoferi šo
ierobežojumu ievēro,» savu viedokli pauž Aivars, vēloties zināt,
kas reglamentē to, kuras stāvvietas jākontrolē Pašvaldības
policijai.

Jelgavas Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste
juriste Sandra Reksce skaidro, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
1. panta 3. punktu ceļš ir jebkura satiksmei izbūvēta teritorija.
«No šī likuma 1. panta 1. punkta, kurā ietverts ceļa īpašnieku
termina skaidrojums, izriet, ka ceļš var būt gan publisko tiesību
juridiskas personas (valsts vai pašvaldības), gan privātpersonas
(fiziskās vai juridiskās) īpašumā,» norāda S.Reksce, akcentējot, ka
Ceļu satiksmes likums un Ceļu satiksmes noteikumi, reglamentējot
ceļu satiksmi, ir attiecināmi kā uz publisko tiesību juridiskas
personas, tā arī privātpersonas īpašumā esošo ceļu.

Gan Ceļu satiksmes likums, gan Ceļu satiksmes noteikumi ir
ārējie normatīvie akti, kuros ietvertais tiesiskais regulējums ir
privātpersonām saistošs. Ceļu satiksmes likumā šo normatīvo aktu
saistošais spēks ir nostiprināts, paredzot, ka ceļu satiksmes
dalībniekiem ir jāizpilda šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un
citu normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku
pienākumus. Ceļu satiksmes noteikumu saistošais spēks attiecībā uz
visām fiziskajām un juridiskajām personām nostiprināts arī Ceļu
satiksmes likuma 1. panta 8. punktā.

«Saskaņā ar 2006. gada 5. janvāra Jelgavas domes lēmuma Nr.1/4
par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
ievērošanas kontroli 1. un 2. punktu Jelgavas Pašvaldības policija
ir pilnvarota kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanu Jelgavā un Jelgavas Pašvaldības policijas
satiksmes uzraudzības inspektori ir pilnvaroti izskatīt
administratīvo pārkāpumu lietas par transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem un uzlikt administratīvo sodu,»
rezumē S.Reksce.

Sagatavoja Sintija Čepanone