24.4 °C, 2.5 m/s, 49 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētā«Policisti mācīja, ka jārūpējas par savu veselību, es to pastāstīšu arī saviem vecākiem»
«Policisti mācīja, ka jārūpējas par savu veselību, es to pastāstīšu arī saviem vecākiem»
03/07/2016

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija mācību gada izskaņā apciemoja vairākus bērnudārzus, lai veidotu bērniem priekšstatu par policiju un tās darbu. Lai bērni labāk izprastu policijas lomu sabiedrībā, viņiem tika uzdots mājasdarbs – uzzīmēt savu dienu ar Pašvaldības policiju.

Pašvaldības policija priecājas par krāšņajiem un
daudzveidīgajiem zīmējumiem, uzsverot, ka viņi ir gandarīti tajos
ieraudzīt inspektoru stāstīto un mācīto. Piemēram, kāds bērns
raksta: «Policisti mums mācīja, ka jārūpējas par savu veselību, es
to pastāstīšu arī saviem vecākiem.» Savukārt cita darba autors
minējis, ka policistiem ir strīpaina burvju nūjiņa. Daudzi bērni
bijuši izbrīnīti, ka arī sievietes var būt policistes. Bērni
interesējās par daudzām lietām, un viens no interesantākajiem
jautājumiem esot bijis: «Kā policisti kļūst tik stipri, ka var tikt
galā ar noziedzniekiem?»

Lai veidotu bērniem izpratni par Pašvaldības policijas lomu,
tika apciemotas 11 pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes un privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Saules bērnu
dārzs», kas akcijā iesaistījās pēc savas iniciatīvas. Pašvaldības
policijas pārstāvji, ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņu vecumgrupas īpatnības, piemēram, uzmanības noturīgumu,
katrā no bērnudārza grupām pavadīja aptuveni stundu. Bērni tika
iesaistīti diskusijās par policijas darbu – tika skaidrota
policijas darba ikdiena un drošības noteikumi, bērni varēja
iepazīties ar pašvaldības policijas dienesta automašīnu un
darbinieku ekipējumu. Katrai grupai tika izsniegts arī informatīvs
materiāls – pienākumu lapa, ar kuras saturu grupas dalībniekiem
bija jāiepazīstas un jāapņemas pildīt. Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas
grupas vecākā inspektore Daiga Antonova stāsta, ka bērnu reakcija
uz policijas ciemošanos esot bijusi dažāda – citi esot gaidījuši ar
prieku, savukārt kāds sākotnēji bijis nedrošs. «Mūsu galvenais
mērķis bija parādīt bērniem, ka esam draudzīgi,» atklāj
inspektore.

Ideja par bērnudārzu apciemošanu radusies tādēļ, ka bieži vien
bērnudārzu grupas kopā ar audzinātājām apmeklē Pašvaldības
policijas iecirkni, lai izzinātu tā darbības būtību, taču tas
bērniem esot par sarežģītu. Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijai
un Jelgavas Izglītības pārvaldei, ar kuru sadarbojoties tika
īstenota šī akcija, radās ideja iepazīšanos ar policiju padarīt
neformālāku un atraktīvāku. «Sākotnēji plānojām, ka apmeklēsim
bērnus vecumā no četriem līdz sešiem gadiem, taču bērnudārzos
sastapām arī trīsgadniekus un bērnus ar īpašām vajadzībām,» skaidro
D.Antonova, piebilstot, ka bērni bija sagatavojušies, uzdeva
jautājumus un aktīvi iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs.

Foto: Austris Auziņš