27.7 °C, 2.1 m/s, 51.6 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPolitiskās partijas, kas Saeimas vēlēšanās pārvarējušas 2% barjeru, varētu finansēt no valsts budžeta jau 2011. gadā
Politiskās partijas, kas Saeimas vēlēšanās pārvarējušas 2% barjeru, varētu finansēt no valsts budžeta jau 2011. gadā
23/11/2009

Politiskās partijas, par kurām iepriekšējās Saeimas vēlēšanās būs nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāju, varēs saņemt finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem, paredz šodien Ministru kabineta komitejā akceptētais grozījumu projekts Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā.

Politiskās partijas, par kurām
iepriekšējās Saeimas vēlēšanās būs nobalsojuši vairāk nekā 2%
vēlētāju, varēs saņemt finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem,
paredz šodien Ministru kabineta komitejā akceptētais grozījumu
projekts Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas
likumā.

Grozījumu projekta autori uzskata, ka tādējādi
tiks samazināta partiju atkarība no ziedotājiem, kuru intereses
politiskās organizācijas vēlāk varētu censties īstenot. Tādējādi
mazināsies partiju nelikumīga finansēšana un paaugstināties partiju
administratīvā kapacitāte, teikts grozījumu projekta anotācijā.

Paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā jau
2011. gadā ar 10. Saeimas sanākšanu.

Likumā būs paredzēta valsts budžeta
finansējuma pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība, kā arī gadījumi,
kad valsts budžeta finansējumu partijai nepiešķir vai pārtrauc, vai
aptur tā izmaksu. Tāpat noteikta valsts budžeta finansējuma
izlietošanas kārtība un paredzēta atbildība par šo noteikumu
neievērošanu. Ar minēto regulējumu partijām tiek nodrošināta
iespēja segt savas administratīvās izmaksas un kļūt
profesionālākām, skaidro grozījumu autori.

Paredzētais valsts finansējums varētu dot
iespēju partijām segt pašus nepieciešamākos partiju ikdienas
izdevumus – atalgojumu darbiniekiem, partijas biroja uzturēšanas
izmaksas un izdevumus par valsts uzlikto pienākumu pildīšanu,
piemēram, attiecībā uz grāmatvedības prasībām. Ikgadēja valsts
finansējuma ieviešana arī veicinātu partiju konkurenci, dodot
iespēju arī tām partijām, kuras nav iekļuvušas Saeimā vai nav
pārstāvētas Ministru kabinetā, sekmīgi funkcionēt apstākļos, kad
tām strauji samazinās ienākumu apjoms.

Paredzētais regulējums arī mazinātu partiju
motivāciju slepeni vienoties ar privātiem ziedotājiem par valsts
resursu izmantošanu ziedotāju biznesa atbalstīšanā kā
priekšnoteikumu vai «pateicību» par partijas finansēšanu, tādējādi
samazinot arī augstākā līmeņa korupcijas riskus. Vienlaikus plānots
noteikt, ka partija valsts budžeta finansējumu nesaņems, ja tā
noteiktā laika periodā būs būtiski pārkāpusi normatīvos aktus.

Ar grozījumu projektu likumā paredzēts iekļaut
pantu, kas paredz, ka politiskai partijai, par kuru iepriekšējās
Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāju, no valsts
budžeta piešķirtais finansējums būtu 50 santīmi gadā par katru
iegūto balsi. Valsts budžeta finansējums tiktu piešķirts uz četriem
gadiem un izmaksāts, sākot ar nākamo kalendāro gadu pēc Saeimas
vēlēšanām, veicot maksājumus četras reizes gadā.

LETA