3.9 °C, 5.4 m/s, 92 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaPrezentē Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģiju
Prezentē Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģiju
21/01/2019

Šodien, 21. janvārī, deputātiem un izglītības iestāžu vadītājiem prezentēta Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģija 2019.–2025. gadam. Lai paaugstinātu izglītības kvalitāti un iekļautos kopējā valsts izglītības reformā, Jelgavā skolu tīklā ir jāveic būtiskas izmaiņas. Nepieciešamību pēc būtiskām pārmaiņām nosaka valsts īstenotā izglītības politika. Valstī ir pieņemti nozīmīgi lēmumi, kas ietekmē arī izglītības attīstību pilsētā.

Līdz 1. februārim pilsētas izglītības iestādēm apspriešanai
nodoti divi iespējamie Jelgavas skolu tīkla attīstības varianti.
Galvenie jautājumi, kas kopīgi jāatrisina, – mazākumtautību skolu
tālākā darbība, Vakara (maiņu) vidusskolas reorganizācija un
Spīdolas Valsts ģimnāzijas telpu nodrošinājums, kas šobrīd ir
nepietiekams. Jelgavas skolas aicinātas iepazīties ar redzējumu, kā
attīstīt pilsētas skolu tīklu, izvērtēt to un izteikt savus
priekšlikumus, lai kopīgi nonāktu pie viena attīstības plāna, par
kuru būs jālemj Jelgavas domei, informē pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvaldē.

Pagājušajā gadā sākās apjomīgs darbs pie jaunas izglītības
stratēģijas izstrādes. Pašvaldība izsludināja iepirkuma konkursu
par izglītības stratēģijas izstrādi, un tiesības izstrādāt
dokumentu ieguva SIA «Dynamic University». Konsultāciju uzņēmums,
piesaistot neatkarīgu ekspertu komandu un strādājot ciešā sadarbībā
ar Jelgavas pašvaldības speciālistiem, izglītības iestāžu vadības
komandām, uzņēmējiem, vecākiem un Latvijas Lauksaimniecības
universitāti, veica pilsētas izglītības nozares esošās situācijas
analīzi, uz kuras pamata tapis izglītības attīstības rīcības plāns
tuvākajiem gadiem.

PREZENTĀCIJA

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva