17.5 °C, 1.7 m/s, 92.8 %

Izglītība

Prezentē vīziju par nākotnes skolu
04/03/2009

Vakar divi jelgavnieki piedalījās starptautiskās konferences «Developing visions of the school of the future» tiešsaistes preses konferencē, kurā jaunieši no 12 Eiropas valstīm prezentēja savu nākotnes skolas vīziju par vērtībām, sabiedrību, mācību vidi, mācību metodēm un skolotāju apmācību. Dalībnieki no Latvijas rezumējumu vēlāk plāno iesniegt arī Izglītības un zinātnes ministrijai.

www.jelgavasvestnesis.lv

Vakar divi jelgavnieki piedalījās starptautiskās konferences
«Developing visions of the school of the future» tiešsaistes preses
konferencē, kurā jaunieši no 12 Eiropas valstīm prezentēja savu
nākotnes skolas vīziju par vērtībām, sabiedrību, mācību vidi,
mācību metodēm un skolotāju apmācību. Dalībnieki no Latvijas
rezumējumu vēlāk plāno iesniegt arī Izglītības un zinātnes
ministrijai.

Portāls www.jelgavasvestnesis.lv jau
rakstīja, ka Latviju konferencē pārstāvēja divas skolas – Valmieras
Pārgaujas ģimnāzija un Jelgavas 6. vidusskola, no kuras uz
konferenci bija devies 10. klases skolēns Pāvels Zahorčukovs un
skolotāja Aina Jēgere. Jāpiebilst, ka, lai cīnītos par iespēju
piedalīties konkursā, no Latvijas bija pieteikušās 90 skolas.
Jelgavnieki savu vīziju par nākotnes skolu bija izstrādājuši kopā
ar jauniešiem no Ukrainas, Ziemeļīrijas un Slovākijas.

Pēc Eiropas jauniešu domām, nākotnes skolai jābūt multikulturālai
un starpreģionālai, piedāvājot visiem vienlīdzīgas iespējas
atbilstoši katra spējām. Izglītības procesā vairāk esot jāiesaista
arī vecāki, veicinot skaidrāku un labāku saziņu starp vecākiem un
skolotājiem.

Jaunieši arī uzsvēra mācību vides nozīmi un nepieciešamību
palielināt atpūtas vietu un zaļo stūrīšu skaitu, kā arī pielāgot
mācību vidi skolēniem ar īpašām vajadzībām. Viņi arī akcentēja
tehnoloģiju nozīmi mācību darbā, vienlaikus norādot uz
nepieciešamību saglabāt līdzsvaru starp tehnoloģijām un īsto
dzīvi.

Konferences dalībnieki lielu nozīmi arī piešķīra mācībām ārpus
skolas telpām, tostarp arī dažādiem apmaiņas braucieniem un
ekskursijām, kā arī grupu un individuālajam darbam. Viņi arī pauda
uzskatu, ka skolēnam jābūt tam, kurš mācās un kurš izlemj, kā un ko
mācīties.

Savukārt izmaiņas skolotāju apmācībā, mācoties psiholoģiju un to,
kā praktiski mācīt, pēc skolēnu domām, veicina arī pozitīvas
izmaiņas skolotāju attieksmē pret skolēniem, nodrošinot katram
izglītojamam individuālu pieeju.

Kā preses konferences noslēgumā norādīja Britu padomes vadītājs
Deivids Martins, daudzas no šīm idejām nav nekas jauns, bet ir
būtiski, ka tās izskan no skolēnu mutes.