20.6 °C, 2 m/s, 81.5 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaPrioritāro priekšmetu skolotājiem – stipendijas
Prioritāro priekšmetu skolotājiem – stipendijas
27/03/2008

Iespējams, jau maijā teju 100 Jelgavas skolu prioritāro mācību priekšmetu skolotāji no Eiropas Sociālā fonda saņems mērķstipendiju, ja viņi vēl iegūst izglītību kā attiecīgā priekšmeta skolotāji vai ir gatavi ieviest papildu aktivitātes, lai skolēni būtu vairāk ieinteresēti mācīties dabaszinātnes un valodas.

Ritma Gaidamoviča

Iespējams, jau maijā teju 100 Jelgavas skolu prioritāro mācību
priekšmetu skolotāji no Eiropas Sociālā fonda saņems
mērķstipendiju, ja viņi vēl iegūst izglītību kā attiecīgā
priekšmeta skolotāji vai ir gatavi ieviest papildu aktivitātes, lai
skolēni būtu vairāk ieinteresēti mācīties dabaszinātnes un
valodas.

Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza informē, ka iespēja
pretendēt uz mērķstipendijām būs prioritāro mācību priekš­metu –
fizikas, ķīmijas, bioloģijas un dabas zinības, matemātikas,
informātikas un svešvalodu – skolotājiem (Jelgavā – angļu un vācu
valodas) attiecīgās studiju programmas apgū­šanai, pēt­niecības,
metodiskā, konsultatīvā dar­ba vai radošā darba atbalstam.
Stipendiju piešķirs skolotājiem, kuri vispārējās izglītības
iestādes 7. – 12. klasēs vai profesionālās izglītības iestādēs māca
minētos priekšmetus vai dara to vismaz 12 stundas nedēļā,
apvienojot to ar mācībām augstskolā atbilstošā studiju programmā.
Uz stipendiju var pretendēt arī tie skolotāji, kas māca prioritāros
mācību priekšmetus vismaz deviņas stundas nedēļā un papildus darbam
gatavi veikt kādu aktivitāti vai uzdevumu, pilnveidojot mācību
procesu.
Lai skolotāji saņemtu šo stipendiju, patlaban Latvijas Studiju
fonds gatavo projekta pieteikumu, kas tiks iesniegts izvērtēšanai
IZM. Jelgavas Izglītības pārvalde jau ir sagatavojusi un iesniegusi
projekta partnerības apliecinājumu, ka vēlas šajā projektā
piedalīties un būs Studiju fonda partneris. Pēc projekta
izvērtējuma tiks slēgts līgums starp IZM, Studiju fondu un Jelgavas
pašvaldību, kas noteiks katras puses pienākumus un atbildību
projekta gaitā. «Tas varētu notikt aprīlī. Pēc līguma slēgšanas
Jelgavas pašvaldība izsludinās skolotāju pieteikšanos uz
mērķstipendijām. Pedagogam būs jāraksta iesniegums Izglītības
pārvaldei, kurā jānorāda nepieciešamā informācija par savu mācību
procesu vai darba plānu ar pētnieciskā vai radošā darba uzdevumiem,
kurus gatavojas īstenot skolā. Iesniegumus izvērtēs neatkarīga
komisija, kas tad arī noteiks, kuri pilsētas skolu skolotāji saņems
stipendijas,» tā vadītāja.
G.Auza min, ka pilsētā uz šīm stipendijām varētu pretendēt aptuveni
100 skolotāji, taču, cik lielu stipendiju viņi saņems, vēl nav
zināms. Jelgavai uz visu šo periodu paredzētais finansējums
stipendijām ir 285 271 lats, minimālā stipendijas summa – 65 lati,
maksimālā – 150 lati mēnesī. «Mēs noteikti mudināsim skolotājus
pretendēt uz stipendiju, rīkojot seminārus, kuros stāstīsim par to,
kā pieteikties un kā rīkoties. Esam ieinteresēti, lai skolotāji tās
saņemtu. Turklāt no šīm stipendijām netiks ieturēti nodokļi,» tā
G.Auza.
«Tā būs samaksa par to papildu darbu, ko skolotāji dara ārpus
stundām. Mērķstipendija arī paredzēta, lai topošie pedagogi, kas
apgūst šo profesiju, paralēli mācībām augstskolā gūtu finansiālu
atbalstu un studijas apvienotu ar darbu skolā, iegūstot praktisku
pieredzi. Tas ir ļoti svarīgi arī tāpēc, ka skolās ļoti lēni notiek
skolotāju paaudžu maiņa, taču, šādi atbalstot, iespējams, mēs
samazinātu skolotāju slodzi, dotu iespēju jaunajiem,» tā pārvaldes
vadītāja.
Paredzēts, ka šajā mācību gadā pedagogi mērķstipendiju varēs saņemt
maijā un jūnijā, bet augustā tiks izsludināta atkārtota
pieteikšanās uz šo stipendiju nākamajam mācību gadam. Ministru
kabineta noteikumi paredz, ka stipendiju var saņemt 10 mēnešus, tas
nozīmē, ka skolotājs to varēs saņemt no septembra līdz jūnijam
(ieskaitot). Tāpat noteikts, ka viens pedagogs stipendiju varēs
saņemt ne vairāk kā 30 kalendāros mēnešus. «Te gan jāpiebilst, ka
skolotājam par savām veiktajām aktivitātēm reizi pusgadā būs
jāsniedz atskaites. Ja darbs nebūs paveikts, līgums tiks lauzts un
stipendijas maksāšana pārtraukta,» tā G.Auza.