21.6 °C, 2.7 m/s, 56.2 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPrivātā sektora īpatsvars dzīvojamā fondā sasniedzis 87 procentus
Privātā sektora īpatsvars dzīvojamā fondā sasniedzis 87 procentus
16/06/2008

Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas rezultātā mainījusies dzīvojamā fonda īpašuma struktūra – privātā sektora īpatsvars dzīvojamā fondā no 76 procentiem 2000. gada beigās palielinājies līdz 87 procentiem pagājušā gada beigās.

Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas
rezultātā mainījusies dzīvojamā fonda īpašuma struktūra – privātā
sektora īpatsvars dzīvojamā fondā no 76 procentiem 2000. gada
beigās palielinājies līdz 87 procentiem pagājušā gada
beigās.

 

Kā liecina Centrālās statistikas
pārvaldes dati, Latvijas dzīvojamā fonda kopējā platība pagājušā
gada beigās sasniedza 60,1 miljonu kvadrātmetru (m²).

Apmēram divas trešdaļas no visa
dzīvojamā fonda atrodas pilsētu teritorijā, bet viena trešdaļa –
lauku teritorijā. Viens no galvenajiem dzīvojamo fondu
raksturojošiem rādītājiem ir dzīvojamo telpu kopējā platība vidēji
uz vienu pastāvīgo iedzīvotāju, 2000. gadā tā bija 22,6 m², 2006.
gadā – 25,7 m² un 2007. gadā – 26,4 m².

Pagājušajā gadā aktīvi turpinājās jaunu
dzīvojamo māju būvniecība. Pērn ekspluatācijā pieņemtas dzīvojamās
mājas ar kopējo platību 1,188 miljoni m², no tām par iedzīvotāju
līdzekļiem – 474 100 m² jeb 40 procenti no visu ekspluatācijā
pieņemto māju kopējās platības.

Dzīvojamo māju pieņemšana ekspluatācijā
pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2006. gadu, palielinājusies par 46
procentiem.

Uzbūvēto dzīvokļu skaits pieaudzis no
900 – 2000. gadā līdz 5900 – 2006. gadā un 9300 – 2007.
gadā.

No pagājušajā gadā ekspluatācijā
pieņemtām 1998 individuālām dzīvojamām mājām 79 procenti bija
divstāvu dzīvojamās mājas, 16 procenti – vienstāvu dzīvojamās
mājas.

Pēc dzīvojamā fonda apsaimniekošanas
uzņēmumu sniegtās informācijas, aprēķinātie apsaimniekošanas
ieņēmumi par dzīvojamo telpu kopējās platības vienu m² pagājušajā
gadā vidēji bija 20,3 santīmi mēnesī. Samaksātie apsaimniekošanas
ieņēmumi bija 19,5 santīmi mēnesī jeb 96 procenti no aprēķinātajiem
apsaimniekošanas ieņēmumiem.

Dzīvojamo māju kārtējais remonts
pagājušajā gadā veikts par 19,4 miljoniem latu, tai skaitā
dzīvojamo māju siltināšanai izlietoti 2 miljoni latu.

Dzīvojamo māju kapitālā remonta darbi
veikti par 6,6 miljoniem latu, tai skaitā dzīvojamo māju
siltināšanas darbiem izmantoti 1,5 miljoni latu. Vidēji pagājušajā
gadā uz dzīvojamo telpu kopējās platības viena m² kārtējam remontam
izmantoja 75 santīmus un kapitālajam remontam – 25
santīmus.

 

www.leta.lv