24.4 °C, 2.1 m/s, 82.8 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaProfesionālajās skolās vēl var pieteikties vien atsevišķās programmās
Profesionālajās skolās vēl var pieteikties vien atsevišķās programmās
03/08/2016

Plānots, ka 1. septembrī profesiju mūsu pilsētā sāks apgūt nedaudz vairāk kā 500 jauniešu – ap 270 jauniešu mācības 1. kursā varētu sākt Jelgavas Amatu vidusskolā, ap 250 – Jelgavas tehnikumā. Kaut arī abās mūsu pilsētas profesionālajās skolās grupas lielākoties jau nokomplektētas, atsevišķās programmās potenciālajiem audzēkņiem vēl aizvien ir iespēja pieteikties.

«Līdzīgi kā iepriekš, arī šajā gadā pieprasītākās profesijas, ko
jaunieši vēlas apgūt mūsu skolā, ir pavārs, konditors un frizieris.
Šajās trīsgadīgajās programmās katrā grupā jau esam uzņēmuši vairāk
nekā 20 audzēkņus, un tas ir labs rādītājs. Tikpat pieprasīta ir
montāžas darbu atslēdznieka specialitāte izglītojamajiem pēc 7.
klases un pavāra palīga specialitāte pēc 8. klases – arī šajās
programmās grupas jau nokomplektētas,» uzņemšanas procesu Jelgavas
Amatu vidusskolā ieskicē skolas direktore Edīte Bišere, piebilstot,
ka augsta audzēkņu interese ir arī par ES Sociālā fonda
finansētajām mācību programmām. Jāatzīst, ka to gan nevar teikt par
tām specialitātēm, kuras pēc pamatskolas var apgūt četru gadu
laikā, līdztekus specialitātei iegūstot arī vidējo izglītību.
«Īpaši audzēkņus gaidām maiznieka un mazumtirdzniecības
komercdarbinieka specialitātē, kur līdz augusta sākumam bija
pieteikušies vien attiecīgi viens un četri cilvēki,» tā E.Bišere,
vērtējot, ka interese par profesijas apgūšanu Amatu vidusskolā ir
līdzīga audzēkņu atsaucībai pērn. «Jaunajā mācību gadā kopumā
plānojam uzņemt ap 270 pirmkursnieku,» tā direktore.

Sīkāku informāciju par iespējām apgūt profesiju Amatu vidusskolā
var uzzināt, interesējoties skolā Akadēmijas ielā 25 vai mājaslapā
www.javs.lv.

Noslēgumam tuvojas arī audzēkņu uzņemšana Jelgavas tehnikumā.
«Esam gandarīti, ka visas grupas praktiski jau ir nokomplektētas,
turklāt ar nelielu rezervi. Dažas brīvas vietas ir vien apdares
darbu tehniķa un mēbeļu galdnieka specialitātē pēc pamatskolas.
Labā atsaucība uz jauno mācību gadu ļauj raudzīties cerīgi,» tā
Jelgavas tehnikuma direktore Janīna Rudzīte, atklājot, ka
automehāniķa specialitātē lielā interesentu skaita dēļ
nokomplektētas pat divas grupas, tāpat īpaši populāras šogad ir
viesmīlības pakalpojumu speciālista un programmēšanas tehniķa
specialitātes.

«Pēc 9. klases šogad kopumā plānots uzņemt 248 audzēkņus, bet ES
fondu programmās (interesentiem no 18 līdz 29 gadiem vai pēc
vidusskolas beigšanas) – 11 audzēkņus,» tā J.Rudzīte, akcentējot,
ka šobrīd skolā tiek gaidīti tieši vidusskolas absolventi, kuri ar
ES atbalstu vēlas apgūt bārmeņa, namu pārziņa un autodiagnostiķa
profesiju, kā arī jaunieši no 17 gadu vecuma, kuri ieguvuši vismaz
pamatskolas izglītību, autoatslēdznieka profesijā.

J.Rudzīte ir gandarīta par šīgada uzņemšanas procesā novēroto
tendenci: «Patīkami, ka, kopumā vērtējot, uz profesionālo skolu nāk
jaunieši ar labākām sekmēm, ar lielāku motivāciju apgūt profesiju.
Piemēram, no šogad tehnikumā uzņemtajiem jauniešiem augstākais
vidējais vērtējums ir 9,36 balles, un tas norāda, ka profesionālās
izglītības iegūšana ir mērķtiecīgs un apzināts solis.»

Jāpiebilst, ka par iespējām mācīties Jelgavas tehnikumā var
interesēties skolā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37. Informācija pieejama
arī mājaslapā www.jelgavastehnikums.lv.

Foto: no JV arhīva