21.4 °C, 1.1 m/s, 76.1 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāProfesionālo kvalifikāciju varēs iegūt arī par neformālā veidā iegūtām zināšanām un prasmēm
Profesionālo kvalifikāciju varēs iegūt arī par neformālā veidā iegūtām zināšanām un prasmēm
17/12/2009

Profesionālo kvalifikāciju varēs iegūt arī par neformālā veidā iegūtām zināšanām, kompetencēm un prasmēm, – paredz šodien izskatīšanai Saeimas komisijās nodotie grozījumi Profesionālās izglītības likumā.

Profesionālo kvalifikāciju varēs iegūt arī par neformālā
veidā iegūtām zināšanām, kompetencēm un prasmēm, – paredz šodien
izskatīšanai Saeimas komisijās nodotie grozījumi Profesionālās
izglītības likumā.

Neformālās izglītības atzīšanu paredz valdības apstiprinātās
Mūžizglītības politikas pamatnostādnes, saskaņā ar kurām plānota
pāreja no esošās izglītības sistēmas uz mūžizglītības sistēmu
Latvijā, pievēršoties visiem ar cilvēka izglītošanu saistītajiem
izglītības veidiem – formālo, neformālo, ikdienas, pēc obligātā
izglītības vecuma, neatkarīgi no viņu pašreizējā vecuma un tā, vai
iegūts obligāto izglītību apliecinošs dokuments.

Pašlaik spēkā esošais Profesionālās izglītības likums nenosaka
ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtu noteiktai profesijai
atbilstošu profesionālo kompetenču novērtēšanu un profesionālās
kvalifikācijas piešķiršanu. Līdz ar to valdības atbalstītajos
grozījumos ir definēts profesionālās kompetences jēdziens,
paredzēta iespēja profesionālo kvalifikāciju piešķirt personai, kas
apguvusi profesionālās kompetences ārpus formālās izglītības
sistēmas un ir izpildījusi neformālās izglītības atzīšanas
nosacījumus.

Kvalifikācijas iegūšanai gan būs jābūt iegūtam profesionālo
kompetenču novērtējumam un jābūt nokārtotam profesionālās
kvalifikācijas eksāmenam. Ārpus formālās izglītības sistēmas
apgūtās profesionālās kompetences tiks novērtētas, un profesionālās
kvalifikācijas eksāmeni tiks kārtoti akreditētā izglītības iestādē
vai akreditētā eksaminācijas centrā, kas būs Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM) vai citu ministriju, kuru padotībā nodota
profesionālās izglītības iestāde, funkcionālajā pakļautībā.

Pašu kārtību neformālās izglītības atzīšanai noteiks Ministru
kabinets, un tā jāizstrādā IZM. Plānots, ka likumprojekts stāsies
spēkā ar 2010. gada 1. jūliju.

LETA