27.2 °C, 3.4 m/s, 63.9 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPublicēti pirmie cenu monitoringa rezultāti
Publicēti pirmie cenu monitoringa rezultāti
08/02/2013

Ekonomikas ministrijas (EM) mājaslapā www.em.gov.lv publicēti šā gada janvārī veiktā pirmā cenu monitoringa rezultāti, biznesa portālu «Nozare.lv» informēja EM.

Ekonomikas ministrijas (EM) mājaslapā www.em.gov.lv
publicēti šā gada janvārī veiktā pirmā cenu monitoringa rezultāti,
biznesa portālu «Nozare.lv» informēja EM.

Ņemot vērā, ka tas bija pirmais cenu novērojums, patlaban vēl
nav iespējams analizēt un atspoguļot cenu dinamiku, taču
patērētājiem ir iespējams salīdzināt dažādu preču un pakalpojumu
pieejamību un cenu dažādās tirdzniecības vietās, norāda EM.

Ņemot vērā patēriņa cenu monitoringa nozīmību vienotās eiro
valūtas ieviešanā un Māstrihtas kritēriju izpildē attiecībā uz
inflācijas līmeņa noturēšanu un cenu stabilitātes saglabāšanu, EM
pauž gandarījumu par uzņēmumu un to apvienību pausto atbalstu
patēriņa cenu monitoringa procesā un sadarbību ar SIA «Aptauju
centrs» cenu fiksēšanā tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas
vietās.

«Aptauju centrs» izmēģinājuma cenu novērojumu veica šā gada 31.
janvārī, veicot cenu pierakstus 93 precēm, 32 pakalpojumiem vairāk
nekā 400 tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās Rīgā,
Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Jelgavā, Ventspilī un Rēzeknē.

Cenu monitorings janvārī tika veikts pilotprojekta veidā, un tā
uzdevums bija pārbaudīt definēto preču, pakalpojumu un
tirdzniecības vietu pieejamību, nepieciešamības gadījumā veicot
izmaiņas metodoloģijā, kā arī veikt kopējo darba procesa
novērtējumu.

Iegūtie rezultāti liecina, ka līdz nākamajam cenu novērojumam
februārī tiks precizēts vairāku preču un pakalpojumu tehniskās
specifikācijas, piemēram, produktu šķiru, svaru vai daudzumu,
iepakojuma raksturojumu un tamlīdzīgi. Tāpat pēc pirmā apsekojuma
ir secināts, ka atsevišķas tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas
vietas ir slēgtas uz rekonstrukciju vai pārstājušas sniegt
pakalpojumus, tāpēc to vietā tiks piemeklētas citas līdzvērtīgas,
informē EM.

Patēriņa cenu monitorings ir viens no Latvijas Nacionālā eiro
ieviešanas plānā iekļautajiem pasākumiem, kura galvenais mērķis ir
novērot cenu svārstības pirms eiro ieviešanas un tā laikā, lai
identificētu nepamatotu un spekulatīvu cenu kāpumu tirdzniecības un
pakalpojumu sniegšanas vietās.

No šā gada janvāra līdz septembrim cenu monitorings tiks veikts
reizi mēnesī, no šī gada 1. oktobra līdz 31. decembrim cenas tiks
novērotas četras reizes mēnesī. Cenu monitoringu plānots veikt arī
2014. gadā.

Cenu monitoringa ietvaros tiek novērotas cenas maizes un labības
izstrādājumiem, gaļai, zivīm un to izstrādājumiem, augļiem,
dārzeņiem, tējai, kafijai, atspirdzinošajiem un alkoholiskajiem
dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, mājokļa komunālajiem
pakalpojumiem un remontam, medicīniskajiem produktiem, transporta
pakalpojumiem, sakariem, presei, atsevišķiem izklaides pasākumu
izdevumiem, kā arī ēdināšanas, finanšu, tūrisma, personīgās aprūpes
un citiem pakalpojumiem.

Informācija par monitoringa rezultātiem būs publiski pieejama
Latvijas iedzīvotājiem mājaslapās www.eiro.lv un www.em.gov.lv.

LETA