24.7 °C, 6.8 m/s, 86.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPubliskie datori – informācijai, darba meklējumiem, rēķinu apmaksai, izklaidei
Publiskie datori – informācijai, darba meklējumiem, rēķinu apmaksai, izklaidei
16/05/2010

Ik pa laikam sabiedrībā izskan viedoklis, ka bezmaksas interneta punktos galvenokārt drūzmējas skolēni, turklāt stundu laikā. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» pārliecinās, kas un cik plaši izmanto publiskos interneta punktus, kuri pilsētā izveidoti pirms diviem gadiem.

Ilze Knusle-Jankevica

Ik pa laikam sabiedrībā izskan viedoklis, ka bezmaksas
interneta punktos galvenokārt drūzmējas skolēni, turklāt stundu
laikā. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» pārliecinās, kas un cik
plaši izmanto publiskos interneta punktus, kuri pilsētā izveidoti
pirms diviem gadiem.

Projekta «Zemgale IT reģions – sabiedrisko interneta pieejas punktu
(SIPP) izveide Zemgales reģionā» koordinatore Ilga Muižniece
stāsta, ka galvenais mērķis, realizējot šo projektu, bija,
izveidojot 29 SIPP Zemgalē un piedāvājot iespējas tos izmantot,
padarīt informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pieejamākas
plašākai sabiedrībai.Tomēr dzīve ienesa savas korekcijas, un,
mainoties situācijai valstī, mainījās arī iedzīvotāju vajadzības un
interneta lietotāju paradumi. Šobrīd publisko internetu cilvēki
galvenokārt izmanto, lai atrastu sev svarīgo informāciju, piemēram,
darba meklējumiem, lai nosūtītu pieteikuma vēstuli un CV.
Aptaujājot jelgavniekus, kuri izmanto internetu sabiedriskajos
pieejas punktos, nākas secināt – iedzīvotāji izmanto šo iespēju,
lai ietaupītu laiku un brīvajā brīdī nokārtotu savas darīšanas,
piemēram, samaksātu rēķinus, atbildētu uz e-pastiem. Turklāt nereti
šiem cilvēkiem mājās pašiem ir pieejams internets, bet šī ir
iespēja ekonomēt laiku.

Lai gan ne pie viena SIPP dežurantu nav un apmeklētāju plūsma
regulēta netiek, katrā iestādē ir kāds, kurš uzmana, lai nebūtu
nekārtības. Lai gan katrā punktā ir sava specifika un pat klientu
loks, raizes visiem vienas – ja pie datora pieiet jaunieši, tad tas
ir uz ilgu laiku, turklāt viņi galvenokārt izmanto internetu
izklaidei, piemēram, spēlē spēlītes, nevis informācijas meklēšanai.
«Bibliotēkās interneta lietotājiem ir noteikts laika limits, bet te
tāda nav. Pagaidām nav arī mehānismu, kā to kontrolēt. Protams,
varētu nolikt blakus cilvēku, kurš to darītu, bet šādu resursu mums
nav,» stāsta pašvaldības aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs
Ivars Pirvics. Jauniešu tusiņi kultūras nama darbiniekiem jau kļuva
par apgrūtinājumu, īpaši tad, kad sāka parādīties tendence – viņi
te uzturējās arī stundu laikā. Tad tika pieņemti mēri – pa dienu,
kamēr skolā notiek mācības, dators tiek izslēgts. Lai gan daļu
problēmas var atrisināt šādā veidā, tomēr tas nav efektīvs veids.
«Nevar jau visu laiku turēt datoru izslēgtu, jo ir arī citi, kam
nepieciešams internets. Piemēram, laikā, kad Jelgavā notiek
starptautiskie ledus un smilšu skulptūru festivāli, ārvalstu
mākslinieki izmanto iespēju un kultūras namā pie publiskā datora
aplūko e-pastus, kā arī lasa ziņas,» norāda I.Pirvics. Aģentūras
direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Andris Vaišļa spriež, ka
situāciju būtiski uzlabotu tas, ja varētu nobloķēt piekļuvi
vairākām interneta lapām un uzlikt laika limitu vienam lietotājam.
Jāpiebilst, ka vairākos SIPP piekļuve draugiem.lv jau ir
nobloķēta.

Pēdējā laikā parādās jauna tendence – internetu izmanto ne
tikai, lai lasītu ziņas un meklētu informāciju, bet arī lai
nosūtītu e-pastus, tostarp CV un pieteikuma vēstules. «Parasti jau
to dara bibliotēkā, bet pēdējā laikā tur visi datori ir aizņemti un
cilvēki nāk uz šo interneta kiosku,» norāda Jelgavas reģionālā
Pieaugušo izglītības centra klientu apkalpošanas speciāliste Irīna
Jaunā.

Laikraksta uzrunātie cilvēki iespēju bez maksas izmantot
internetu dažādās pilsētas vietās vērtē pozitīvi. Daļai iedzīvotāju
finansiālie apstākļi liedz mājās pieslēgt internetu, citiem nav pat
datora, bet liela daļa ir tādu, kam mājās internets ir, bet viņi
tomēr izmanto publiski pieejamo. «Tas ir pa ceļam», «Bija brīvs
brītiņš, un gribēju izmantot to lietderīgi», «Kāpēc neizmantot
iespēju?», «Mājās man interneta nav, tāpēc izmantoju šo» – tādas
atbildes saņēmām uz jautājumu, kāpēc cilvēki Jelgavā izmanto
SIPP.

Jāsaka, ka tehnika paliek tehnika un reizēm tā pieviļ, turklāt
ne visi interneta lietotāji prot ar datoru apieties. Jelgavas domes
Informācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītāja vietnieks Alvils
Pierhurovičs skaidro, ka šajos datoros ir speciāla interneta kioska
programmatūra, kas it kā pati sevi uzrauga, un nepieciešamības
gadījumā dators pārstartējas automātiski. Nopietni bojājumi, ka
dators būtu jālabo, nav konstatēti.

I.Muižniece norāda, ka informācijas laikmetā, kādā dzīvojam mēs,
ir būtiski, lai cilvēkiem būtu iespējas izmantot datorus un
internetu, jo arvien vairāk jautājumu var nokārtot elektroniski,
bet ne katram mājās ir dators ar interneta pieslēgumu. Viņa
pieļauj, ka vajadzētu mēģināt panākt, lai šos publiskos datorus
izmanto tikai lietišķām vajadzībām, nevis izklaidei, tomēr tas nav
tik viegli izdarāms, tāpēc pagaidām viss atkarīgs no iedzīvotāju
pašu godaprāta. Par to, kā SIPP izmantot savā labā, domā arī
iestāžu vadītāji un pārstāvji, kurās tie izvietoti. «Mēs gribētu,
lai nākotnē sākumlapa piedāvātu informāciju par pasākumiem, kas
notiek kultūras namā. Tā varētu būt arī aģentūras «Kultūra» mājas
lapa, bet pagaidām vēl analizējam tās apmeklētību. Vispirms
jāpanāk, lai šī lapa kļūst atpazīstama un populāra un lai cilvēki
zina, kādu informāciju te var atrast,» piebilst I.Pirvics.