23.3 °C, 2.8 m/s, 62.1 %

Pilsētā

Rekonstruē Loka maģistrāli
10/09/2018

Loka maģistrālē uzsākti rekonstrukcijas darbi – posmā no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai tiek frēzēts asfalts, savukārt Loka maģistrālē no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam šonedēļ sāksies trases sagatavošanas darbi. Būvdarbu vietā autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

Paredzēts, ka Loka maģistrāle tiks atjaunota visā 4733 metru
garumā – no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai
robežai. Šogad būvdarbi norisināsies divos Loka maģistrāles posmos:
no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam un no Rubeņu ceļa līdz pilsētas
administratīvajai robežai, informē pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs.

Būvdarbi jau sākušies Loka maģistrāles posmā no Rubeņu ceļa līdz
pilsētas robežai – pagājušajā nedēļā tur tika sagatavota trase, kā
arī veikti asfalta frēzēšanas darbi, kas turpinās arī šonedēļ.
Tuvākajos mēnešos šajā posmā tiks izbūvēti lietusūdens
kanalizācijas tīkli, elektroapgādes ārējie tīkli, elektronisko
sakaru tīkli, kā arī segums sagatavots asfaltēšanai.

Darbu laikā autovadītājiem šajā vietā jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem – daļa brauktuves tika slēgta, un satiksme posmā no
Rubeņu ceļa līdz pilsētas robežai ir organizēta divos virzienos pa
sašaurinātām joslām. Tāpat noteikts ātruma ierobežojums – atļautais
braukšanas ātrums samazināts no 70 līdz 50 kilometriem stundā –,
savukārt gājēju kustība tiks nodrošināta pa darbu zonai pretējās
puses nomali. Jāpiebilst, ka autobusu pietura Ziediņu ceļā turpmāk
tiks saglabāta – lai gājēji droši varētu piekļūt pieturai, tā no
darbu zonas būs nodalīta ar ceļa aprīkojumu.

Šonedēļ darbi sāksies arī Loka maģistrāles posmā no Kalnciema
ceļa līdz Bērzu ceļam. Arī tur sākotnēji tiks nosprausta trase, bet
vēlāk sāksies rakšanas darbi un saimnieciskās kanalizācijas,
ūdensvada, lietusūdens kanalizācijas tīklu, kā arī elektroapgādes
ārējo tīklu un apgaismojuma izbūve. Arī šajā ceļa posmā
iedzīvotājiem būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

Jāpiebilst, ka Loka maģistrāles būvdarbu laikā sabiedriskā
transporta maršruts paliks nemainīgs. Tāpat tiks nodrošināta
iebraukšana un izbraukšana no dzīvojamās zonas iebrauktuvēm.

«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Loka maģistrāles pārbūves
projekta gaitā paredzēts atjaunot tranzītielu, izbūvēt četrus
apļveida krustojumus, rekonstruēt inženierkomunikācijas, ielu
apgaismojumu, kā arī pārvadu pār dzelzceļu. Projektā plānots
izbūvēt arī gājēju un velo celiņus, ierīkot automašīnu stāvvietas,
atpūtas vietas ar soliņiem, velostatīviem un atkritumu urnām,
atjaunot pieturvietas, kā arī pie pilsētas robežas izveidot atpūtas
vietu, uzstādot karti tūristiem.

Jelgavas pilsētas pašvaldība Loka maģistrāli rekonstruē,
piesaistot ES finansējumu nacionālas nozīmes centru integrēšanai
Eiropas vienotajā transporta tīklā (TEN-T). Līgums par Loka
maģistrāles rekonstrukciju starp Jelgavas pilsētas domi un
pilnsabiedrību «RERE vide – Hidrostatyba» noslēgts jūlijā. Kopējās
projekta izmaksas ar PVN ir 21 679 350,03 eiro, tostarp 12 004 303
eiro ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 564 527,03 eiro –
valsts budžeta dotācija pašvaldībai un 9 110 520 eiro – Jelgavas
pašvaldības līdzfinansējums.

Foto: «Jelgavas Vēstnesis»