11.8 °C, 4.8 m/s, 82 %

Pilsētā

Rezultāti pirmajā mēnesī
20/03/2008

Termogrāfijas rezultāti, apkures izmaksu samazinājums, vizuālais iespaids un komforts ir galvenie apstākļi, kas apliecina māju atjaunošanas lietderību.

Termogrāfijas rezultāti, apkures izmaksu samazinājums,
vizuālais iespaids un komforts ir galvenie apstākļi, kas apliecina
māju atjaunošanas lietderību.

Faktisko siltumenerģijas ietaupījumu renovētajā 4. līnijas 1. mājā
varēs noteikt, kad pilnībā būs apritējusi viena apkures sezona. Bet
jau decembrī pēc divcauruļu siltuma sistēmas pieslēgšanas
iedzīvotāji varēja pārliecināties, ka apkures patēriņš, neraugoties
uz būvdarbu turpināšanos, salīdzinājumā ar tās pašas sērijas namiem
ir samazinājies. Turklāt pirmajos mēnešos, kā norāda Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldes (JNĪP) tehniskais direktors Uldis
Lazdiņš, iedzīvotāji tikai apguva radiatoru regulēšanas iespējas,
tāpēc patēriņa ziņā starp dzīvokļiem vērojamas diezgan būtiskas
atšķirības. Tāpat pirmajos mēnešos pēc būvdarbu pabeigšanas mājā
vēlams uzturēt augstāku temperatūras režīmu, lai izžūtu
ārsienas.
Netrūkst iedzīvotāju, kas ieguvumus novērtē jau tagad, nemaz
nerunājot par tuvākajiem mēnešiem, kad gāzes cena pieaugs vēl par
50 procentiem. Renovācija ir svarīga ne vien no apkures izmaksu,
bet arī no mājas stiprības viedokļa. Nams ir ieguvis papildu
vērtību. Piecu dzīvokļu īpašnieki jau seguši savu daļu no
ieguldījumiem ēkas atjaunošanā.
Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks
stāsta, ka pašvaldība šajā mājā ieguldīja 21 740 latu tehniskā
projekta izstrādē, renovācijā un uzraudzībā. Arī turpmāk, ja
daudzdzīvokļu mājas pieņems lēmumu par siltināšanu, pašvaldība
sniegs 10 – 15 tūkstošu latu atbalstu. Perspektīvā, ja renovācijas
pasākumi izvērsīsies, varētu plānot diferencētu atbalstu
maznodrošināto iedzīvotāju grupām, bet pilnībā segt izmaksas šiem
cilvēkiem pašvaldība nespēs.
Šogad ar Vācijas Vides ministrijas atbalstu notiks Helmaņa ielas 3.
mājas renovācija. Pašlaik tās tehniskais projekts atrodas Vācijā,
kur tam piemēro pēdējos ES energoefektivitātes standartus.
Piemēram, divstiklu pakešu logu  vietā tiks likti logi ar
trīsstiklu paketēm.
Šī sadarbības projekta gaitā līdz septembrim jāizstrādā arī
pilsētas siltuma taupības programma. Pērn pašvaldība piešķīra
līdzekļus Enerģijas taupīšanas konsultāciju centra izveidei kā
atsevišķai JNĪP nodaļai. Līdztekus konsultāciju sniegšanai
enerģijas taupības jautājumos un atbalsta projekta īstenošanā
centrs izstrādās siltuma taupības programmu. To veiks nozares
eksperti, ko izraudzīsies cenu aptaujā.
Lielas cerības energoefektivitātes jomā iedzīvotāju interesēs
pašvaldība saista ar Zemgales reģionālās Enerģētikas aģentūras
izveidi. Aprīlī būs zināms, vai Eiropas Komisijā iesniegtais
projekts saņems atbalstu – līdzfinansējumu pirmajiem trīs darbības
gadiem. Tas ļautu piesaistīt profesionālus speciālistus, kas
kompetentāk un efektīvāk līdztekus citiem uzdevumiem risinātu
siltumnoturības jautājumus daudzdzīvokļu mājās.