21.7 °C, 4.6 m/s, 51.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāRīt JNĪP seminārs par dzīvojamo māju pārvaldīšanu – krievu valodā
Rīt JNĪP seminārs par dzīvojamo māju pārvaldīšanu – krievu valodā
15/11/2011

Rīt, 16. novembrī, uz semināru par pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma slēgšanu aicina SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP). Lai nodrošinātu iespēju ar izmaiņām normatīvajos aktos iepazīties visiem interesentiem, rīt seminārs notiks krievu valodā.

www.jelgavasvestnesis.lv

Rīt, 16. novembrī, uz semināru
par pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma slēgšanu aicina SIA «Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP). Lai nodrošinātu iespēju ar
izmaiņām normatīvajos aktos iepazīties visiem interesentiem, rīt
seminārs notiks krievu valodā.

Kā liecina informācija JNĪP mājas lapā
www.nip.lv, šomēnes kopumā notiks vēl trīs semināri. Visi – krievu
valodā. 16. novembrī pulksten 18 tas norisināsies JNĪP zālē
Pulkveža Brieža ielā 26, savukārt 22. un 30. novembrī pulksten 18 –
Pārlielupes iecirkņa zālē Rīgas ielā 53A. Savukārt nākamais
seminārs latviešu valodā notiks 14. decembrī pulksten 18 Pulkveža
Brieža ielā 26. Semināriem iepriekš jāpiesakās.

Kā informē JNĪP sabiedrisko attiecību
speciāliste Ieva Macijevska, pirmais šāds seminārs norisinājās
septembrī. «Ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku ieinteresētību, izpratni
un pozitīvo novērtējumu, JNĪP turpina organizēt šāda veida
seminārus un aicina interesentus pieteikties, lai tās pārvaldīšanā
esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki gūtu pilnīgu informāciju
par izstrādāto līguma projektu,» tā I.Macijevska, akcentējot, ka
seminārā galvenokārt tiek apskatīti jautājumi, kas attiecas uz
pārvaldīšanas līguma slēgšanu un līguma noteikumu saskaņošanu ar
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu.

Semināros JNĪP valdes loceklis Juris
Vidžis dzīvokļu īpašniekiem izskaidro likuma normas un jēdzienus,
kā arī galvenos dzīvojamo māju pārvaldīšanas pamatprincipus, kas
izriet gan no Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma, gan Dzīvokļa
īpašuma likuma: procesa nepārtrauktība, saglabājot dzīvojamās mājas
lietošanas un sniegto pakalpojumu kvalitāti; optimālu un
maksātspējai atbilstošu pārvaldīšanas izdevumu veidošana; dzīvokļu
īpašnieku drošības un apkārtējās vides kvalitātes
nodrošināšana.

Savukārt otrajā daļā uzņēmuma Juridiskās
daļas vadītāja Jana Antsone semināra dalībniekiem klāsta
pārvaldīšanas līguma struktūru un galveno, kas līdz ar Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas likuma pieņemšanu turpmāk ir jāparedz attiecībās
starp dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldnieku. Semināra gaitā tiek
sniegtas arī atbildes uz dzīvokļu īpašnieku jautājumiem, tajā
skaitā – par darbu ar parādniekiem.

Semināriem pieteikties iespējams JNĪP
mājas lapā www.jnip.lv/seminars/ vai pa tālruni
63023398.

Portāls www.jelgavasvestnesis.lv jau
rakstīja, ka saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma, kas
stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī, pārejas noteikumu 4. punktu
pārvaldīšanas līgumi, kas ir spēkā šā likuma spēkā stāšanās dienā,
bet neatbilst
šā likuma noteikumiem, līdz 2011. gada
31. decembrim saskaņojami ar šā likuma noteikumiem. JNĪP
izstrādājusi Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma
projektu, kas ir saskaņots ar  Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likuma noteikumiem. Līgums ir izstrādāts latviešu un
krievu valodā, taču līguma versijai krievu valodā ir informatīvs
raksturs. Ar aktualizēto līguma projektu var iepazīties uzņēmuma
mājas lapā www.nip.lv, taču tas pieejams tikai informatīvās
sistēmas reģistrētajiem lietotājiem. «Pateicoties aktīvai
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma projekta
apspriešanai un dzīvokļu īpašnieku izrādītai aktivitātei, veicām
izmaiņas dažos sākotnējā līguma projekta punktos. Pilnvarojuma
līguma projekta labotā versija ir pieejama un izdrukājama dzīvokļu
īpašnieku informatīvajā sistēmā reģistrētajiem lietotājiem,»
liecina informācija JNĪP mājas lapā.  

Foto: no JNĪP arhīva