17.7 °C, 2.1 m/s, 79.4 %

Pilsētā

Rīt NVO Informācijas diena
19/10/2011

Zemgales NVO centrs projekta «Zemgales NVO stiprināšanas pasākumi» gaitā rīko četras Informācijas dienas Zemgales reģionā. Rīt, 20. oktobrī, pulksten 9 tāda gaidāma Jelgavā. Tikšanās notiks paaudžu dienas centrā «Sadraudzība» Dobeles ielā 62a. Pieteikties iespējams vēl šodien, 19. oktobrī.

Ritma Gaidamoviča

Zemgales NVO centrs projekta
«Zemgales NVO stiprināšanas pasākumi» gaitā rīko četras
Informācijas dienas Zemgales reģionā. Rīt, 20. oktobrī, pulksten 9
tāda gaidāma Jelgavā. Tikšanās notiks paaudžu dienas centrā
«Sadraudzība» Dobeles ielā 62a. Pieteikties iespējams vēl šodien,
19. oktobrī.

Zemgales NVO centrs informē, ka
Informācijas dienas tēma ir senioru brīvprātīgais darbs. Plānots,
ka Jelgavas Informācijas dienā Zemgales NVO centra valdes
priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš stāstīs par NVO aktualitātēm un
finansējuma piesaistes iespējām, par NVO datu bāzi un resursu
katalogu; Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvis informēs
par mūžizglītības iespējām un senioru brīvprātīgo darbu; Valsts
ieņēmumu dienesta pārstāvis – par likumdošanas aktualitātēm, kas
attiecas uz biedrībām un nodibinājumiem. Tiks sniegtas arī atbildes
uz jautājumiem par gada pārskatu sastādīšanas niansēm.

Pieteikties var vēl šodien, 19. oktobrī,
rakstot uz e-pastu: aivars@zemgalei.lv vai zvanot pa tālruni:
63021910.