2.3 °C, 3.3 m/s, 93.5 %

Izglītība

Rīt – Palmu svētdiena
15/03/2008

Svētdien, 16.martā, visā Rietumu kristīgajā Baznīcā tiks svinēta Pūpolsvētdiena. Baznīca to tradicionāli sauc par Palmu svētdienu – latīniski “Palmarum”.

Svētdien, 16.martā, visā Rietumu kristīgajā Baznīcā tiks
svinēta Pūpolsvētdiena. Baznīca to tradicionāli sauc par Palmu
svētdienu – latīniski “Palmarum”.

Svētku pamatā ir vēsturisks notikums, kas atainots evaņģēlijos,
proti, Jēzus iejāšana Jeruzalemē. Kaut arī Jēzus iejāja Jeruzalemē
uz ēzelīša, viņš tika sagaidīts kā ķēniņš. Cilvēki māja ar palmu
zariem, klāja viņa ceļā drēbes un sauca “Ozianna Dāvida dēlam!”.
Taču cilvēki gaidīja, ka viņš būs cita veida ķēniņš, nevis tāds,
kas tika piesists pie krusta.

Tā kā Latvijas klimatiskajos apstākļos neaug palmas, bet gan
šajā laikā krāšņi zied pūpoli, šī diena ir nosaukta par
Pūpolsvētdienu.

Palmu jeb Pūpolsvētdiena ievada Kristus ciešanu laika pēdējo
nedēļu – Kluso nedēļu, kurā norisinās visi lielie notikumi, proti,
Svētā Vakarēdiena iestādīšana Zaļajā ceturtdienā, Kristus krusta
nāve Lielajā piektdienā un Kristus augšāmcelšanās Lieldienās.

Klusā nedēļa ir Lielā gavēņa jeb Kristus ciešanu laika pēdējā
nedēļa. Šajā laikā ikviens cilvēks ir aicināts atcerēties 40
dienas, kurās Jēzus tuksnesī lūdza Dievu un gavēja pirms savas
publiskās darbības uzsākšanas, kā arī gatavoties Lieldienām – Jēzus
Kristus Augšāmcelšanās svētkiem.

Šis ir īpaši labvēlīgs laiks, lai noliktu visus savus smagumus,
grēkus, saņemtu piedošanu, svētību un stiprinājumu ticībā. Tas
upuris, ko Kristus nesa, mirstot krusta nāvē, ir nests katra
cilvēka dēļ.

Lieldienas šogad tiks svinētas 23.martā un 24.martā.

www.LETA.lv