24.5 °C, 2.5 m/s, 51.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāRosina piešķirt stipendiju labākajam Jelgavas studentam
Rosina piešķirt stipendiju labākajam Jelgavas studentam
25/04/2012

«LLU studē ap 6000 studentu, kuri šeit ne tikai mācās, bet arī dzīvo, izmanto visu, ko pilsēta piedāvā. Tāpēc ir svarīgi, lai arī mēs kaut ko Jelgavai dotu, veidotu ciešāku saikni starp LLU un pašvaldību, lai arī no studentiem būtu labums. Jelgava taču ir Studentu pilsēta!» atzīst LLU Studentu pašpārvaldes vadītāja Signija Dziļuma.

Ritma Gaidamoviča

«LLU studē ap 6000 studentu,
kuri šeit ne tikai mācās, bet arī dzīvo, izmanto visu, ko pilsēta
piedāvā. Tāpēc ir svarīgi, lai arī mēs kaut ko Jelgavai dotu,
veidotu ciešāku saikni starp LLU un pašvaldību, lai arī no
studentiem būtu labums. Jelgava taču ir Studentu pilsēta!» atzīst
LLU Studentu pašpārvaldes vadītāja Signija
Dziļuma.

Studenti tikās ar Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu, lai iepazītos ar pašvaldības
darbu, izzinātu tās vēlmes attiecībā uz studentiem un runātu par
turpmāko sadarbību. Mērs tikšanās reizē atzīmēja, ka Jelgava
vienmēr pozicionēta kā Studentu galvaspilsēta, kas īpaši tiek
uzsvērts 17. novembrī – Studentu dienās, taču pēdējās pilsētas
iedzīvotāju aptaujas liecinot, ka iedzīvotāji Jelgavu vairs īsti
neizjūt kā Studentu galvaspilsētu, tāpēc ir kaut kas jāmaina.
A.Rāviņš studentus aicināja iesaistīties kopīgos projektos. «Arī
uzņēmēji izteikušies, ka nejūt mācībspēkus un studentus pilsētā.
Viņiem gribētos ciešāku saikni, sadarbību. Mēs tiešām gaidām idejas
no jums,» tā mērs, piebilstot, ka pilsētā ir biznesa inkubators un
jau sākotnējā vēlēšanās esot bijusi, lai tieši studenti paši vai
kopā ar mācībspēkiem šeit veidotu firmas, kas varētu strādāt ar
atvieglojumiem. Diemžēl šobrīd tādas prakses nav, kas liecinot par
kūtrumu no studentu puses vai arī to, ka kaut kas nav izdarīts līdz
galam. 

Studenti, ejot pie pilsētas mēra, bija
sagatavojuši vairākus konkrētus piedāvājumus, kas arī apspriesti.
Viņi norādīja, ka labprāt vēlētos vairāk sadarboties ar pilsētu,
rīkojot Studentu dienas, veicinot atpazīstamību un piesaistot
lielāku uzmanību Jelgavai.

Viņi būtu arī gatavi sadarboties,
iesaistoties praktiskās aktivitātēs, piemēram, Lauku inženieru
fakultātes studenti varētu kaut ko projektēt pilsētai, stādīt
kokus, Pārtikas tehnoloģiju fakultātes studenti izgudrotu vēl kādu
pilsētas recepti.

Domājot par to, kā viņi varētu
piesaistīt tūristus Jelgavai, jaunieši uzvēra, ka labprāt, tiklīdz
būs sakārtota Pasta sala, iesaistītos kāda liela festivāla
organizēšanā tur. «Vasarās daudz kur notiek dažādi lielie
festivāli, koncerti, piemēram, «Positivus». Varbūt mēs arī savā
pilsētā varētu ko līdzīgu noorganizēt,» tā S.Dziļuma. Studenti
labprāt gribētu arī pilsētā ar pašvaldības atbalstu ierīkot
botānisko dārzu. «LLU ir zaļā augstskola, un mūsu universitātē
darbojas Zaļās iniciatīvas grupa, kas šobrīd brauc darboties uz
Rīgas botānisko dārzu, taču labprāt gribētu, lai tāds atrastos arī
Jelgavā,» tā pašpārvaldes vadītāja.
A.Rāviņš izteica ideju, ka varbūt turpmāk katrs Stādu dienu
tirgotājs varētu atstāt Jelgavai dāvanā kādu stādu, kuru studenti
iestādītu un par kuru rūpētos. Ievērojot to, ka šī ir zaļā
augstskola, studenti rosina pilsētai vairāk padomāt par to, lai
pilsēta kļūtu velosipēdistiem draudzīgāka. Proti, pilsētā tiktu
izvietots vairāk velonovietņu. «Mūsuprāt, lielāka uzmanība ir
jāpievērš videi draudzīgiem transportlīdzekļiem, lai mēs visi kopā
saudzētu dabu,» tā S.Dziļuma.

Runājot par tūristu piesaisti, studenti
vēl uzvēra, ka viņi jau šobrīd piesaista ar kartingiem «Rullītī»,
Jelgavā ir arī savs Studentu teātris, kur šobrīd diezgan bieži
notiek dažādas izrādes, brauc viesmākslinieki. Šonedēļ pat
uzstāsies aktieru trupa no ASV.

Portāls www.jelgavasvestnesis.lv jau
rakstīja, ka jaunajam gājēju tiltam pār Driksu tika meklēts
nosaukums, starp kuriem varēja balsot arī par nosaukumu «Studentu
tilts». Tomēr saskaņā ar balsojuma rezultātiem jaunais tilts būs
Mītavas tilts, taču studenti mēram lūdza izskatīt iespējas to
pārdēvēt par Studentu tiltu, jo tas atrodas tuvu Tehniskajai
fakultātei, pa to pārvietosies daudz studentu. Tāpat jaunieši
ierosināja, ka studentiem domāto skulptūru, ko iecerēts novietot
pie Driksas, drīzāk varētu likt pie Studentu teātra pils
parkā.

«Varbūt pašvaldība varētu piešķirt arī
kādas 20 kvotas uz vietām pašvaldības bērnudārzā LLU pasniedzēju un
studentu bērniem,» tā S.Dziļuma. A.Rāviņš atzina, ka šī ideja ir
apdomājama. Visticamāk, tas varētu notikt aiznākamajā mācību gadā,
kad Jelgavā plānots atvērt vēl vienu bērnudārzu. Izskanējis arī
ierosinājums pašvaldībai piešķirt stipendiju labākajam Jelgavas
studentam, kas mācās LLU. Studenti uzsver, ka LLU studē jaunieši no
visas Latvijas – 68 procenti no lauku novadiem, 22 procenti no
republikas nozīmes pilsētām, bet desmit procenti no
Rīgas.

Foto: Ivars Veiliņš