18.9 °C, 3.4 m/s, 56.9 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāSabiedrībai skaidros Lisabonas līgumu
Sabiedrībai skaidros Lisabonas līgumu
01/03/2008

Turpmāko pusgadu visā Latvijā tiks rīkoti dažādi pasākumi, lai sabiedrībai plašāk skaidrotu Lisabonas līgumu.

Turpmāko pusgadu visā Latvijā tiks rīkoti dažādi pasākumi, lai
sabiedrībai plašāk skaidrotu Lisabonas līgumu.

ĀM piektdien notika diskusija par Lisabonas līguma komunikācijas
pasākumiem, kas ir viena no Eiropas Savienības (ES) institūciju
kopīgajām komunikācijas tēmām šim gadam. Diskusijas laikā tika
apspriesti plānotie sabiedrības informēšanas pasākumi, lai
veicinātu sabiedrības izpratni par līgumu un ar tā ieviešanu
saistītiem praktiskiem jautājumiem, līgumam stājoties spēkā.

Komunikācijas pasākumu laikā ĀM sadarbībā ar citām valsts
iestādēm, kā arī nevalstiskajām organizācijām plāno rīkot virkni
pasākumu, uzrunājot dažādas mērķauditorijas gan Rīgā, gan citur
Latvijā.

Šā gada 27.-28.martā Rīgā notiks ĀM rīkots informatīvs seminārs
Latvijas rajonu un reģionālajiem žurnālistiem par ārpolitikas un ES
aktualitātēm, tai skaitā par Lisabonas līgumu.

Martā arī plānots panākt vienošanos ar ES informācijas aģentūru,
Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecību Latvijā un nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem par informatīvu pasākumu un diskusiju
organizēšanu Lisabonas līguma ieviešanai.

Aprīlī un maijā ĀM galvaspilsētā plāno ekspertu un nevalstisko
organizāciju diskusija par Lisabonas līguma ieviešanas
praktiskajiem aspektiem, piedaloties valsts iestāžu ES lietu
ekspertiem, juristiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem,
žurnālistiem un citiem interesentiem.

Savukārt rudenī pasākumi plānoti Latvijas reģionos, kad notiks
ĀM un ES informācijas aģentūras reģionālās diskusijas “Latvijas
dalība ES – pamatprincipi, mērķis, prioritātes un darbība
2007.-2013”.

Tāpat rudenī plānots ĀM un EK pārstāvniecības Latvijā organizēts
Latvijas rajonu un reģionālo žurnālistu seminārs Lisabonā, lai
iepazīstinātu ar Portugāles pieredzi, izmantojot ES dotās
iespējas.

Oktobrī Rīgā notiks ĀM rīkots informatīvs seminārs Latvijas
rajonu un reģionālajiem žurnālistiem par Lisabonas līguma
ieviešanas pasākumiem un gaitu.

Sabiedrības informēšana par Lisabonas līgumu līdzās starpkultūru
dialogam, enerģētikai, klimata izmaiņām un 2009.gada Eiropas
Parlamenta vēlēšanām ir viena no ES institūciju kopīgajām
komunikācijas tēmām 2008.gadam. EK īsteno virkni pasākumu Lisabonas
līguma skaidrošanai. Plaša un saprotama informācija par Lisabonas
līgumu visās ES oficiālajās valodās ir pieejama Eiropas jaunajā, EK
izveidotajā, tīmekļa vietnē
“http://www.europa.eu/lisbon_treaty/index_lv.htm”. Latvija ir
paudusi atbalstu 2008.gada komunikācijas prioritātēm un ir gatava
sadarboties ar ES iestādēm un dalībvalstīm to īstenošanā, norādīja
ĀM.

www.LETA.lv