19.7 °C, 2.6 m/s, 88.5 %

Pilsētā

Sabojāto grāvi sakārtos
13/12/2009

Jelgavnieks Andrejs Elsteris vēstulē raksta, ka, visticamāk, kāda smagā mašīna ar kravu pilnīgi aizspiedusi lietus ūdens kanalizācijas grāvi pie mājas Smilšu ielā 62, kā arī grāvi pie 60. un 62. mājas robežas, un «Jelgavas Vēstnesi» lūdz iesaistīties šīs problēmas novēršanā. «Cerams, ka atradīsies nedaudz latiņu, lai no Lielupes izvilkto restrukturizētās cukurfabrikas cauruli pārvestu un ieguldītu kanalizācijas grāvī starp Smilšu ielas 60. un 62. māju un izprojektētu, kā likvidēt arhitektu neveiksmīgi projektēto aso kanalizācijas grāvja līkumu pie Nr.62 Smilšu ielā,» raksta pensionārs.

Jelgavnieks Andrejs Elsteris vēstulē raksta, ka,
visticamāk, kāda smagā mašīna ar kravu pilnīgi aizspiedusi lietus
ūdens kanalizācijas grāvi pie mājas Smilšu ielā 62, kā arī grāvi
pie 60. un 62. mājas robežas, un «Jelgavas Vēstnesi» lūdz
iesaistīties šīs problēmas novēršanā. «Cerams, ka atradīsies
nedaudz latiņu, lai no Lielupes izvilkto restrukturizētās
cukurfabrikas cauruli pārvestu un ieguldītu kanalizācijas grāvī
starp Smilšu ielas 60. un 62. māju un izprojektētu, kā likvidēt
arhitektu neveiksmīgi projektēto aso kanalizācijas grāvja līkumu
pie Nr.62 Smilšu ielā,» raksta pensionārs.

Iepazīstoties ar A.Elstera vēstuli, pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» informē, ka speciālisti pārbaudījuši situāciju
lasītāja minētajā adresē. «Smilšu ielas pagrieziens atbilst
Latvijas Republikā pieņemtajiem standartiem,» uz A.Elstera iebildi,
ka pie Smilšu ielas 62. nama ir arhitektu neveiksmīgi projektēts
ass kanalizācijas grāvja līkums, norāda «Pilsētsaimniecības»
hidrotehnisko būvju inženiere Žanna Barkovska. Savukārt, runājot
par sabojāto grāvi, speciāliste piebilst, ka grāvja sakārtošanas
darbi tiks veikti līdz 16. decembrim.
Sagatavoja Sintija Čepanone