24.8 °C, 1.4 m/s, 47.4 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāSaeima galīgajā lasījumā pieņem eiro ieviešanas likumu
Saeima galīgajā lasījumā pieņem eiro ieviešanas likumu
31/01/2013

Saeima šodien otrajā un galīgajā lasījumā pieņēma eiro ieviešanas likumu, kas regulēs lata un eiro vienlaicīgas apgrozības periodu, abu valūtu paralēlās atspoguļošanas periodu, skaidrās naudas nomaiņu pret eiro un citus jautājumus. Eiro ieviešanas mērķa datums Latvijā ir 2014. gada 1. janvāris.

Saeima šodien otrajā un galīgajā lasījumā pieņēma eiro
ieviešanas likumu, kas regulēs lata un eiro vienlaicīgas apgrozības
periodu, abu valūtu paralēlās atspoguļošanas periodu, skaidrās
naudas nomaiņu pret eiro un citus jautājumus. Eiro ieviešanas mērķa
datums Latvijā ir 2014. gada 1. janvāris.

Par likumprojekta pieņemšanu otrajā un galīgajā lasījumā balsoja
52 deputāti, pret – 40, bet atturējās divi deputāti.

Par balsoja 52 koalīcijas deputāti, pret bija 40 deputāti, kuri
pārstāv opozīciju, kā arī deputāts Jānis Dombrava, bet atturējās
divi deputāti – Andris Bērziņš un Jānis Dūklavs.

Vērtējot priekšlikumus šim likumam, Saeima neatbalstīja
ierosinājumus par kompensējošiem pasākumiem saistībā ar iespējamo
cenu pieaugumu pēc eiro ieviešanas. Deputāti arī noraidīja vairākus
opozīcijas deputātu priekšlikumus eiro ieviešanas likumam, kuros
rosināts noteikt, ka eiro ieviešanas procedūru nevar sākt bez divu
trešdaļu Saeimas deputātu atbalsta, kā arī ierosinājumu iekļaut
likumprojektā priekšnosacījumus, pie kuriem būtu iespējams sākt šo
procedūru.

Tomēr Saeima atbalstīja priekšlikumu mainīt likuma nosaukumu uz
«Euro ieviešanas kārtības likumu».

Jaunais likums nosaka, ka eiro ieviešanai paredzēts īstenot
vairākus pasākumus, kas saistīti ar latu un eiro vienlaicīgu
apgrozību, skaidras un bezskaidras naudas nomaiņu, preču un
pakalpojumu cenu paralēlu atspoguļošanu, grāmatvedības uzskaites
pielāgošanu jaunās naudas ieviešanai, kā arī finanšu tirgus
piemērošanas pasākumus, aģentūru LETA iepriekš informēja Saeimas
Preses dienestā.

Lai eiro ieviešana neietekmētu līgumu un citu tiesisko
instrumentu nepārtrauktību, likumā paredzēts, ka atsauces uz latiem
pirms eiro ieviešanas dienas ir uzskatāmas par atsaucēm uz eiro.
Tādējādi iedzīvotājiem, piemēram, nebūs jādodas uz banku un
jāpārslēdz iepriekš noslēgtie kredītlīgumi.

Pārejā no latiem uz eiro likums paredz naudas summas pēc latu
konvertācijas uz eiro noapaļot līdz tuvākajam centam, ņemot vērā
trešo zīmi aiz komata – ja tā ir no nulles līdz četri, tad centa
vērtību nemaina, ja trešā zīme aiz komata ir no pieci līdz deviņi,
tad centu noapaļo par vienu vērtību uz augšu. Tas pats attieksies
arī uz preču un pakalpojumu cenu konvertāciju.

Līdz ar eiro ieviešanu paredzēts divu nedēļu garš latu un eiro
vienlaicīgas apgrozības periods, kad skaidrās naudas norēķinos
varēs lietot gan latus, gan eiro, bet atlikums tiks izdots tikai
eiro. Pēc šī termiņa beigām norēķināties ar latiem vairs nevarēs un
vienīgais likumīgais maksāšanas līdzeklis būs eiro. Bankomātos šajā
laikā latus vairs nevarēs izņemt.

Sabiedriskajā transportā vienlaicīgas apgrozības periodā,
maksājot par braucienu latos, transporta vadītājs atlikumu drīkstēs
izdot latos. Par biļeti maksājot ar eiro, atlikums būs jāizdod
eiro. Savukārt spēļu vai azartspēļu automātos norēķināties skaidrā
naudā varēs gan ar latiem, gan eiro.

Latu skaidrās naudas nomaiņas periodā kredītiestādēs latus pret
eiro bez maksas varēs samainīt sešu mēnešu laikā, bet Latvijas
Bankā naudas maiņa paredzēta bez termiņa un bez apjoma
ierobežojuma. Latvijas reģionos, kur vairs nav banku filiāļu un
bankomātu, latus pret eiro trīs mēnešu laikā iedzīvotāji varēs
samainīt Latvijas Pasta nodaļās. Norēķinu kontos esošās naudas
summas latos automātiski tiks konvertētas eiro. Kredītiestādes,
sākot ar eiro ieviešanas dienu, latus vairs neizsniegs.

Latvijas Bankai līdz eiro ieviešanas dienai būs jāorganizē
savlaicīga eiro monētu izgatavošana un eiro banknošu sagāde, kā arī
jānodrošina kredītiestādes ar jauno naudu un jāizplata monētu
komplekti. Tāpat Latvijas Bankai būs jānodrošina no apgrozības
izņemto latu banknošu un monētu iznīcināšana un bojātās lata naudas
nomaiņa uz eiro.

Likums paredz, ka pastmarkas un citas pasta apmaksas zīmes, kā
arī pastkartes un aploksnes ar tipogrāfiski iespiestām pastmarkām
ar nominālvērtību, kas izteikta latos, pasta pakalpojumu apmaksai
varēs izmantot gada laikā no eiro ieviešanas dienas.

Pirms eiro ieviešanas dienas iegādātās dāvanu kartes, degvielas
kartes, kuru vērtība izteikta latos, varēs izmantot līdz tajās
norādītā termiņa beigām, bet maksājumi ar tām būs veicami tikai
eiro.

Lai komersantiem būtu iespēja pārveidot kases aparātus un kases
sistēmu darbam ar eiro, trīs mēnešus pirms un sešus mēnešus pēc
eiro ieviešanas paredzēts cenu paralēlās atspoguļošanas periods.
Šajā laikā preču un pakalpojumu cenas būs jāatspoguļo gan latos,
gan eiro. Tāpat latos un eiro tiks norādītas darījumu summas
norēķinu dokumentos – čekos, kvītīs, pavadzīmēs.

Atbilstoši jaunajai naudai būs jāpārkārto grāmatvedības
reģistri, par vērtības mēru lietojot eiro. Tāpat eiro būs
jāsagatavo gada pārskats vai finanšu pārskats par gadu, kas
noslēdzas eiro ieviešanas dienā.

Sākot ar eiro ieviešanas dienu, iepriekš latos aprēķinātās
valsts un pašvaldību nodevas, nodokļu nokavējuma naudas un soda
naudas būs jākonvertē eiro.

Likumā arī paredzēti pasākumi finanšu tirgus pielāgošanai eiro
ieviešanai. Tiesiskajiem instrumentiem ar mainīgu procentu likmi,
kas piesaistīta RIGIBOR indeksam, RIGIBOR plānots aizstāt ar
attiecīgā termiņa EURIBOR indeksu. Aizdevējam un aizņēmējam
vienojoties, latu naudas tirgus indeksu varēs aizstāt arī ar citu
līdzvērtīgu indeksu, taču aizdevējs nedrīkstēs aizņēmējam
palielināt latu naudas tirgum pievienoto procentu likmi vai
pasliktināt citus aizņēmuma nosacījumus, kas noteikti noslēgtajā
līgumā.

Likumā noteikts, ka prasību ievērošanu pārejai uz eiro kontrolēs
Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Valsts
ieņēmumu dienests un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Par
konstatētajiem pārkāpumiem varēs piemērot soda naudu, apturēt vai
anulēt komersanta licenci vai piemērot administratīvo sodu.

Tāpat jaunajā likumā noteikta kārtība, kādā eiro ieviešanai tiek
pielāgoti vai grozīti likumi, Ministru kabineta noteikumi, rīkojumi
un ieteikumi, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie
noteikumi un Latvijas Bankas noteikumi, kā arī pašvaldību saistošie
noteikumi.

Eiro ieviešanas dienu saskaņā ar konverģences ziņojumu par
Latvijas atbilstību Māstrihtas kritērijiem noteiks Eiropas
Savienības (ES) Padome, uzaicinot Latviju pievienoties eirozonai.
Plānots, ka Latvija no nacionālās valūtas latiem uz eiro pāries
2014. gada 1. janvārī. Finanšu ministrijas informācija liecina, ka
eiro centrālais kurss, ko ES Padome noteiks 2013. gada vasarā,
būtiski neatšķirsies no pašreizējā – 0,702804 lati par vienu
eiro.

Eiro ieviešanas likumā Eiropas vienotā valūta tiek rakstīta
«euro». Kā ziņots, valdība iepriekš uzdeva Tieslietu ministrijai
pārliecināt Eiropas Centrālo banku un Eiropas Komisiju, ka literārā
valodā ir pieļaujams lietot vārdu «eiro».

LETA