20.4 °C, 3.9 m/s, 66.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāSaistošie noteikumi apkopoti krājumā
Saistošie noteikumi apkopoti krājumā
27/03/2008

Pašvaldības Informācijas aģentūrā iedzīvotājiem pieejams jaunākais saistošo noteikumu krājums, kurā iekļauti fizisko un juridisko personu darbību reglamentējošie dokumenti.

Anna Afanasjeva

Pašvaldības Informācijas aģentūrā iedzīvotājiem pieejams
jaunākais saistošo noteikumu krājums, kurā iekļauti fizisko un
juridisko personu darbību reglamentējošie dokumenti.

Pašvaldības Administratīvās pārvaldes vadītājas vietnieks Normunds
Pūce skaidro, ka krājumā apkopoti spēkā esošie Jelgavas
pašvaldības saistošie noteikumi.
Ap 200 lappušu biezajā izdevumā var iepazīties ar vairāk nekā 20
pilsētas iedzīvotāju un juridisko personu darbību reglamentējošiem
dokumentiem un administratīvo atbildību, kas sagaida par noteikumu
pārkāpšanu.
No krājuma iedzīvotāji var uzzināt, kad pilsētā transportlīdzeklis
atzīstams par ilgstoši atstātu uz ceļa, noskaidrot mājdzīvnieku
turēšanas un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, kā arī
teritorijas labiekārtošanas un aizsardzības saistošos
noteikumus.
To vidū ir pašvaldības nolikums, sabiedriskās kārtības noteikumi,
nosacījumi tirdzniecībai publiskās vietās, alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai pilsētā, noteikumi par reklāmas nesēju, reklāmu,
izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās
vietās, par pašvaldības nodevām, kā arī par atvieglojumu
piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.
Izdevumā pieejama arī informācija par licenču, pašvaldības atļauju
izsniegšanu un individuālā darba veicēju reģistrāciju, ģeodēziskās
un topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un uzturēšanas
kārtība, noteikumi par rakšanas darbu veikšanu, kā arī Jelgavas
apbūves noteikumi. Daļa krājuma veltīta sociālajiem jautājumiem,
kur publicēti saistošie noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem,
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālo
pabalstu piešķiršanu, kā arī pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu
jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība. Tāpat izklāstīta
denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās dzīvojamās
telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un noteikumi par
pašvaldības palīdzību audžuģimenēm.
N.Pūce atgādina, ka krājums galvenokārt domāts tiem iedzīvotājiem,
kam nav pieejams internets. Pārējie ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem var iepazīties pilsētas mājas lapā internetā:
www.jelgava.lv. Atšķirībā no dokumentu krājuma elektroniskajā
versijā operatīvi parādās arī attiecīgajos saistošajos noteikumos
izdarītie grozījumi. Grāmatas formātā izmaiņas pieejamas reizi
gadā.
Pēdējam saistošo noteikumu izdevumam iespiesti 600 eksemplāri.