23.3 °C, 1.4 m/s, 62.6 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāSāk izmaksāt valsts garantētās atlīdzības «ABLV Bank» Latvijas klientiem
Sāk izmaksāt valsts garantētās atlīdzības «ABLV Bank» Latvijas klientiem
03/03/2018

Banka «Citadele» sākusi izmaksāt valsts garantētās atlīdzības «ABLV Bank» Latvijas klientiem. Ar izmaksas kārtību var iepazīties bankas mājaslapā citadele.lv.

Atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam valsts garantēto
atlīdzību var saņemt «ABLV Bank» Latvijas un starptautiskie klienti
– privātpersonas un juridiskās personas –, kam «ABLV Bank» ir
noguldījumi. Valsts garantētā atlīdzība attiecas uz visiem
noguldītāja līdzekļiem – gan uz termiņnoguldījumiem, gan norēķinu
kontiem, algu kontiem, krājkontiem un citiem, izņemot finanšu
instrumentu kontus.

Saskaņā likumu garantētā atlīdzība netiek izmaksāta: par
noguldījumiem, ar kuriem pēdējo divu  gadu laikā nav veikti
nekādi darījumi un kuru vērtība ir mazāka par 10 eiro; par
noguldījumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizāciju vai atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem;
atlīdzību nevar saņemt pašvaldības, kuru gada budžets pārsniedz 500
000 eiro; kredītiestādes, finanšu iestādes, apdrošināšanas
sabiedrības, privātie pensiju fondi, ieguldījumu pārvaldes un
ieguldījumu brokeru sabiedrības.

Katrs noguldītājs var saņemt atlīdzību līdz 100 000 eiro –
atbilstoši tam, cik liela noguldījuma summa konkrētajam klientam ir
«ABLV Bank» kontos. Tie klienti, kam noguldījumu summa «ABLV Bank»
pārsniedz Noguldījumu garantiju likumā noteiktos 100 000 eiro
griestus, varēs pieteikt savas kā kreditora prasības «ABLV Bank»
likvidācijas procesa ietvaros.

Lai saņemtu valsts garantēto atlīdzību, «Citadeles» klientam
jānoformē brīvas formas rīkojums »Citadeles» internetbankā ar
lūgumu pārskaitīt valsts garantēto atlīdzību uz personas kontu
bankā «Citadele» vai jebkurā citā bankā, kurā persona vēlas saņemt
atlīdzību. Tiem, kas nav «Citadeles» klienti, ir šādas iespējas:
var atvērt kontu jebkurā sev ērtā «Citadeles» filiālē visā Latvijā
un pēc tam pieteikties atlīdzības saņemšanai, izmantojot
«Citadeles» internetbanku; var pieteikties atlīdzības saņemšanai
piecās bankas filiālēs, kas atrodas Rīgā un Jūrmalā. Papildu
informāciju iespējams atrast bankas mājaslapā citadele.lv vai
zvanot pa diennakts tālruni 67010076.

Atlīdzību ir iespējams saņemt līdz 2023. gada 3. martam.

Foto: www.roboticsbusinessreview.com