23.3 °C, 3.2 m/s, 41 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāSaka paldies skolēniem un sveic četrus Gada skolotājus
Saka paldies skolēniem un sveic četrus Gada skolotājus
29/05/2014

Šovakar kultūras namā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveica 110 pilsētas labākos skolēnus un 74 viņu pedagogus. Pasniedzot pilsētas Pateicības rakstu, priekšsēdētājs skolēniem un pedagogiem teica paldies par augstiem sasniegumiem mācību olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos un konkursos. Šajā reizē četri pilsētas pedagogi saņēma Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvu. Par Gada skolotājiem atzītas Jelgavas 4. vidusskolas skolotājas Ilze Liepiņa un Inita Zariņa, Jelgavas 1. internātpamatskolas skolotāja Ina Broma un 4. sākumskolas skolotāja Ilze Zajankovska.

Ritma Gaidamoviča

Šovakar kultūras namā Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveica 110 pilsētas labākos skolēnus
un 74 viņu pedagogus. Pasniedzot pilsētas Pateicības rakstu,
priekšsēdētājs skolēniem un pedagogiem teica paldies par augstiem
sasniegumiem mācību olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos un
konkursos. Šajā reizē četri pilsētas pedagogi saņēma Jelgavas
pilsētas izglītības kvalitātes balvu. Par Gada skolotājiem atzītas
Jelgavas 4. vidusskolas skolotājas Ilze Liepiņa un Inita Zariņa,
Jelgavas 1. internātpamatskolas skolotāja Ina Broma un 4.
sākumskolas skolotāja Ilze Zajankovska.

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
uzsvēra, ka svarīgākais jau nav uzvara, bet gan savstarpējā
sadarbība starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kas nes
panākumus. «Izglītībā noteikti būs jauni izaicinājumi, taču
Jelgavai ir jātur līdzi, vislabāk – jāiet pa priekšu. Šodien esam
pierādījuši, ka mūsu skolēnu prasmes ir novērtētas augstāk nekā
vidēji valstī. Tas nozīmē, ka mēs varam būt priekšā un rādīt, kā
vajag strādāt,» pārliecināts ir A.Rāviņš, atzīstot, ka ir lepns par
jauniešu veikumu.

Skolēni saņēma Pateicības rakstus un pilsētas
pašvaldības sarūpētas dāvanas – adītas cepures pilsētas krāsās ar
Jelgavas simboliku, zibatmiņas ar Jelgavas simboliku un dāvanu
kartes «Kanclera namā», bet pedagogiem, bez Pateicības raksta,
dāvināti termosi ar Jelgavas logo.
  

Šis ir jau otrais gads, kad konkursa kārtībā
noteikti labākie pedagogi, kuriem pasniegta izglītības kvalitātes
balva. 2013./2014. mācību gadā vērtēts 20 pedagogu veikums četrās
kategorijās. «Izvērtējot skolotāju ieguldījumu darbā ar skolēniem,
intervējot skolēnus, kolēģus un aptaujājot vecākus, mēs guvām
pārliecību, ka pedagogi, kas piedalījās konkursā, ir savas jomas
profesionāļi, kuriem ir panākumi un sasniegumi gan kā klašu
audzinātājiem, gan arī kā mācību priekšmetu skolotājiem. Ikviens no
viņiem ir personība,» uzsver Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Auza, īpaši novērtējot šo pedagogu vēlmi nemitīgi paaugstināt savu
profesionālo kompetenci un pilnveidot sevi kā personību.

A.Rāviņš šovakar balvu pasniedza četrām Gada
skolotājām – Jelgavas 4. vidusskolas skolotājām I.Liepiņai, kura
māca vizuālo mākslu un audzina 9. klasi, I.Zariņai, kura māca
vēsturi, politiku un audzina 12. klasi, Jelgavas 1.
internātpamatskolas 3. klases skolotājai I.Bromai un 4. sākumskolas
pirmsskolas skolotājai I.Zajankovskai.

«Tas nav tikai mans nopelns. Balva pienākas
komandai – manai klasei, bērnu vecākiem, skolas vadībai, kolēģiem,»
atzīst I.Liepiņa, piebilstot, ka arī bez veiksmes neiztikt. Viņas
kolēģe I.Zariņa piebilst, ka 4. vidusskola ir īpaša ar to, ka
jaunajiem pedagogiem ļauj darbā improvizēt, radoši izpausties, līdz
ar to ir iespēja realizēt daudzas neierastas idejas. «Darbs,
protams, ir ieguldīts milzīgs. Tiesa, ne tikai šajā mācību gadā,
bet jau krietni iepriekš. Bet, ja skolotāja profesija ir
sirdslieta, izdodas, jo tu strādā ar gandarījumu,» tā I.Zariņa.
Abas balvas saņēmējas uzsver, ka konkurss ļāvis sasparoties un
realizēt dzīvē vairākas idejas, kas līdz šim dažādu iemeslu dēļ
bija noliktas malā.

Šie pedagogi konkursā ieguvuši augstāko punktu
skaitu un no pašvaldības saņem naudas balvu 700 eiro apmērā pēc
nodokļu nomaksas. Pārējie laureāti atbilstoši konkursa nolikumam un
iegūto punktu skaitam saņem veicināšanas balvu.

Balvas saņēmējiem un teicamniekiem sveicienu
bija sagatavojuši arī deju studijas «Benefice» dejotāji.

Apbalvoto
skolēnu un skolotāju saraksts

Izglītības kvalitātes balvas saņēmēju saraksts

Foto: Ivars Veiliņš