18 °C, 3 m/s, 79.4 %

Pilsētā

Sākas darbi Romas ielā
27/04/2018

Šonedēļ Romas ielas posmā no Zemeņu ielas līdz Turaidas ielai sāksies lietusūdens kanalizācijas un asfaltbetona seguma izbūves darbi. Paredzēts, ka būvdarbi ilgs līdz augustam un šajā laikā Romas ielā būs satiksmes ierobežojumi.

Romas ielas infrastruktūras sakārtošana bija Jelgavas
pašvaldības uzmanības lokā jau vairākus gadus, un vispirms šajā
ielā izbūvētas nepieciešamās inženierkomunikācijas – ūdensvads,
saimnieciskās kanalizācijas un elektroapgādes tīkli. Beidzoties
komunikāciju izbūves darbiem, pērn izstrādāts Romas ielas
asfaltēšanas projekts, savukārt šā gada pilsētas budžetā atvēlēti
līdzekļi projekta pirmā posma īstenošanai.

«Kopumā Jelgavā vēl ir aptuveni 165 kilometri ielu, kur būtu
nepieciešams cietais segums. Dažādiem darbiem pilsētā tiek
piesaistīti ES struktūrfondu līdzekļi, ko papildina pašvaldības
līdzfinansējums, tomēr Romas ielas gadījumā mēs runājam tikai par
pašvaldības investīcijām. Vērtējot šā gada iespējas noasfaltēt
pilsētas ceļus, tika izvēlētas ielas ar augstu satiksmes kustības
intensitāti, kuras kalpo arī kā centrālās ielas daudzām mazākas
nozīmes ielām,» skaidro Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks
Jurijs Strods, kā piemēru minot ne vien Romas ielu, bet arī Atmodas
ielu posmā no Ganību ielas līdz pirmsskolas izglītības iestādei
«Kāpēcītis», kā arī vairākas ielas RAF dzīvojamajā masīvā, kuras,
kalpos kā apvedceļi Loka maģistrāles rekonstrukcijas laikā.
«Daudzās pilsētas vietās vēl joprojām nav pabeigta pazemes
komunikāciju izbūve, tādēļ asfaltēt šādus ceļus nebūtu lietderīgi,»
skaidro J.Strods. Viņš uzsver, ka Romas iela tika izvēlēta
prioritāri, balstoties uz to, ka šajā ceļa posmā visi pazemes
komunikāciju izbūves darbi ir noslēgušies.

Jāpiebilst, ka kopumā Romas ielu plānots noasfaltēt līdz pat
pilsētas administratīvai robežai, kā arī veikt asfaltēšanas darbus
pieguļošajā Zemeņu ielā, tomēr par šo darbu norises termiņiem tiks
lemts, vērtējot nākamo gadu budžeta iespējas.

Būvniecības sagatavošanas darbi Romas ielas posmā no Zemeņu
ielas līdz Turaidas ielai jau ir sākušies. Sākotnēji ceļa posmā
tiks izbūvēta lietus ūdens kanalizācija un caurtekas, savukārt pēc
tam tiks ieklāts asfaltbetons, informē pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs. Šobrīd paredzēts, ka
darbi turpināsies līdz augustam. Šajā laikā Romas ielā var būt
ierobežota satiksme.

Jāpiebilst, ka šā gada pilsētas budžetā Romas ielas posma
asfaltēšanai atvēlētais finansējums ir 300 000 eiro. Kā norāda
J.Strods, iekļaujoties šajā summā, par iepirkuma uzvarētāju atzīts
vietējais uzņēmums SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»». Kopā
ar pievienotās vērtības nodokli līguma summa ir 294 099
eiro.

Foto: Ivars Veiliņš/«Jelgavas Vēstnesis»