24.7 °C, 3.6 m/s, 54.6 %

Pilsētā

Sākas jaunais mācību gads
01/09/2011

Ar svinīgiem pasākumiem visās pilsētas izglītības iestādēs šodien, Zinību dienā, sācies jaunais – 2011./2012. – mācību gads. Priecīgi par atkalredzēšanos un ziediem rokās šodien pilsētas skolās atgriezušies teju 7000 skolēni, no kuriem 692 šodien uz kādu no skolām devušies pirmo reizi, jo sāk mācības 1. klasē.

Ritma Gaidamoviča

Ar svinīgiem pasākumiem visās
pilsētas izglītības iestādēs šodien, Zinību dienā, sācies jaunais –
2011./2012. – mācību gads. Priecīgi par atkalredzēšanos un ziediem
rokās šodien pilsētas skolās atgriezušies teju 7000 skolēni, no
kuriem 692 šodien uz kādu no skolām devušies pirmo reizi, jo sāk
mācības 1. klasē.

Katrs skolēns un skolotājs uz izglītības
iestādi devies ar citādām izjūtām. Daži skumst par to, ka tagad būs
agri jāceļas, nevarēs vairs tik bieži laiku pavadīt mājas pagalmā,
citi negrib matemātikas stundas, vēl kāds uz skolu iet ar
satraukumu, jo sāk mācības jaunā skolā, kas nozīmē jaunus
klasesbiedrus un skolotājus. Taču visi kā viens atzīst – 1.
septembris ir svētku diena.

Akmaņu ģimenei – Lienai un Guntaram,
kuru dēls sāks mācības 1. klasē Jelgavas 3. pamatskolā, šī ir īpaša
Zinību diena. «Pirmo reizi Zinību dienā uz skolu vedam savu dēliņu.
Patiešām priecīgs notikums. Esam lepni, taču mazliet arī nobijušies
par to, kā būs,» tā L.Akmane. Dāvis, kaut arī nezina, kas īsti viņu
skolā sagaida, atzīst, ka vēlas iet uz skolu. «Gribu iegūt jaunus
draugus un iet uz peldēšanas nodarbībām,» tā viņš. Mamma piebilst,
ka jau vasarā kopā ar Dāvi cītīgi gatavojušies skolai, mācoties
rēķināt, rakstīt un trenējoties lasīšanā. Savukārt Jelgavas 1.
ģimnāzijas 12. klases skolniekam Naurim Linītim šis būs izlaiduma
gads, kurā viņš ir apņēmības pilns labākus rezultātus uzrādīt
bioloģijā un ķīmijā, kas būs ļoti nepieciešami priekšmeti, domājot
par nākotni. Paula Liepa ceļu uz 1. ģimnāziju šorīt mēroja pirmo
reizi: «Esmu satraukta, jo mani gaida lielas pārmaiņas. Jauna
skola, jauni klasesbiedri, skolotāji, taču esmu pārliecināta, ka ar
visu tikšu galā,» tā Paula.

3. pamatskolas svinīgajā pasākumā šorīt
viesojās arī Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
skolēniem, skolotājiem un vecākiem jaunajā darba cēlienā vēlot
piepildīt izvirzītos mērķus un uzdevumus. «Novēlu, lai mazie pēc
iespējas ātrāk no atmiņām par jauko vasaru pāriet pie mācībām.
Skolotājiem – daudz enerģijas, lai savas zināšanas nodotu
skolēniem, viņos radītu interesi, vēlmi būt aizvien gudrākiem. Bet
vecākiem – veidot ciešu saikni ar skolotājiem. Lai mācību gads
atnes jaunas zināšanas!» tā pilsētas mērs.

Jāatgādina, ka svinīgie Zinību dienas
pasākumi pilsētā turpinās. Jau pulksten 12 skolēni aicināti uz
bērnu un jauniešu centru «Junda», kur notiks pasākums «JundTracis»,
bet pulksten 14.30 Raiņa parkā Skolēnu dome aicina uz pasākums
«Aizvadi vasaru ar blīkšķi!».

Foto: Ivars Veiliņš