25.8 °C, 2.8 m/s, 54.6 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāSākas kandidātu sarakstu pieņemšana 11. Saeimas vēlēšanām
Sākas kandidātu sarakstu pieņemšana 11. Saeimas vēlēšanām
29/07/2011

Šodien sākas deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana 11. Saeimas vēlēšanām, kas ilgs līdz 18. augustam, informē aģentūru LETA.

Šodien sākas deputātu kandidātu
sarakstu pieņemšana 11. Saeimas vēlēšanām, kas ilgs līdz 18.
augustam, informē aģentūru LETA.

Pirmajā kandidātu sarakstu iesniegšanas
dienā deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt no pulksten 10 līdz
18.

Deputātu kandidātu saraksti Saeimas
ārkārtas vēlēšanām jāiesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK).
Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam kandidātu saraksts un tam
pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot CVK
lietojumprogrammu, un iesniedzami rakstveidā un elektroniskā
formātā.

Tiesības iesniegt deputātu kandidātu
sarakstus Saeimas vēlēšanām ir likumā noteiktā kārtībā reģistrētām
partijām un partiju apvienībām. Kandidēt Saeimas vēlēšanās drīkst
Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā ir vecāki par 21 gadu, ja uz
viņiem neattiecas kāds no Saeimas vēlēšanu likumā iekļautajiem
kandidēšanas ierobežojumiem.

Arī 11. Saeimas vēlēšanās spēkā būs
nosacījums, ka vienu un to pašu deputātu kandidātu drīkst pieteikt
tikai vienā vēlēšanu apgabalā. Sarakstā pieteikto kandidātu skaits
drīkst par trim kandidātiem pārsniegt vēlēšanu apgabalā ievēlamo
deputātu skaitu. Tādējādi maksimālais kandidātu skaits viena
nosaukuma kandidātu sarakstā Rīgas vēlēšanu apgabalā ir 33
kandidāti, Vidzemes vēlēšanu apgabalā – 30, Latgales un Zemgales
vēlēšanu apgabalā – 18, bet Kurzemes vēlēšanu apgabalā – 16
deputātu kandidāti.

Iesniedzot sarakstu, tam jāpievieno visu
kandidātu parakstīta priekšvēlēšanu programma, katra kandidāta
parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt kandidēt vēlēšanās un
deklarācija par atbilstību Saeimas vēlēšanu likuma prasībām, kā arī
katra kandidāta parakstītas ziņas par sevi. Ziņas jāsniedz par
dzīvesvietu, izglītību, darba vietu un ieņemamajiem amatiem,
latviešu valodas prasmi, kā arī kandidāta valdījumā esošajiem
īpašumiem, parādsaistībām, aizdevumiem, skaidrās un bezskaidrās
naudas uzkrājumiem, vērtspapīriem 2011. gada 1. janvārī.

Ziņās par sevi deputātu kandidātiem
jānorāda arī ārvalsts pilsonība, ja tāda ir, un tas, vai kandidāts
ir vai nav sadarbojies ar PSRS, ārvalstu drošības dienestiem,
izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem.

Lai piedalītos 11. Saeimas vēlēšanās,
partijai un partiju apvienībai jāiemaksā drošības nauda 1000 latu
apmērā un CVK jāiesniedz šo maksājumu apliecinošs
dokuments.

Salīdzinājumam – 10. Saeimas vēlēšanām
tika reģistrēti 13 kandidātu saraksti un 1234 deputātu
kandidāti.

LETA