16.2 °C, 4 m/s, 84.9 %

Izglītība

Sākas pirmklasnieku reģistrācija
07/01/2013

Šodien, 7. janvārī, Jelgavas pilsētas skolās sākas bērnu reģistrēšana mācībām pirmajā klasē 2013./ 2014. mācību gadā. Kopumā plānots uzņemt 650 pirmklasniekus – bērnus, kas dzimuši 2006. gadā. Topošie pirmklasnieki gaidīti arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā – pēc Jelgavas 1. ģimnāzijas reorganizācijas šī skola uzņems audzēkņus jau no 1. klases.

Sintija Čepanone

Šodien, 7. janvārī, Jelgavas
pilsētas skolās sākas bērnu reģistrēšana mācībām pirmajā klasē
2013./ 2014. mācību gadā. Kopumā plānots uzņemt 650 pirmklasniekus
– bērnus, kas dzimuši 2006. gadā. Topošie pirmklasnieki gaidīti arī
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā – pēc Jelgavas 1. ģimnāzijas
reorganizācijas šī skola uzņems audzēkņus jau no 1.
klases.

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza skaidro, ka kopumā pirmklasnieki tiks uzņemti septiņās
pilsētas skolās – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, 4., 5. un 6.
vidusskolā, kā arī Jelgavas 2., 3. un 4. pamatskolā. «Kopumā 1.
klasēs plānots uzņemt 650 skolēnus. Kopējais izglītojamo skaits
noteikts, ņemot vērā 2006. gadā dzimušo bērnu skaitu mūsu pilsētā,
taču nav pamata bažām, ja būs nepieciešams uzņemt vairāk
pirmklasnieku – vieta izglītības iestādē tiks nodrošināta visiem,»
norāda G.Auza.

Jāpiebilst, ka uzņemamo izglītojamo
skaits Jelgavas pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu pirmajās
klasēs, plānojot iestāžu optimālu noslogojumu, katrā skolā
atšķiras. «Uzņemamo skaits plānots tā, lai katrā klasē skolēnu
skaits nepārsniegtu trīsdesmit, tādējādi ļaujot kvalitatīvi apgūt
mācību vielu,» piebilst Izglītības pārvaldes vadītāja. Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā pirmajās klasēs tiks uzņemti 60
pirmklasnieki, 4. vidusskolā – 110, 5. vidusskolā – 75, 6.
vidusskolā – 55, Jelgavas 2. pamatskolā – 80, 3. pamatskolā – 125,
4. pamatskolā – 145 bērni.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā norāda,
ka jau pirmajā pusstundā skolā, kurā šogad pirmo reizi tiek
reģistrēti pirmklasnieki, izdevies nokomplektēt vienu pirmo klasi.
Reģistrēt bērnu mācībām pirmajā klasē vecāki bija ieradušies jau
pulksten 5 no rīta, un jau pirmajā pusstundā bija reģistrēti 30
bērni, galvenokārt 1.m jeb matemātikas klasē, kur tiks realizēta
matemātikas, dabaszinību un tehnikas novirzienu programma. Savukārt
1.a klasē šajā skolā varēs apgūt profesionāli orientētu programmu,
padziļināti apgūstot mājturību un tehnoloģijas, kā arī vizuālo
mākslu.

Topošā pirmklasnieka mamma Everita
Šimkevica norāda, ka izvēli par labu mācībām Tehnoloģiju vidusskolā
ietekmējuši vairāki apstākļi – iespēja apgūt tehnikas virziena
programmu, kas jau no mazotnes ļauj apgūt profesionālo orientāciju,
skolas tuvums dzīvesvietai, kā arī fakts, ka pati ir mācījusies
šajā skolā, tāpēc vide ir labi zināma. Līdzīgu viedokli pauž arī
Elzas mamma Ilze Skudriņa, piebilstot, ka, viņasprāt, nav
mazsvarīgs arī fakts, ka, uzsākot mācības šajā skolā, bērns te var
mācīties no 1. līdz pat 12. klasei. «Mums nebūs jāraizējas par
vides maiņu un nepieciešamo adaptācijas periodu, mainot skolu pēc
sākumskolas vai sākot mācīties ģimnāzijā,» tā viņa. I.Skudra.
 

Kaut arī reģistrēt bērnu mācībām pirmajā
klasē iespējams līdz pat jaunā mācību gada sākumam, vecāki aicināti
to neatlikt uz pēdējo brīdi. «Jau šobrīd tiek plānots 2013./2014.
mācību gads, tādēļ svarīgi zināt skolēnu skaitu. Protams, steigai
nav jābūt, taču būtu ieteicams bērnu mācībām pirmajā klasē pieteikt
līdz aprīļa sākumam,» tā G.Auza. 

Jāpiebilst, ka bērnu reģistrācija
izglītības uzsākšanai 2013./2014. mācību gada 1. klasē Jelgavas
pilsētas vispārējās izglītības iestādēs sākas 7. janvārī un vecāki
vai bērna likumiskie pārstāvji reģistrēt bērnu skolai var katru
darba dienu no pulksten 9 izvēlētajā skolā. Piesakot bērnu
izglītības uzsākšanai 1. klasē, vecākiem jāuzrāda personas
apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība.

Ar skolu īstenotajām izglītības
programmām var iepazīties izglītības iestādēs.

Savukārt uzņemšana septītajā klasē
(Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā – arī piektajā un sestajā) sāksies
3. jūnijā, kad skolēni būs noslēguši 2012./2013. mācību gadu un
saņēmuši liecību.

Kā norāda skolās, kurās šodien sākusies
bērnu reģistrēšana pirmajā klasē, vecāku atsaucība ir liela, īpaši
rīta pusē. Tā 4. pamatskolā pirmo divu stundu laikā mācībām
reģistrēti jau 94 bērni, 3. pamatskolā – 13, 2. pamatskolā – seši.
4. vidusskolā jau reģistrēti 13, bet 5. vidusskolā – desmit bērni.
Neviens pirmklasnieks pagaidām vēl nav reģistrēts 6.
vidusskolā.

Foto: Ivars Veiliņš