31.3 °C, 3.8 m/s, 37.6 %

Pilsētā

Sākas sakoptāko objektu pieteikšana
23/05/2016

No šodienas, 23. maija, Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu, kurā ikviens iedzīvotājs var pieteikt sakoptākos pilsētvides objektus – sakoptāko privātmājas teritoriju, zaļāko daudzdzīvokļu mājas logu, lodžiju vai balkonu, sakārtotāko daudzdzīvokļu namu pagalmu, sakoptāko valsts vai pašvaldības iestādi, ražošanas uzņēmumu vai sabiedrisko objektu. Objektus var pieteikt līdz 13. jūnijam.

Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde
informē, ka objektus var pieteikt šādās nominācijās: «Zaļākais
daudzdzīvokļu mājas loga, lodžijas vai balkona noformējums»;
«Sakoptākā privātmājas teritorija»; «Sakoptākais daudzdzīvokļu nama
pagalms (tiks vērtēts sētnieku darbs)»; «Sakoptākā valsts vai
pašvaldības iestāde, ražošanas uzņēmums vai sabiedriskais objekts»;
«Interesantākais žoga risinājums».

Objektus konkursam var pieteikt personīgi Jelgavas pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, pa tālruni 63005558
vai elektroniski, rakstot pa e-pastu prese@dome.jelgava.lv.
Piesakot objektu, jānorāda nominācija, objekta adrese, īpašnieks,
pieteicēja vārds, uzvārds un telefona numurs.

Vērtējot konkursam pieteiktos objektus, tiks ņemts vērā, kā tas
iekļaujas pilsētvidē, tā pārskatāmība no ielas un galvenajiem
cilvēku kustības virzieniem, objekta labiekārtojums – ierīkoto
apstādījumu, celiņu, laukumu, ūdens krātuvju, mazo arhitektūras
formu kompozīcija un izvēles pamatotība, žoga caurskatāmība, kā arī
objekta uzturēšanas stāvoklis. Pēc konkursa  komisijas lēmuma
konkursā  var tikt vērtēti  arī  tie objekti,
kuri atbilst konkursa nosacījumiem, bet nav pieteikti dalībai
konkursā. Tāpat žūrijas komisija var noteikt papildu nominācijas
vai izslēgt kādu no tām, noteikt vairākus uzvarētājus vienā
nominācijā, piešķirt veicināšanas vai speciālbalvas atbilstoši
noteiktajam balvu fondam. Konkursā netiek vērtēti iepriekšējo divu
gadu konkursa uzvarētāji.

Vērtēšanas komisiju vadīs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks tautsaimniecības jautājumos Jurijs Strods. Komisijas
sastāvā būs Būvvaldes galvenā māksliniece Laura Vizbule, Būvvaldes
pilsētas ainavu arhitekts Andrejs Lomakins, Būvvaldes arhitekte
eksperte Zeltīte Bīmane, pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldes Komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste
Līga Klismeta un pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Eva Kidere.

Balvas saņems konkursa uzvarētāji un izlozes kārtā arī viens no
objektu pieteicējiem – par aktivitāti. Konkursa uzvarētāji tiks
apbalvoti pasākumā «Ielīgosim Jelgavā!», kas notiks 21. jūnijā
pulksten 18.40 Pastas salas estrādē.

Foto: no JV arhīva