10.9 °C, 2.4 m/s, 85.7 %

Izglītība

Sākas uzņemšana vidusskolās
13/06/2011

Lielākajā daļā pilsētas skolu pagājušās nedēļas nogalē izskanējis 9. klases izlaidums. Bet šodien, 13. jūnijā, ģimnāzijās, vairākās vidusskolās un profesionālajās izglītības iestādēs sākusies pieteikšanās 10. klasei un 1. kursam. Pavisam pilsētā 10. klasēs iedalīta 431 vieta.

Ritma Gaidamoviča

Lielākajā daļā pilsētas skolu
pagājušās nedēļas nogalē izskanējis 9. klases izlaidums. Bet
šodien, 13. jūnijā, ģimnāzijās, vairākās vidusskolās un
profesionālajās izglītības iestādēs sākusies pieteikšanās 10.
klasei un 1. kursam. Pavisam pilsētā 10. klasēs iedalīta 431
vieta.

Jelgavas Valsts ģimnāzijā, 1. ģimnāzijā,
Spīdolas ģimnāzijā uzņemšana sākās šorīt pulksten 9. Jāatzīst,
pirmajās stundās nebija vērojama ļoti liela aktivitāte. Dokumentus
šorīt pārsvarā bija izlēmuši iesniegt šo pašu skolu absolventi,
kuri piektdien vai sestdien ieguvuši apliecību par pamatskolas
beigšanu.

Valsts ģimnāzijas direktores vietniece
Līvija Rāte stāsta, ka pirmajās stundās aktivitāti izrādīja šīs
pašas skolas 9. klases beidzēji. «Pagaidām uzņemšanas komisija
pārrunas veic ar mūsu pašu audzēkņiem. Pagājušajā nedēļā bija trīs
audzēkņi no citām skolām, nāca un interesējās par iespēju mācīties
bioloģijas un ķīmijas novirziena klasē, jo dodas uz ārzemēm. Viņiem
sekmes bija ļoti labas 10, 9 un 8 balles, taču mēs nevarējām
apsolīt, ka šī klase tiks izveidota, jo jaunieši vairs nevēlas
pastiprināti mācīties eksaktos priekšmetus. Pērn neizdevās
nokomplektēt, lai gan esam vienīgā skola gan pilsētā, gan Ozolnieku
un Jelgavas novadā, kur šāda klase ir. Šobrīd lielākais vairums
vēlas iestāties vispārizglītojošajā klasē, kur tiek apgūts viss.
Tāpat pieprasījums ir uz cilvēkzinību klasi, kur ir dabaszinātņu
priekšmetu minimums, taču jāatzīst, vēlāk jauniešiem var būt
grūtības, ja viņš vēlēsies mācīties inženierzinātnes,» tā L.Rāte.
Uzņemšana Valsts ģimnāzijā ilgs līdz 17. jūnijam un dokumenti tiek
pieņemti katru dienu no 9 līdz 14. Bet 21. jūnijā pulksten 10
gaidāma skolēnu un vecāku sanāksme.

Jauno audzēkņu uzņemšana šodien sākusies
arī Spīdolas ģimnāzijā un ilgs līdz 17. jūnijam. Skolēniem tiek
piedāvāts Humanitārais un sociālais virziens, Profesionāli
orientētais komerczinību virziens, Vispārizglītojošais virziens.
Dokumentus var iesniegt un pārrunas veikt pirmdien, otrdien,
trešdien un piektdien no pulksten 9 līdz 14, bet ceturtdien no
pulksten 14 līdz 19.

Tikai divas dienas – šodien un rīt –
dokumentus varēs iesniegt Jelgavas 4. vidusskolā, 15. jūnijā
iestājeksāmens. Uzņemti tiek audzēkņi vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošajā programmā. Jāpiebilst, ka šī skola nākamajā
mācību gadā piedāvās skolēniem apgūt autoapmācības (A1, A, B)
teorētisko kursu fakultatīva nodarbībās. Pēc šīs apmācības skolēni
varēs kārtot teorētisko eksāmenu CSDD.

Uzņemšana pilnā sparā šonedēļ rit arī
Jelgavas Amatu un Amatniecības vidusskolā. Amatniecības vidusskolā
tā notiek līdz 7. jūlijam darba dienās no pulksten 9 līdz 15,
izņemot Līgo svētkus, bet Amatu vidusskolā – līdz 9. jūlijam darba
dienās no pulksten 9 līdz 14.

Pārējās pilsētas vidusskolās uzņemšana
gan vēl tikai gaidāma. 15. jūnijā tā sāksies Jelgavas 5. vidusskolā
darba dienās no pulksten 9 līdz 15 un ilgs līdz 17. jūnijam, bet
Jelgavas 6. vidusskolā tikai nākamnedēļ – 20. jūnijā – un ilgs līdz
8. augustam. Pieteikties mācībām šajā skolā kancelejā var darba
dienās no pulksten 10 līdz 14.

Jāpiebilst, ka 10. klasēs 1. ģimnāzijā
uzņems 78, Valsts ģimnāzijā – 140, Spīdolas ģimnāzijā – 78, 4.
vidusskolā – 55, 5. vidusskolā – 50, 6. vidusskolā – 30
izglītojamos.

Foto: Ivars Veiliņš