21.4 °C, 1.1 m/s, 76.1 %

Izglītība

Sāks rekonstruēt bērnudārzu
01/06/2010

Tuvāko nedēļu laikā ēkā Pulkveža Brieža ielā 23a sāksies rekonstrukcijas darbi, lai nākamajā gadā tur durvis vērtu jauns bērnudārzs ar 256 vietām. «Šonedēļ saņemsim rasējumus, kuros norādīts, kā visam jāizskatās. Vēl būvatļauja, un tad varēs sākt darbus,» norāda rekonstrukcijas darbu veicēja SIA «Rimts» valdes loceklis Juris Veiss. Tas varētu notikt jau pēc pāris nedēļām.

Ilze Knusle-Jankevica

Tuvāko nedēļu laikā ēkā Pulkveža Brieža ielā 23a sāksies
rekonstrukcijas darbi, lai nākamajā gadā tur durvis vērtu jauns
bērnudārzs ar 256 vietām. «Šonedēļ saņemsim rasējumus, kuros
norādīts, kā visam jāizskatās. Vēl būvatļauja, un tad varēs sākt
darbus,» norāda rekonstrukcijas darbu veicēja SIA «Rimts» valdes
loceklis Juris Veiss. Tas varētu notikt jau pēc pāris
nedēļām.

Realizējot divus dažādus projektus, šogad tiks izveidots jauns
pašvaldības bērnudārzs ar 256 vietām. Valsts reģionālās attīstības
aģentūras apstiprinātais projekts paredz ēkas rekonstrukciju –
iekšdarbus, ārējo inženiertīklu izbūvi, teritorijas labiekārtošanu,
savukārt Vides ministrijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
projekts «Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās»
paredz ēkas energoefektivitātes uzlabošanu, tostarp fasādes
siltināšanu, logu un durvju nomaiņu. Visus darbus veiks SIA
«Rimts».

Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības
jomā Sarmīte Joma informē, ka šobrīd rindā uz vietu pašvaldības
bērnudārzā gaida 1112 bērni, kas dzimuši no 2005. līdz 2009. gadam.
Pēc pēdējās vietu sadales komisijas sēdes pa pastu izsūtītas 295
vēstules par piešķirtām vietām, bet vēl 70 ģimenes nav devušas
atbildi. S.Joma pieļauj, ka daļa vēstules nav saņēmuši, tāpēc
aicina vecākus Izglītības pārvaldes mājas lapā www.jip.jelgava.lv
pārbaudīt, vai viņu bērnam vieta ir piešķirta, un, ja ir,
nekavējoties sniegt atbildi, sazinoties ar Izglītības pārvaldi vai
konkrēto bērnudārzu. «Pēdējais termiņš, kad vecāki atbildi var
sniegt, ir 28. maijs. Ja nebūsim to saņēmuši, saskaņā ar
saistošajiem noteikumiem bērns no vienotā reģistra jāizslēdz,»
skaidro S.Joma.

Jāpiebilst, ka saskaņā ar noslēgto līgumu  bērnudārza
rekonstrukcija jāpabeidz līdz šā gada 31. decembrim. S.Joma stāsta,
ka jau šobrīd vecāku interese par to ir liela, saņemti daudzi
jautājumi arī par iespējām bērnu pieteikt tieši uz šo pirmsskolas
izglītības iestādi. «Šobrīd tas vēl nav iespējams. Tikai tad, kad
bērnudārzs ar domes lēmumu tiks reģistrēts izglītības iestāžu
reģistrā un būs licencētas izglītības programmas, ko tajā
piedāvāsim, bērnus varēs pieteikt šim bērnudārzam,» norāda
speciāliste. Protams, jaunās pirmsskolas izglītības iestādes
atvēršana būtiski uzlabos kopējo situāciju, bet šobrīd speciālisti
aicina vecākus izturēties atbildīgi pret vienoto reģistru, sekot
līdzi izmaiņām tajā un laikus reaģēt, lai nezaudētu vietu
rindā.

Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka projekta
«Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās» gaitā
paredzēts nosiltināt vēl sešas mācību iestādes. Darbus 4.
vidusskolas vecajā korpusā veiks SIA «LEC», būvnieki darbus sāks
jau jaunnedēļ. «2. jūnijā mācības skolās būs beigušās. Savukārt
būvdarbi jau nesāksies uzreiz – vispirms jāveic sagatavošanās
darbi, tāpēc uzskatu, ka abus procesus var saplānot tā, lai tie
viens otram netraucētu,» tā Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Auza.

Projekta gaitā energoefektivitāti paaugstinās arī bērnudārzos
«Kamolītis» un «Pasaciņa», 3. pamatskolā, 2. pamatskolā un Jelgavas
Amatu vidusskolā. Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis
Ļevčenoks norāda, ka konkursā par šo mācību iestāžu siltināšanu
uzvarēja divu uzņēmumu apvienība, tāpēc šajos uzņēmumos darbi tiks
uzsākti vēlāk nekā topošajā bērnudārzā un 4. vidusskolā. «Saskaņā
ar dokumentāciju abiem uzņēmumiem līdz 7. jūnijam jānodibina
sabiedrība, lai varētu turpināt tālāko procedūru,» skaidro
V.Ļevčenoks.

Viņš arī uzsver, ka mācību iestādēs būvdarbi tiks veikti vasaras
periodā, kamēr skolēniem ir brīvlaiks, tomēr iespējams, ka dažviet
darbi turpināsies arī pirmajos rudens mēnešos. Viss notiek secīgi –
vispirms jāsagaida, kad izsludina pieteikumu konkursu, tad
jāizstrādā un jāiesniedz pieteikumi, jāsagaida apstiprinājums
finansējumam, jāveic iepirkuma procedūra un tikai tad, kad
finansējums tiešām saņemts, var uzsākt darbus.