17 °C, 2.8 m/s, 71.3 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāSākts darbs pie Zemgales tūrisma paraugmaršruta
Sākts darbs pie Zemgales tūrisma paraugmaršruta
09/12/2011

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) sācis īstenot projektu «Senās kulta vietas – Baltijas jūras piekrastes identitāte», kas paredz tāpat kā Rīgas, Kurzemes un Vidzemes reģionā izstrādāt tūrisma paraugmaršrutu ar vismaz pieciem Zemgalē populārākajiem svētvietu objektiem. Projekts noslēgsies aiznākamajā gadā, informē ZPR speciālists Juris Kālis.

www.jelgavasvestnesis.lv

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) sācis īstenot projektu
«Senās kulta vietas – Baltijas jūras piekrastes identitāte», kas
paredz tāpat kā Rīgas, Kurzemes un Vidzemes reģionā izstrādāt
tūrisma paraugmaršrutu ar vismaz pieciem Zemgalē populārākajiem
svētvietu objektiem. Projekts noslēgsies aiznākamajā gadā, informē
ZPR speciālists Juris Kālis.

Projektā paredzēts izstrādāt maršrutā ietverto un vēl citu kulta
identitātes objektu – akmeņu, avotu, alu, koku, pilskalnu –
apsaimniekošanas plānu, nodrošinot atbilstošu infrastruktūru un
informāciju kā dabā, tā elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.
Katrā no reģioniem, apzinot un novērtējot aptuveni 100 šādus
objektus, tiks stimulēta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana,
tūristu apskatei piemērotāko vietu sakopšana un labiekārtošana.
Projekts tiek ieviests ar Centrālās Baltijas jūras reģiona
pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IVA atbalstu, piedaloties
ārzemju partneriem no Igaunijas, Somijas un Zviedrijas, un tas
vērsts uz tūrisma maršrutu dažādošanu un jaunu produktu
izveidi.

Savukārt sākot ar janvāri, saņemot jau INTERREG IVA programmas
atbalstu, ZRP kā vadošais partneris sāks ieviest starptautisku
projektu «Velomaršrutu tīkla uzlabošana un attīstība
Centrālbaltijas teritorijā». Projekts, atbalstot vairāku Zemgales
pašvaldību iniciatīvu, izstrādāts ar mērķi popularizēt velotūrismu
gan savās mājās, gan kaimiņu reģionos, izveidojot kopīgu
velomaršrutu tīklu, kas organiski iekļausies arī Igaunijas un
Ziemeļvalstu līdzīgā tīklā un ļaus attīstīt velotūrisma mazo
infrastruktūru.

Zemgales Tūrisma asociācijā, aptaujājot tūrisma pakalpojumu
sniedzējus, secināts, ka aizvadāmajā sezonā apskates objektu
apmeklējums, salīdzinot ar pērno gadu, palielinājies aptuveni par
sešiem līdz desmit procentiem un arī naktsmītnēs klientu
uzturēšanās ilgums palielinājies. Lielā mērā to ir ietekmējusi
vairāku reģionālu projektu ieviešana, piesaistot dažādu Eiropas
Savienības fondu līdzekļus. Piemēram, Bauskas pils, Dobeles,
Jelgavas, Jēkabpils un Viesītes pašvaldību muzeji renovējuši
atsevišķas telpu grupas, iegādājušies audio gidus, modernizējuši
pastāvīgās ekspozīcijas, labiekārtojuši teritoriju un veikuši citus
labus darbus, kas veicinājuši muzeju pieejamību un ļāvuši apgūt
progresīvāko muzejnieku pieredzi kā Latvijā, tā kaimiņvalstī
Lietuvā. Savukārt citā projektā Bauskā, Dobelē, Viesītē, Vīpē, Zasā
un vēl četrās vietās Jelgavas novadā izveidoti amatniecības centri,
kas darbojas vienotā sadarbības tīklā un kalpo vietējo tūrisma
produktu attīstībai.

ZRP norāda: tāpat netiešā veidā tūrisma nozares uzplaukumu
reģionā ir veicinājis Lielupes baseina ūdeņu apsaimniekošanas
projekts, ko ieviešot veikta upju gultnes un krastu tīrīšana,
labiekārtotas atpūtas vietas. Arī tagad zemgalieši kopā ar Lietuvas
partneriem ievieš jaunu projektu, kas ir turpinājums iepriekšējam
un vērts uz lietus, kā arī kanalizācijas ūdeņu savākšanas un
attīstīšanas sistēmu izbūvi vairākās apdzīvotās vietās, tostarp
lauku teritorijās. Vietējo ļaužu dzīves kvalitātes uzlabošanai un
tūristu ērtībām kalpo reģionā ieviestais projekts «Ilgtspējīga
dabas resursu saglabāšana Zemgalē». Izstrādātie vai uzlabotie Dabas
aizsardzības plāni, veiktie infrastruktūras papildinājumi Bauskas,
Daugavas ielejas, Laukezera, Saukas un Vilces dabas parkos sekmēs
aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un apsaimniekošanu. Arī
šīm aktivitātēm nākamajā gadā sagaidāms turpinājums, jo sāksies
jauna Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
atbalstīta projekta ieviešana, kas paredz jau minēto, kā arī jaunu
aizsargājamo teritoriju aptveršanu. Tāpat nākamajā gadā sāksies
nesen apstiprinātā Zemgales iniciētā dabas resursu pieejamības
uzlabošanas projekta ieviešana Jēkabpilī, Dobelē, Pļaviņās un
Jaunjelgavā. Savukārt citā projektā paredzēts attīstīt zaļo
tirdziņu infrastruktūru Koknesē, Dobelē, Rundālē, Viesītē un
Pļaviņās, kas arī tiešā vai netiešā veidā veicinās tūristu
pieplūdumu.