23.6 °C, 2.2 m/s, 86.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāSalkazanovs: «Darba devējam ir tiesības slēgt materiālās atbildības līgumu ar darbiniekiem»
Salkazanovs: «Darba devējam ir tiesības slēgt materiālās atbildības līgumu ar darbiniekiem»
07/12/2012

Pēc medijos izskanējušās informācijas par materiālās atbildības līgumiem Jelgavas pašvaldības kapitālsabiedrībā «Jelgavas Autobusu parks» (JAP) šodien tika sasaukta domes ārkārtas sēde, kurā izskatīja jautājumu par JAP valdes locekļa Pētera Salkazanova atbilstību ieņemtajam amatam. Ņemot vērā, ka Valsts darba inspekcija vēl nebija sniegusi savu vērtējumu par situāciju JAP, opozīcijas deputāti, kuri paši ierosināja ārkārtas sēdes sasaukšanu, piedāvāja atlikt jautājuma izskatīšanu, tomēr, kā norādīja domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, likums paredz, ka ārkārtas sēdēs iesniegtie jautājumi ir jāizskata pēc būtības. Līdz ar to vairākums deputātu noraidīja iesniegto lēmumprojektu.

Jānis Kovaļevskis

Pēc medijos izskanējušās informācijas par materiālās
atbildības līgumiem Jelgavas pašvaldības kapitālsabiedrībā
«Jelgavas Autobusu parks» (JAP) šodien tika sasaukta domes ārkārtas
sēde, kurā izskatīja jautājumu par JAP valdes locekļa Pētera
Salkazanova atbilstību ieņemtajam amatam. Ņemot vērā, ka Valsts
darba inspekcija vēl nebija sniegusi savu vērtējumu par situāciju
JAP, opozīcijas deputāti, kuri paši ierosināja ārkārtas sēdes
sasaukšanu, piedāvāja atlikt jautājuma izskatīšanu, tomēr, kā
norādīja domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, likums paredz, ka
ārkārtas sēdēs iesniegtie jautājumi ir jāizskata pēc būtības. Līdz
ar to vairākums deputātu noraidīja iesniegto
lēmumprojektu.

Jautājums par kārtību, kādā tiek pieņemti darbā JAP autobusu
šoferi, aktualizējās pēc TV 3 raidījuma «Nekā personīga» sižeta,
kurā divi bijušie JAP darbinieki pārmeta JAP vadībai par praksi,
kāda tiek īstenota uzņēmumā, proti, katram darbiniekam, stājoties
darbā, kā pielikums darba līgumam jāparaksta arī konfidencialitātes
deklarācija un materiālās atbildības līgums, uz kura pamata
uzņēmuma kasē jāiemaksā arī drošības nauda 250 latu apmērā. Domes
sēdē tika izskatīti šīs uzņēmumā pastāvošās kārtības tiesiskie
aspekti, jo nedz sižetā, nedz arī kādos oficiālos paziņojumos līdz
šim nebija norādīts, uz kādu normatīvo aktu pamata šāda prakse
uzskatāma par pārkāpumu.

Pamatojoties uz izskanējušo informāciju, Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs A.Rāviņš lūdza sagatavot JAP valdes loceklim
P.Salkazanovam skaidrojumu par situāciju uzņēmumā. No tā izriet, ka
šāda prakse uzņēmumā pastāv jau 18 gadus un līdz šim neviena
kompetenta institūcija, tostarp tiesa, nav atzinusi uzņēmumā
iedibinātās darba tiesiskās attiecības par pretlikumīgām.

P.Salkazanovs, atbildot uz deputātu jautājumiem, norādīja, ka
materiālās atbildības līgums tiek slēgts saskaņā ar Civillikumu un
nav pretrunā Darba likuma normām. «Tas ir tāpat, kā slēdzot
automašīnas nomas vai dzīvokļa īres līgumu, kurā tiek paredzēta
drošības nauda, jo autobusa šoferim tiek uzticētas uzņēmuma
materiālās vērtības lielā apmērā, par kurām viņš uzņemas atbildību
likumā noteiktajā kārtībā. Šī drošības nauda tiek izlietota
darbinieka rīcības rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu
atlīdzināšanai, bet, pārtraucot darba attiecības, tiek atmaksāta,»
stāsta P.Salkazanovs.

Jāpiebilst, ka sēdes laikā P.Salkazanovs norādīja arī uz to, ka
raidījuma «Nekā personīga» sižetā nav norādījis, ka visu profesiju
pārstāvji ir zagļi, bet gan runājis par sev zināmiem gadījumiem,
kad cilvēks, strādājot elektriķa, santehniķa vai šofera amatā,
piesavinās tiem uzticētās materiālās vērtības. Piemēram, kāds JAP
bijušais šoferis ar tiesas lēmumu atzīts par vainīgu 2000 litru
degvielas zādzībā.

Foto: Ivars Veiliņš