17.2 °C, 1.1 m/s, 78 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāSava kārtība, kas jāievēro, lai nenonāktu līdz sodam
Sava kārtība, kas jāievēro, lai nenonāktu līdz sodam
20/03/2009

Pirmajā martā beidzās termiņš, kad reklāmu īpašnieki varēja pārapstiprināt Jelgavas pilsētā izvietotās reklāmas, kas uzliktas iepriekšējos gados. Tiem, kas ikgadējo pārapstiprināšanu nav veikuši un reklāmu nav arī demontējuši, būs jārēķinās ar administratīvo sodu.

Ilze Knusle-Jankevica
Pirmajā martā beidzās
termiņš, kad reklāmu īpašnieki varēja pārapstiprināt Jelgavas
pilsētā izvietotās reklāmas, kas uzliktas iepriekšējos gados. Tiem,
kas ikgadējo pārapstiprināšanu nav veikuši un reklāmu nav arī
demontējuši, būs jārēķinās ar administratīvo sodu.
Pārapstiprinot jau esošu reklāmu vai saņemot apstiprinājumu
jaunas reklāmas izvietošanai, pēc pašvaldības nodevas nomaksāšanas
īpašniekam tiek izsniegta stingrās uzskaites hologramma, kas
jāuzlīmē uz reklāmas vai reklāmas nesēja. «Uzlīmes neuzlīmēšana ir
viens no biežākajiem pārkāpumiem, un par to var sastādīt
administratīvā pārkāpuma protokolu. Nepietiek ar to, ka samaksā
nodevu un saņem uzlīmi, tai ir jābūt uzlīmētai uz reklāmas vai
reklāmas nesēja, nevis iešūtai grāmatvedības dokumentos vai
ieliktai galda atvilktnē,» uzsver Jelgavas Pašvaldības policijas
Pilsētas iecirkņu grupas vecākais inspektors Sandris Miezis, kura
darba pienākumos ietilpst pārbaudīt, vai reklāmas un izkārtnes
Jelgavā izvietotas atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Uzlīme uz reklāmas ir jālīmē tāpēc, lai apsekotāji jebkurā laikā
varētu pārbaudīt, vai reklāma izvietota sankcionēti. Šie noteikumi
attiecas gan uz juridiskām, gan uz fiziskām personām.
Ikviens materiāls jāapstiprina
«Lai gan, piemēram, par veikala vai uzņēmuma izkārtnes
izvietošanu nav jāmaksā, to nedrīkst izvietot patvarīgi. Jebkura
reklāma, izkārtne un cits informatīvais materiāls ir jāsaskaņo ar
pilsētas galveno mākslinieku. Tikai tad, kad saņemts akcepts,
materiālu var izvietot pilsētā,» informē Jelgavas domes
izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks. Tāpat ir ar reklāmām,
kas tiek izvietotas uz privātas zemes – arī par to izvietošanu nav
jāmaksā, bet materiāls pie galvenā mākslinieka tomēr jāsaskaņo. Ja
izvietotais materiāls nav vizuāli saskaņots, tas ir pārkāpums, par
kuru arī var piemērot sodu.
Kā stāsta S.Miezis, ne vienmēr ir viegli atšķirt reklāmu no
izkārtnes. Saistošajos noteikumos rakstīts, ka izkārtne ir vizuāla
informācija par veikala, uzņēmuma vai cita attiecīga objekta
nosaukumu, fiziskas vai juridiskas personas darbības veidu un darba
laiku. «Ja uz izkārtnes ir norādītas cenas vai cita komerciāla
rakstura informācija, tā jau uzskatāma par reklāmu,» tā S.Miezis.
Tomēr šajā gadījumā soda sankcijas tiek piemērotas neatkarīgi, vai
izvietotais materiāls ir reklāma vai izkārtne, jo īpašnieks tiek
sodīts nevis par materiāla saturu, bet par nesaskaņotu un
nesankcionētu materiāla izvietošanu publiskā vietā.
Reklāmas izvietotājiem jāzina, ka arī pats reklāmas nesējs
reizi trijos gados jāapstiprina no jauna. Tas jādara tāpēc, lai
konstatētu, vai tas nav saliekts, sarūsējis vai kā citādi kļuvis
vizuāli nepievilcīgs.
Uzņēmēji kūtrāki nav kļuvuši
Jelgavas pilsētas galvenais mākslinieks Georgs Svikulis
skaidro, ka šogad pārapstiprinātas ap 80 reklāmām, bet no jauna
vizuālā saskaņošana veikta pieciem materiāliem. Salīdzinot ar
pagājušo gadu, tas ir ļoti daudz, jo pērnā gada pirmajos divos
mēnešos saskaņošanai vai apstiprināšanai bija iesniegti vien desmit
pieteikumu. G.Svikulis norāda, ka šobrīd reklāmas nav
pārapstiprinājusi vien neliela daļa reklāmu devēju. Tomēr nevar
teikt, ka uzņēmēju aktivitāte būtu apsīkusi – viņi tikpat aktīvi
meklē iespējas informēt par savu uzņēmumu, nodarbošanos un
piedāvātajiem pakalpojumiem. Ja vēl nesen G.Svikulis pieļāva, ka
daļa reklāmas nesēju kļūs nerentabli un tiks noņemti, viņa
prognozes nav piepildījušās – pagaidām neviens reklāmas uzņēmums to
nav izdarījis.  
Soda, ja nenovērš nepilnības
Pašvaldības policijas pārstāvis atzīst, ka reklāmu īpašnieki
vispirms tiek brīdināti, ja apsekošanā konstatēti pārkāpumi. Tātad
policijas darbinieki apseko reklāmas objektus, nofotografē un
sastāda apskates protokolu. Tajā fiksē, ar kādu fotoaparātu
izdarīts uzņēmums un kas redzams attēlā. Kad tas izdarīts, var sākt
meklēt vainīgo – reklāmas izvietotāju vai reklāmas nesēja
īpašnieku. «Mums taču jānoskaidro, kāpēc tā noticis. Ne vienmēr
noteikumi neievēroti ļaunprātīgi, varbūt cilvēks smagi saslimis un
nespēj ne pārvietoties, ne koordinēt darbus,» paskaidro S.Miezis.
Kad sastādīts apskates protokols, noskaidroti lietas apstākļi un,
ja nepieciešams, savākti pierādījumi, policija var uzlikt par
pienākumu konkrētā laika posmā nepilnības novērst, piemēram,
noteikt, ka nedēļas laikā pie mājas sienas izvietotā reklāma
jāsaskaņo. Un tikai tad, ja policija konstatē, ka konkrētajā laikā
dotie norādījumi nav izpildīti, tiek sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols, ko izskata Jelgavas pašvaldības Administratīvā
komisija un lemj par soda piemērošanu. Saskaņā ar Jelgavas
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 184 «Par reklāmas nesēju,
reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu
publiskās vietās Jelgavā» fiziskai personai var piemērot sodu līdz
250 latiem, bet juridiskai personai – līdz 1000 latiem.
Jānoņem laikus
Pašvaldības saistošajos noteikumos norādīts, ka reklāmas un
izkārtnes, kas nav apstiprinātas vai citu iemeslu dēļ kļuvušas
neaktuālas, kā arī neapstiprinātie reklāmas nesējstendi jānoņem to
īpašniekam. Tas jāizdara septiņu darbdienu laikā pēc tam, kad tur
esošā informācija kļuvusi neaktuāla. Ja reklāma netiek laikus
noņemta, to demontē pašvaldība, izdevumus piedzenot no reklāmas
īpašnieka. Tiesa, līdz šim vēl nevienu reizi pašvaldībai nav nācies
to darīt, jo reklāmu īpašnieki tikuši galā pašu
spēkiem. 
Šogad sodīts viens
Lai gan pašvaldības policija regulāri dodas apgaitās un apseko
gan reklāmas, gan izkārtnes, šogad par saistošo noteikumu
neievērošanu sodīta viena persona. Tiesa, apskates protokoli, kuros
fiksēti pārkāpumi, sastādīti vairāki.
Gada sākumā policija konstatējusi, ka pie kādas ēkas sienas
Raiņa ielā reklāma izvietota nelikumīgi. Sazinoties ar reklāmas
īpašnieku, noskaidrots, ka reklāma pasūtīta pagājušajā gadā un
samaksāts par vienu mēnesi. Šī gada pirmos divus mēnešus tā
nostāvējusi tāpat, bez maksas un bez hologrammas. Īpašnieks
norādījis, ka apmaksājis vienu mēnesi tāpēc, ka vēlāk gribējis
izvietot citu reklāmu, bet kaut kā nav sanācis to izdarīt. Tā kā
minētā reklāma netika novākta, februārī policija sastādīja
administratīvā pārkāpuma protokolu. «Pārkāpums ir tas, kā reklāma
nebija pa jaunu saskaņota un arī nodeva par to nebija samaksāta. Tā
bija vai nu jāsaskaņo pa jaunu, vai jānoņem, bet īpašnieks nebija
izdarījis ne vienu, ne otru,» skaidro S.Miezis. Lai gan nedēļu
vēlāk īpašnieks reklāmu novācis, administratīvā pārkāpuma protokols
nodots izskatīšanai Jelgavas pašvaldības Administratīvajai
komisijai, kas lems par soda sankciju piemērošanu vai
nepiemērošanu. 
Nenorādot uz minēto situāciju, S.Miezis pieļauj, ka
lielākoties reklāmas īpašnieki šādā veidā cenšas izvairīties no
pašvaldības nodevu maksāšanas – izmanto saistošajos noteikumos
pārapstiprināšanai paredzēto laiku, lai paturētu izvietoto reklāmu,
pat ja zina, ka turpmāk to vairs neapmaksās un neizvietos. Tomēr,
izvērtējot kopējo situāciju Jelgavā, ar reklāmu un izkārtņu
izvietošanu saistīto pārkāpumu ir maz, vēl mazāk ļaunprātīgu. Un
tas ļauj domāt, ka Jelgavā reklāmu izvietošanas noteikumi ir gana
demokrātiski, lai izvietot vides reklāmas būtu izdevīgi abām
pusēm.