18 °C, 1.3 m/s, 75 %

Pilsētā

Seniori sāk sportot – nūjo
03/05/2011

Jelgavas Pensionāru biedrība turpina veiksmīgi īstenot projektu «Veselības universitāte senioriem». Šodien seniori Stacijas parkā piedalījās pirmajā praktiskajā nodarbībā – nūjošanā, bet nākamotrdien viņiem paredzēta taidzi vingrošana. Universitātes dalībnieki par pirmo nodarbību saka: «Kolosāli!»

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Pensionāru biedrība
turpina veiksmīgi īstenot projektu «Veselības universitāte
senioriem». Šodien seniori Stacijas parkā piedalījās pirmajā
praktiskajā nodarbībā – nūjošanā, bet nākamotrdien viņiem paredzēta
taidzi vingrošana. Universitātes dalībnieki par pirmo nodarbību
saka: «Kolosāli!»

Jelgavas Pensionāru biedrības vadītāja
Marija Kolneja stāsta, ka pieprasījums pēc «Veselības universitātē
senioriem» ir liels un šobrīd šajā universitātē mācās ap 160
pilsētas pensionāru. «Līdz šim jau mums ir notikušas dažādas
teorētiskās nodarbības četros novirzienos – psiholoģijā,
gerontoloģijā, veselīgā uzturā un citādā dziedināšanā, bet šodien,
lai veicinātu seniorus uzturēt sevi formā, sākam darboties
praktiski,» stāsta M.Kolneja.

Praktiskās nodarbības šodien seniori jau
pulksten 10 sāka ar nūjošanu pa Stacijas parku. «Iepriekš biju ar
slēpju nūjām blēņojies, taču izrādās, ka tās par garu. Te man
izstāstīja, kas un kā pareizi jādara. Ziniet, sajūtas ir kolosālas,
katra kustēšanās jau cilvēkam dod tonusu,» atzīst universitātes
dalībnieks Jānis Batņa, piebilstot, ka šobrīd cilvēkam, kurš grib
dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, ir jāiesaistās projektos. Viņš ir
priecīgs, ka Jelgavā seniori netiek atstāti novārtā. «Kaut ko tādu
darīju pirmo reizi un varu teikt – noderīga lieta. Līdz šim vienīgā
fiziskā nodarbība bija rosīšanās dārzā, bet nu es piedalīšos
«Veselības universitātes» sporta nodarbībās,» tā Vera Martiņuka,
piebilstot, ka šī universitāte ir iespēja atkal tikties ar saviem
bijušajiem kolēģiem. «Arī viņi ir te,» tā V.Martiņuka.

Nākamnedēļ senioriem paredzēta taidzi
vingrošana Jelgavas Sporta hallē. «Maijā un jūnijā mēs vienu
otrdienu nūjosim, otru – vingrosim. Bet rudenī, septembrī, sāksim
peldēt un notiks parastā vingrošana,» tā M.Kolneja.

Jāpiebilst, ka mācību laikā tiks
apmācīti arī vairāki cilvēki, kuri turpmāk varēs vadīt nodarbības
pārējiem senioriem. Tāpat tiks sagatavota rokasgrāmata «Veselības
ābecīte senioriem».

M.Kolneja piebilst, ka šī projekta
mērķis ir Jelgavas Pensionāru biedrības kapacitātes stiprināšana,
veicinot mūžizglītības attīstību veselības uzturēšanas un
saglabāšanas jomā senioriem, popularizējot veselīgu dzīvesveidu un
aktīvu novecošanu, tādējādi sekmējot produktīvā dzīves ilguma
pagarināšanu.

Projektu finansē Šveices Konfederācija
un Latvijas valsts no Latvijas un Šveices sadarbības programmas
līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Foto: Ivars Veiliņš