19.6 °C, 2.9 m/s, 70.5 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaSešgadnieku jauno mācību programmu izmēģinās arī «Sprīdītī»
Sešgadnieku jauno mācību programmu izmēģinās arī «Sprīdītī»
05/07/2010

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir izvēlējies 22 izglītības iestādes, kuras iesaistīsies pilotprojektā «Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija», tostarp Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis». Tas nozīmē, ka jau rudenī viena «Sprīdīša» sešus gadus veco bērnu grupiņa mācības sāks jaunajā programmā ar mazliet citu mācību saturu, lai vēl labāk sagatavotos mācībām 1. klasē.  

Ritma Gaidamoviča

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir izvēlējies 22
izglītības iestādes, kuras iesaistīsies pilotprojektā «Sešgadīgo
izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija», tostarp
Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis». Tas nozīmē, ka
jau rudenī viena «Sprīdīša» sešus gadus veco bērnu grupiņa mācības
sāks jaunajā programmā ar mazliet citu mācību saturu, lai vēl labāk
sagatavotos mācībām 1. klasē.   

Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas
izglītības jomā Sarmīte Joma gan mierina, ka šo programmu nevajag
saistīt uzreiz ar jau izskanējušo domu, ka 1. klasi bērni sāks sešu
gadu vecumā. «Tas nav atkarīgs no tā, vai jaunā programma strādās
labi. Šī ir izglītības programma, kas palīdzēs labāk un reizē
vienotāk visā Latvijā sagatavoties mācībām skolā. Līdz šim katrā
pašvaldībā bērnudārzniekus skolai sagatavoja mazliet citādāk, taču
šī programma paredz sagatavot vienādi, nosakot vienādas vēlamās
prasības. Var teikt, ka beidzot tiek konkrēti definēti vairāki
uzdevumi, tādējādi veidojot lielāku saikni starp bērnudārzu un
skolu,» stāsta S.Joma. Viņa skaidro, ka krasi sistēmā nekas
nemainīsies, jo daudzas lietas jau šobrīd mūsu bērnudārzos tiek
mācītas. «Pie tādām lielākām pārmaiņām var minēt to, ka jaunajā
programmā būs noteikts, beidzot mācības bērnam jāprot lasīt
vienkārši teikumi, piemēram, uzraksti, kā arī bērnam jāprot rakstīt
vienkārši vārdi, īsi teikumi. Uz to jau mēs vienmēr esam gājuši,
tikai tagad tas ir konkrētāk noteikts mērķis. Taču, protams, tas
nenozīmē, ja bērns nemācēs lasīt vai rakstīt, viņš nevarēs tikt uz
skolu,» skaidro S.Joma. «Sprīdītī» ir divas sešgadnieku grupiņas,
no kurām pēc jaunās sistēmas mācīsies viena. «Sarunas ar vecākiem
jau ir notikušas un viņu ziņā ir dod atbildi, vai izmēģinās jauno
programmu. Nekas bez viņu piekrišanas nenotiks, taču es gribu
piebilst, ka programmu veidojuši praktiķi un nav pamata baidīties,»
stāsta S.Joma, kura piedalījusies arī satura izstrādē. 

Darba grupa šobrīd ir izstrādājusi programmas paraugu un mācību
saturu, bet jau no 9. līdz 13. augustam iesaistīto izglītības
iestāžu pedagogi dosies uz 36 stundu mācībām, lai izzinātu jaunās
sistēmas nianses. Šādas mācības paredzētas arī rudenī. Protams,
notiks arī dažādas sanāksmes, kurās pārrunās uzlabojumus. 

Programmas izmēģināšanai jeb aprobācijai pieteicās 35 izglītības
iestādes no visas Latvijas. Ņemot vērā lielo skolu atsaucību, VISC
pieņēma lēmumu, ka pilotprojektā tiks iesaistītas visas skolas,
kuras vēlas to darīt. Ir izveidotas divas skolu grupas –
izmēģinājumskolas un līdzdalības skolas.

Aģentūra LETA informē, ka aprobācijas darbu veiks 22
izmēģinājumskolas – 12 pirmsskolas izglītības iestādes un desmit
skolas, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Tās ir
izvēlētas tā, lai veidotu Latvijas modeli – izglītības iestādes gan
laukos, gan pilsētās, mazākumtautību izglītības iestādes,
izglītības iestādes, kurās tiek integrēti bērni ar speciālām
vajadzībām, un skolā mācās bērni, kas līdz piecu gadu vecumam nav
apmeklējuši bērnudārzu.

Izmēģinājumskolu uzdevums būs veikt sešgadīgo bērnu visu mācību
satura dokumentu projektu un mācību līdzekļu izmēģināšanu, lai
iegūtu daudzveidīgus, ticamus un detalizētus datus, novērtētu
minēto materiālu kvalitāti un izteiktu priekšlikumus to pilnveidei.
Pilotprojektā kā projekta līdzdalības skolas ir apstiprinātas 13
izglītības iestādes, kuru uzdevums būs izmēģināt praksē konkrētas
mācību metodes, nodarbību paraugus, mācību līdzekļus.

Pilotprojekts izmēģinājumskolās un līdzdalības skolās notiks no
šā gada 1. septembra līdz 2011. gada 31. maijam.

Foto: Krišjānis Grantiņš