15.1 °C, 1.2 m/s, 93.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāSIA «Zemgales Eko» iesniedz «Brakšķu» sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu
SIA «Zemgales Eko» iesniedz «Brakšķu» sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu
28/03/2011

SIA «Zemgales EKO» (vienotais reģistrācijas numurs 43603040477, juridiskā adrese – Uzvaras iela 8, Jelgava) 2011. gada 24. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza poligona «Brakšķi» sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar SPRK Padomes lēmumu Nr.1/1 (no 09.03.2011) «Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika».  

www.jelgavasvestnesis.lv

SIA «Zemgales EKO» (vienotais reģistrācijas numurs
43603040477, juridiskā adrese – Uzvaras iela 8, Jelgava) 2011. gada
24. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK)
iesniedza poligona «Brakšķi» sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa
projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar SPRK Padomes lēmumu Nr.1/1
(no 09.03.2011) «Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa
aprēķināšanas metodika».  

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs*

(Ls/t bez PVN)

Piedāvātais tarifs**

(Ls/t bez PVN)

Sadzīves atkritumu apglabāšana

13,79

14,89

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2011. gada 1. jūniju.
Tarifa izmaiņas ir saistītas ar poligona būvniecības izmaksu, zemes
nomas, poligona rekultivācijas un pēcslēgšanas monitoringa izmaksu
iekļaušanu apglabāšanas tarifā.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo
informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par
sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var SIA
«Zemgales EKO» (Jelgava, Uzvaras iela 8), no pirmdienas līdz
ceturtdienai no pulksten 8 līdz 17 un piektdienās no pulksten 8
līdz 14.30, iepriekš sazinoties ar Zani Ķinci. Tālrunis
63023518.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai
elektroniski var iesniegt SIA «Zemgales EKO» (Jelgavā, Uzvaras ielā
8), fakss 63023511, e-pasta adrese: zane.kince@eko.jelgava.lv, kā
arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Brīvības
ielā 55), fakss 67097200, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu
laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā
kartībā.

 
*tika iekļauts dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu
**netiek iekļauts dabas resursu nodoklis par atkritumu
apglabāšanu