19.5 °C, 2.1 m/s, 78.5 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāSiltināšanas projektā pieteiks Amatu vidusskolu
Siltināšanas projektā pieteiks Amatu vidusskolu
22/07/2010

Šodien Jelgavas domes sēdē tika pieņemts lēmums iesniegt projekta pieteikumu Vides ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursā «Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās». Gadījumā, ja projekts tiks apstiprināts, vērienīgas pārmaiņas piedzīvos Jelgavas Amatu vidusskola.

Ilze Knusle-Jankevica

Šodien Jelgavas domes sēdē tika pieņemts lēmums iesniegt
projekta pieteikumu Vides ministrijas izsludinātajā Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursā
«Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās».
Gadījumā, ja projekts tiks apstiprināts, vērienīgas pārmaiņas
piedzīvos Jelgavas Amatu vidusskola.

Projekta iesniegums «Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas
Amatu vidusskolā» paredz vairākas energoefektivitātes
paaugstināšanas aktivitātes Jelgavas Amatu vidusskolā, Akadēmijas
ielā 25. Veicamo darbu sarakstā iekļauta ārsienu siltināšana,
bēniņu siltināšana un jumta nomaiņa, veco logu un durvju nomaiņa,
apkures sistēmas rekonstrukcija un siltummezgla modernizācija,
ventilācijas sistēmas izbūve, iekšējās siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija.

Projekta kopējais budžets plānots 275 000 latu ar PVN, no
kuriem KPFI līdzfinansējums ir 233 750 latu jeb 85 procenti.
Pašvaldības līdzfinansējums ir 41 250 lati.

Plānots, ka projekta īstenošanas rezultātā samazināsies izglītības
iestādes siltumenerģijas patēriņš, līdz ar to samazināsies oglekļa
dioksīda emisijas, kas radušās patērētās enerģijas ražošanas
procesā, un samazināsies skolas uzturēšanas izmaksas, kā arī tiks
nodrošināta kvalitatīvāka mācību un darba vide – siltākas telpas –
izglītojamajiem un pedagogiem.

Ja projekts tiks apstiprināts, tas jārealizē laika posmā no 2010.
gada decembra līdz 2011. gada novembrim.