3.6 °C, 4.4 m/s, 56.2 %

Pilsētā

Skolām savs karjeras konsultants
21/02/2008

Saņemt pamatinformāciju par to, kas ir karjera, kā to veidot un kādu izglītības iestādi turpmāk izvēlēties, var ne tikai Karjeras pakalpojumu kabinetā. Izrādās, tas iespējams arī skolā pie karjeras izglītības koordinatora, kurš tagad ir gandrīz katrā Jelgavas mācību iestādē.

Ritma Gaidamoviča

Saņemt pamatinformāciju par to, kas ir karjera, kā to
veidot un kādu izglītības iestādi turpmāk izvēlēties, var ne tikai
Karjeras pakalpojumu kabinetā. Izrādās, tas iespējams arī skolā pie
karjeras izglītības koordinatora, kurš tagad ir gandrīz katrā
Jelgavas mācību iestādē. 

Jelgavas 1. ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā Maija
Actiņa par karjeras multiplikatoru programmā «Karjeras izglītības
programmas nodrošinājums izglītības sistēmā» izmācījusies jau 2006.
gadā kopā ar vēl 40 skolotājiem no visas Latvijas. Pēc tam kopā ar
kolēģi no Jelgavas 4. vidusskolas Sanitu Baltiņu par karjeras
izglītības jautājumiem apmācījušas arī pārējās Jelgavas skolotājas,
lai šāds speciālists būtu katrā mācību ie­stādē, jauniešiem
palīdzot svarīgos karjeras jautājumos.
M.Actiņa skolā ir tas cilvēks, kas sniedz pirmo informāciju par to,
kas tad karjera ir, lai skolēns saprastu būtību. Jāteic gan, ka šī
speciālista pienākums nav konsultēt katru skolēnu individuāli un
noteikt viņa intereses un vēlmes, bet gan sadarboties ar klašu
audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem, lai karjeras izvēle būtu
sasaistē ar visu mācību procesu. Tas ir skolas cilvēks, kas
koordinē sadarbību ar ie­stādēm ārpusē, piemēram, organizē
augstskolu vizītes skolā, Karjeras pakalpojumu kabineta
apmeklējumus vai konkursus saistībā ar profesijas izvēli.
«Galvenokārt sniedzu atbalstu klašu audzinātājiem karjeras
izglītības darba jautājumos. Piemēram, šobrīd projekta gaitā
sagatavoti materiāli, pēc kuriem nodarbībās skolotāji var stāstīt
skolēniem par karjeras plānošanu, profesiju daudzveidību atkarībā
no bērnu vecuma,» tā M.Actiņa.
Jautājot, cik nepieciešams šāds karjeras koordinators ir skolā,
viņa spriež, ka tas noteikti atvieglo klases audzinātāju darbu.
Viņiem ir pietiekami daudz citu pienākumu, kas jāizpilda saistībā
ar audzināmo klasi. «Protams, skolotājs ļoti labi pazīst skolēnu un
var palīdzēt kaut ko izvēlēties, bet, no karjeras izglītības
viedokļa raugoties, viņš nedrīkst pateikt, ka šis skolēns varētu
būt ļoti labs ārsts vai aktieris. Bērns to var pieņemt – skolotājs
taču tā teica! Bet vēlāk vilties savā izvēlē, jo tā nebūs viņa,»
stāsta karjeras koordinatore.
Skolēni pie speciālistes var interesēties arī par konkrētām skolām,
kur izglītību turpināt, tāpēc bibliotēkā pat izveidots atsevišķs
stūrītis, kurā pieejama informācija par universitātēm,
profesionālajām skolām un citām mācību iestādēm.