18.2 °C, 1.3 m/s, 93 %

Pilsētā

Skolas jaunajam mācību gadam gatavas
22/08/2008

Lai pārliecinātos, kā Jelgavas skolas sagatavojušās jaunajam mācību gadam, šonedēļ speciālisti sāka izglītības iestāžu pārbaudi. Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, kopā ar kolēģiem divu dienu laikā apmeklējot 14 skolas, ir gandarīta par pozitīvajiem rezultātiem.

Sintija Čepanone

Lai pārliecinātos, kā Jelgavas skolas sagatavojušās
jaunajam mācību gadam, šonedēļ speciālisti sāka izglītības iestāžu
pārbaudi. Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, kopā ar
kolēģiem divu dienu laikā apmeklējot 14 skolas, ir gandarīta par
pozitīvajiem rezultātiem.

 

«Salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, situācija ir krietni
uzlabojusies,» atzīst G.Auza, uzteicot gan vairāku skolu
energoefektivitātes uzlabošanā, gan mācību vides sakārtošanā
paveikto. Viņa piebilst, ka šogad mūsu pilsētas skolas arī neizjūt
būtisku pedagogu trūkumu – šis jautājums aktuālāks ir pirmsskolas
izglītības iestādēs, kur darbam ar grupām būtu nepieciešami vēl
aptuveni septiņi audzinātāji.

Kā būtisku ieguvumu viņa min sakārtoto vidi – jaunajā mācību
gadā vairāku skolu audzēkņiem būs iespēja mācīties izremontētās
telpās, būtiski uzlabots arī klašu aprīkojums, materiāltehniskā
bāze. Šajā mācību gadā bērniem atsevišķas grāmatas tiks
nodrošinātas pat divos eksemplāros – viens mājās, otrs skolā. «Tas
pedagogiem ļaus vieglāk organizēt darbu klasē, savukārt skolēniem
vieglākas padarīs smagās skolas somas,» tā G.Auza.

Runājot par problēmām, kas izkristalizējušās skolu novērtēšanas
laikā, Izglītības pārvaldes vadītāja min vien to, ka samazinās
skolēnu skaits. «Taču situācija nav kritiska – piemēram, šogad
skolas gaitas, pēc pašreizējām aplēsēm, uzsāks 696 pirmklasnieki,
kas ir ļoti labs rādītājs. Savukārt neliels skolēnu skaita sarukums
vecākajās klasēs ļaus uzlabot mācību procesu – skolotāji daudz
lielāku uzmanību varēs veltīt katram skolēnam individuāli,» skaidro
G.Auza, atzinīgus vārdus veltot arī ieguldītajam pedagogu
atbalstam. «Sākot ar jauno mācību gadu, ikvienam izglītības iestādē
strādājošajam būs veselības apdrošināšanas polise, arī tā sauktais
«skolotāja portfelis» 50 latu apmērā ir būtisks ieguvums,» atgādina
Izglītības pārvaldes vadītāja, piebilstot, ka ieguldītie līdzekļi
neapšaubāmi attaisnosies un veicinās izglītības sistēmas attīstību,
jo pedagogi jūtas novērtēti, tādēļ ir motivēti strādāt ar vēl
lielāku pozitīvismu.

Arī apmeklējot Jelgavas 1. ģimnāziju, speciālisti atzinīgi
novērtēja mācību iestādē paveikto – piemēram, kapitālais remonts
veikts kopumā deviņās skolas telpās, tostarp garderobē, kur arī
ieviesta numuriņu sistēma, vēl turpinās vērienīgi remontdarbi aktu
zālē, uzlabojot kā vizuālo noformējumu, tā aprīkojumu (skaņu
iekārtas, prožektorus), visā skolā veikts kosmētiskais remonts.
«Teju visās klasēs ir dators un iespējams izmantot arī internetu,
kas ir būtiski arī tāpēc, ka 1. septembrī mūsu skola pilnībā pāriet
uz e-klasi,» vēl vienu īstenoto ieceri atklāj 1. ģimnāzijas
direktores pienākumu izpildītāja Guna Stepiņa. Viņa norāda, ka
skolas gaitas šajā izglītības iestādē šogad uzsāks 171 skolēns. Tas
gan ir mazāk nekā pērn – piemēram, septītajās klasēs bija plānots
uzņemt 150 skolēnus, taču mācīsies vien 85. Taču G.Stepiņa
prognozē, ka mazākas klases ļaus palielināt mācību kvalitāti: ja
iepriekš klasē bija vidēji 28 – 30 bērni, tad šogad viņu skaits
sarucis līdz 19 – 24. Kā būtisku sasniegumu viņa min arī faktu, ka
šogad vidusskolas pirmajās klasēs vairāk bijis to skolēnu, kas
izvēlējušies «smagākos» priekšmetus, apgūstot bioloģiju, ķīmiju,
fiziku un pastiprināti arī matemātiku. Direktores pienākumu
izpildītāja arī atklāj, ka jaunajā mācību gadā skolā darbosies
sešpadsmit dažādi pulciņi, īpaši akcentējot fiziskās aktivitātes.
«Līdztekus ierastajiem sporta veidiem bērniem būs pieejama arī
ārstnieciskā vingrošana,» tā G.Stepiņa.

Jelgavas izglītības iestāžu pārbaude noslēgsies pirmdien, 25.
augustā, kad speciālisti apmeklēs arī iestādes, kurās iespējams
apgūt interešu izglītību.